Küsimused ja ülesanne

From ICO wiki
(Redirected from Ülesanded)
Jump to navigationJump to search

Tudengi Kood: 10142738

1. küsimus: viimane koodinumber: paarisarv => küsimus A.

Kukkusid eksamil läbi. Kaua on võimalik eksamit järele teha?

Kahe semestri jooksul pärast aine õpetamissemestri lõppu [1].


Kellega kokkuleppida, et järeleksamit teha?

Korduseksamite tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud ajakavaga[1]. Seega, et välistada erijuhtu, kus õppejõud ei tea, et keegi soovib teha järeleksamit, tuleks järeleksami soovist õppejõule teada anda ja kokku leppida.


Kuidas toimub järeleksamile registreerimine?

Eksamile/arvestusele registreerumine on nõutav: korduseksami ja -arvestuse puhul ÕISis [2].


Mis on tähtajad?

Korduseksamite tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud ajakavaga [1].


Palju maksab, kui oled riigi finantseeritaval (RF) õppekohalkohal?

Ei maksa, on tasuta [3].


Palju maksab, kui oled tasulisel (OF) õppekohal kohal?

Korduseksamid ja -arvestused on REV/tasulisel õppekohal õppijatele tasulised. Tasu suurus kehtestatakse rektori käskkirjaga ja arve kuvatakse ÕISis [3].


Viidted:

[1] http://www.itcollege.ee/tudengile/eeskirjad-ja-juhendid/oppekorraldus-eeskiri/#eksamitekorraldus 5.3.6

[2] http://www.itcollege.ee/tudengile/eeskirjad-ja-juhendid/oppekorraldus-eeskiri/#eksamitekorraldus 5.2.8.1

[3] http://www.itcollege.ee/tudengile/eeskirjad-ja-juhendid/oppekorraldus-eeskiri/#eksamitekorraldus 5.2.7

2. küsimus: viimane koodinumber: 8 => küsimus 5.

Millised eeldused peavad olema täidetud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks...

Vajaduspõhist õppetoetust saab tudeng, kes vastab kõigile kolmele alljärgnevale tingimusele [1]:

• … kes on kõrgkooli sisse astunud 2013/14. õa või hiljem;

• … kelle perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on kuni 299 eurot.

• … kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid täies mahus (100%), kusjuures õppe mahu arvestus on semestrite lõikes kumulatiivne. Esimesel semestril õppetoetuse taotlemisel on piisav ainult täiskoormuse nõude täitmine.


...ja millest sõltub toetuse suurus?

Üliõpilase keskmisest sissetulek pereliikme kohta [1]:

kuni 74,75 eurot  74,76–149,50 eurot  149,51–299 eurot
 220 eurot     135 eurot       75  eurot


Mida peab toetuse saamiseks tegema? (Vastake kokkuvõtlikult)

Esitada taotlus riigiportaalis aadressil https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/haridus_ja_teadus/vajaduspohise_oppetoetuse_taotlus[1].


Mis on minimaalne ainepunkide arv semestris õppetoetuse saamiseks?

Õppemahu arvestus on semestrite lõikes kumulatiivne. Esimesel semestril õppetoetuse taotlemisel on piisav ainult täiskoormuse nõude täitmine. Seega õppetoetuse seisukohalt ei ole minimaalset semestri ainepunktide arvu, on minimaalne arv aasta kohta: 60 [1].


Viited:

[1] http://www.itcollege.ee/tudengile/finantsinfo/vajaduspohine-oppetoetus/


3. Ülesanne

Kui mitme EAP ulatuses tuleb õppekulud osaliselt hüvitada aasta lõpuks, kui esimese semestri lõpuks on olemas X EAPd ja teise semestri lõpuks Y EAPd?

X = üliõpilaskoodi eelviimane number = 3

Y üliõpilaskoodi viimane number = 8

Kui mitme EAP ulatuses tuleb õppekulud osaliselt hüvitada aasta lõpuks, kui esimese semestri lõpuks on olemas 3 EAPd ja teise semestri lõpuks 8 EAPd?


v1: Esimese semestri eest 27-3 = 24(EAP)

v2: Teise semestri eest (27-3)+(27-8) = 43(EAP)