Apt-yum/dpkg-rpm käskude lühivõrdlus

From ICO wiki
(Redirected from Apt-yum/dpkg-rpm võrdlus)

Sissejuhatus

Antud artikkel sisaldab lühivõrdlust deb ning rpm baasil pakihaldussüsteemis kasutatavatest käskudest. Võrdlus sisaldab käske tarkvara paigaldamiseks/eemaladamiseks ning muid käske seotud toimingute tegemiseks.

Käsud on testitud deb baasil Ubuntu 11.04 serveris ning rpm baasil Fedora 17 desktop'is.

apt - yum / dpkg - rpm võrdlustabel

apt yum Käsu tähendus
sudo -i sudo -i Antud käsk võimaldab üle minna süsteemi juurkasutajaks.
apt-get install paki_nimi yum install paki_nimi Antud käsk laeb tarkvara paki repositooriumist alla ning paigaldab selle. 'paki_nimi' asendada tarkvara pakiga nt 'htop'.
apt-get remove paki_nimi yum remove paki_nimi Tarkvarapaki eemaldamine. yum käsk eemaldab lisaks tarkvarapaketile ka mitte muudetud konfiguratsioonifailid.
apt-get purge paki_nimi yum remove paki_nimi Tarkvarapaketi täielik eemaldamine, k.a. konfiguratsioonifailid.
apt-cache search sõne yum list available sõne Paki otsimine tarkvara varamutest.
apt-cache depends paki_nimi yum deplist paki_nimi Kuvatakse paki sõltuvused, ehk millest see pakk sõltub.
apt-cache rdepends paki_nimi yum käsk puudub /

rpm -q –whatrequires paki_nimi

Kuvatakse pakid, mis sõltuvad sellest pakist.
apt-cache policy paki_nimi yum info paki nimi Kuvatakse paki versioon.
apt-cache show paki_nimi yum info paki_nimi Kuvatakse paki kohta käivat lisainformatsiooni.
apt-get clean yum clean packages Kustutatakse arhiveeritud pakid lokaalsest tarkvara varamust.
apt-get autoremove yum käsk puudub. Kustutatakse pakid, mis paigaldati neid sõltunud tarkvara jaoks mida enam süsteemis ei ole.
apt-get update yum check-update Uuendatakse repositooriumite nimekirja.
apt-get -f install yum clean all && yum update Jätkatakse viimati katkenud paigaldamist.
dpkg rpm Käsu tähendus
dpkg -i paki_nimi rpm -i paki_nimi Käsitsi alla laetud paki paigaldamine.
dpkg -r paki_nimi rpm -e paki_nimi Paki eemaldamine.
dpkg -P paki_nimi rpm -e paki_nimi Tarkvarapaketi täielik eemaldamine, k.a. konfiguratsioonifailid.
dpkg -l rpm -qa Kuvatakse kõik paigaldatud pakid.
dpkg -l sõne rpm -qa sõne Kuvatakse kõik paigaldatud paketid antud sõne järgi. Sõnes võib kasutada tärni * nt 'apach*', et otsida paigaldatud pakki, mis algab apach.
dpkg -p paki_nimi rpm -qpi paki_nimi Kuvatakse paki kohta käivat lisainformatsiooni.
dpkg -c paki_nimi rpm -qpl paki_nimi Kuvab .deb või .rpm paki sisu.
dpkg -S paki_nimi rpm -qlv paki_nimi Kuvab faili omaniku.
dpkg -L paki_nimi rpm -ql paki_nimi Kuvatakse pakiga seotud failid.
dpkg –configure -a rpm -iv –replacepkgs paki_nimi Jätkatakse viimati katkenud paigaldamist.

Võrdlustabel kättesaadaval kujul

Eelnevalt toodud võrdlustabel .odt vormingus kahel lehekuljel:

File:Tabel.odt

Sama võrdlustabel .pdf vormingus kahel lehekuljel:

File:Tabel.pdf

Kasutatud materjalid

Käsud:

man apt
man dpkg
man yum
man rpm

Autor

Teet Saar A32