Csharp mrFred kodut88 analyysi retsensioon .BUG

From ICO wiki

Retsensioon grupeerigule mrFred

Analüüsi eesmärk peaks olema projekteeritava süsteemi esialgse üldise funktsionaalsuse ülevaade. S.t millistest baastükkidest süsteem koosneb ja mis ülesandeid need tükid täidavad. Projekti idee on iseenesest suurepärane ja projekti eesmärk on suhteliselt hästi sõnastatud, ent siiski veidi laialivalguv. Kuna tegemist on analüüsiga, oleks oodanud kasutaja võimalike ja lubatud tegevuste kirjeldust, aga funktsionaalsuste loend ei ole ammendav, et programmi tööst üheselt ja piisavalt aru saada. .BUG grupil tekkisid analüüsi lugedes mõningad kommentaarid ja küsimused.

1. Keda täpsemalt on mõeldud sihtkasutajana?

On viidatud, et rakendusel on teoreetiliselt mitmeid kasutajaid, aga ei ole selge mis tingimustel erinevate kasutajate aiamaa andmeid on võimalik vaadelda ja muuta. Kas kõik kasutajad näevad kõiki andmeid?

2. Analüüs annab veidi vastuolulisi sõnumeid. Näiteks must have funktsionaalsuse all on öeldud, et: /.../Aiamaa kujundamise funktsionaalsus (kasutaja saab joonistada erineva suurusega ristkülikuid)“ /.../ Samas projekti eesmärgi sõnastuses on väidetud: /.../võistkonna ühehäälne soov oli teha programm mis puutuks kokku nö pärismaailmaga/.../ Pärismaailmas on päris palju erikujulisi aiamaid, mis sageli pole ristküliku kujulised. Näiteks krunti piiritlev aed muudab suunda, mingi veekogu äärne ribal jne. Või on rakendus mõeldud opereerima nn abstraktsete maatükkidena, mille korral ei ole oluline tüki reaalkuju? See on mõeldav, kuid sel juhul kuidas tehakse peenarde pindalaarvutus ja visuaalne esitus. See on natuke segane.

3. Kuidas on planeeritud aiamaa ja selle alamosade (peenarde) dimensioonide sisestamise funktsionaalsus? Kuidas üleüldse andmed saadakse, millise mõõtmisega? Veidi täpsemalt oleks võinud selle punkti lahti rääkida. Praegu võime selle üle vaid fantaseerida. Kas andmed loetakse mingilt kaardilt (Google Earth)? Inimene sisestab ise ristkülikule reaalsed mõõtmed? Või on mingi kolmas variant? Kirjelduse põhjal paistab olevat tegu üsna keeruka rakendusega, kus käsitletakse ruumiobjektide joonistamist ja nendega seotud andmete muutmist ja võrdlemist. Analüüsis oleks hea välja tuua, mis kujul neid andmeid esitatakse.

4. Kui .BUG grupp õigesti aru saab, siis on programmi üks oluline osa salvestada ka aiamaa kasutuse ajalugu? See tähendab, et olemas peaks olema mingisugune andmebaas. Sellest oleks võinud olla ka mõningad märksõnad. Millised on eeldatavad andmed, milline on eeldatav tabelite struktuur jne. Selguse huvides võinud lisada programmi kirjelduse juurde esialgse andmemudeli.

5. Rakenduse soovitatav külviaja meeldetuletus jäi meile veidi ebamääraseks, sest millal midagi maha panna sõltub aastast. Kuidas meeldetuletuste saatmist teostatakse, kas see on automaatne või kasutaja poolt määratud? Oleks huvitav olnud lugeda mõningaid esialgseid ideid, kuidas selline funktsionaalsus plaanitakse tagada.

6. Hüpoteetilise kliendina küsiks, et kas rakenduses on ette nähtud mingi erifunktsionaalsus kasvuhoone kultuuride kasvatamise halduseks. Vägisi tekib küsimus, kui täpselt soovitakse kasvutingimusi kirjeldada? Nice-to-have nimekirjas oli juttu päikesevalgusest, aga muid tingimusi ei ole eraldi välja toodud. Peenarde kohta on võimalik teha küll märkusi (ajaloo salvestamine), aga must-have nimekirjas pole peenardele kasvutingimuste omistamisest räägitud.

7. Ei ole mainitud millist .NET platvormi plaanitakse kasutada.

Kokkuvõtvalt võib siiski öelda, et idee on väga huvitav ja meie grupis on mõningad huvilised selle kasutamiseks olemas. Siiski oleks tahtnud analüüsist veidi enam detailsust. Praegu on tegemist justkui Väikese tutvustusega, analüüsilt oleks oodanud veidi enam detaile.