Du

From EIK wiki

du on linuxi operatsioonisüsteemi võimas käsk, millel on palju variatsioone ning mille nimetus tuleneb kahe sõna esimestes tähtedest - disk(ketas) usage(kasutus)[1]. Käsku kasutavad peamiselt süsteemiadministraatorid, kuid seda saavad kasutada ka kasutajad, kellel on lugemis õigus. Ainus piirang neile kasutajatele on see, et nad ei näe ketta kasutust teiste kasutajate kataloogide ja failide kohta. Trükkides käsureale du, väljastab see olemasoleva töökataloogi kaustade ja alamkaustade suuruse. Tänu sellele saame hõlpsasti jälile, kui paju vastav kataloog või fail ruumi võtab. Võtmeid, millega käsku du kasutada saab, on erinevaid, neist iga üks täidab eri funktsiooni, kuid samas on võimalik neid ka liita, vastavalt omale soovile, et saada täpsem ja silmale loetavam tulemus.

Süntaks[2][3][4]

du [VÕTI] [FAIL]
-a
Väljastab kettakasutuse kõikide failide kohta, koos kaustadega
-c
Väljastab kettakasutuse kogu summa
-d
instrueerib käsku du kirjeldama tema sisekaustade nimistut. Võti toimib selles kaustas, kus parasjagu ollaks. -d 0 väljastab lihtsalt kettakasutuse summa ilma kaustade nimedeta. -d 1 väljastab tulemuseks alamkataloogide nimed ning nende kettakasutuse. -d 2 väljastab tulemuseks alamkataloogide nimed, nende ketta kasutuse ja alamkataloogide alamkataloogide nimed ja kettakasutuse.
-h
Väljastab kettakasutuse inimesele loetavas formaadis (baitides, kilobatides, megabaitides jne)
-H
Arvutab kettakasutuse symlinkidele, mis on käsureal
-L
Arvutab kettakasutuse kõikidele linkidele
-s
väljastab tulemuse kus on praeguse kataloogi kettakasutuse kogusumma, mitte iga faili kohta eraldi*

Näiteid[5]

du -a
# Väljastab kettakasutuse kõikide failide ja kataloogide kohta
4    /home/tecmint/.bash_logout
12   /home/tecmint/downloads/uploadprogress-1.0.3.1.tgz
24   /home/tecmint/downloads/Phpfiles-org.tar.bz2
40   /home/tecmint/downloads
12   /home/tecmint/uploadprogress-1.0.3.1.tgz
4    /home/tecmint/.mozilla/plugins
4    /home/tecmint/.mozilla/extensions
12   /home/tecmint/.mozilla
4    /home/tecmint/.bashrc
689108 /home/tecmint/Ubuntu-12.10/ubuntu-12.10-server-i386.iso
689112 /home/tecmint/Ubuntu-12.10
689360 /home/tecmint


du -sk *
# Väljastab kataloogide (-s) kettakasutuse summa kilobaitides (-k)
152304 directoryOne
1856548 directoryTwo


du -sh *
# Väljastab inimesele loetavas formaadis (-h : Bait, Kilobait, Megabait jne...) kataloogide kettakasutuse summa (-s)
149M directoryOne
1.8G directoryTwo


du -ah
# Väljastab kõik failid ja kataloogid (-a) "inimesele loetavas formaadis" (-h)
4.0K  /home/tecmint/.bash_logout
12K   /home/tecmint/downloads/uploadprogress-1.0.3.1.tgz
24K   /home/tecmint/downloads/Phpfiles-org.tar.bz2
40K   /home/tecmint/downloads
12K   /home/tecmint/uploadprogress-1.0.3.1.tgz
4.0K  /home/tecmint/.mozilla/plugins
4.0K  /home/tecmint/.mozilla/extensions
12K   /home/tecmint/.mozilla
4.0K  /home/tecmint/.bashrc
673M  /home/tecmint/Ubuntu-12.10/ubuntu-12.10-server-i386.iso
673M  /home/tecmint/Ubuntu-12.10
674M  /home/tecmint


du -sk .[!.]* *| sort -n
# Väljastab kettakasutuse kõikide alamkataloogide ja nii nähtavate kui peidetud failide kohta, mis on praeguses kataoogis ning sorteerib need suuruse järgi.
4   .bashrc
4   .gvfs
4   .profile
4   .viminfo
8   .bash_history
8   .cache
12   .dbus
36   .synaptic
40   .config
144  .local


du /var/log -h -d 1 | sort -rh
# Väljastab /var/log kausta kettakasutuse summeerides kõikide kaustade kasutust, mis seal on, ning sorteerib suuruse järgi kahanedes.
# NB! Esimene rida on terve /var/log suurus summeerituna
246M	/var/log
225M	/var/log/journal
1,3M	/var/log/installer
176K	/var/log/apt
40K	/var/log/cups
20K	/var/log/unattended-upgrades
8,0K	/var/log/hp
4,0K	/var/log/speech-dispatcher
4,0K	/var/log/gdm3
4,0K	/var/log/dist-upgrade

Kokkuvõte

du on funktsioon, mis lihtsustab suuresti administraatorite tööd, kuna saame teada, kui palju miski fail või kataloog meie kettal ruumi võtab. Saame kohendada võtmete abil süntaksit täpselt nii nagu meil seda parasjagu vaja on. Näiteks kui on teada, et failid/kataloogid, mida uurime on vaid megabaitide suurused, pole meil mõtet väljastada tulemust gigabaitides, vaid hoopis nende enda suurusjärgus.

Autor

Kristo Moorits, A21 2014/2015

Viited