Fg

From EIK wiki

Autor

Stenno Saaremõts

A21

2014/15

Sissejuhatus

Käsk fg on linuxi käsuaknas töödega toimetamiseks väga kasulik vahend.Fg käsku saab kasutada nii tavakasutaja kui juurkasutaja õigustega. Fg on kasutatav kui mingi protsess töötab tagaplaanil.Tagaplaanil töötavaid protsesse nimetatakse töödeks. Käsuga fg saab tagaplaanil töötava töö tuua esiplaanile ning selle tegemisi jälgida, näiteks kui on vaja palju faile korraga kopeerida ühest kohast teise või pingitakse mingit serverit, siis tihti võtab see palju aega ning töö pannakse tagaplaanile ja kasutaja saab oma käsurida jälle kasutada.[2] Siiski võib tekkida olukord, kus on vaja töö uuesti esiplaanile tuua et sellega töötamist jätkata.

Süntaks

fg [ %job_id ]

Kuidas veel töid kirjeldada

Valik Tähendus
 %Number Viitab tööle töö numbri kaudu
 %Sõne Viitab tööle mille nimi hakkab spetsiifilise sõnega
 %?Sõne Viitab tööle mille nimi sisaldab spetsiifilist sõne
 %+ või %% Viitab viimati taustale suunatud tööle
 %- Viitab eelviimasele taustale suunatud tööle

[3]

Näide

Käivita ping käsklus:

ping itcollege.ee

Et peatada ping käsklus vajuta Ctrl-Z.

Leia tööd mis töötavad tagaplaanil

kirjuta järgnev käsk:

jobs -l

Jobs -l väljund näitab töid mis töötavad tagaplaanil.

[2]+  6138 Stopped                 ping itcollege.ee

Tagaplaanil töötava töö esiplaanile toomine

Taagaplaanil töötava töö esiplaanile toomine töö numbri järgi:

fg %2

sõne järgi:

fg %ping

viimati taustale suunatud töö järgi:

fg %+

Viitab eelviimati taustale suunatud tööle

fg %-

[1]

Kokkuvõte

Käsklus fg-l pole palju erinevaid kasutusviise, siiski on see väga kasulik kui toimetada erinevate töödega ja on vaja taustal töötav töö tuua esiplaanile et selle tööd jätkata. Käsk fg tuleb kasuks nii administraaatori igapäeva tegemistes kui tavakasutaja toimetamistes.

Kasutatud allikad

[1]http://www.cyberciti.biz/faq/unix-linux-fg-command-examples-usage-syntax/

[2]http://jesin.tk/how-to-manage-jobs-in-linux-fg-bg-kill-ctrlz/

[3]http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/ssw_aix_61/com.ibm.aix.cmds2/fg.htm