Ls

From ICO wiki

Sissejuhatus

Ls on käsk, mis kuvab failide loendi Unixis ja Unixi sarnastes operatsioonisüsteemides. Ls käsk kuvab kõik failid kataloogis, mis sobivad nimega. Kui nimi on jäetud tühjaks, siis kuvatakse kõik failid kataloogis.

Ls käsu süntaks on:

ls [võtmed] [nimed]

[1]

Ls käsu võtmed

Lihtne ls näitab faili- ja katalooginimesid ühekaupa real, kuid ls käsul on ka palju teisi võtmeid.

Ls käsu võtmed: [2], [3], [4], [5] & [6]

 • Käsk kuvab kõik kirjed, kaasa arvatud ka peidetud failid, mis algavad .(punktiga):
ls -a
 • Käsk kuvab kõik kirjed, kaasa arvatud ka peidetud failid, kuid ei kuva töökataloogi(".") ega emakataloogi(".."):
ls -A
 • Käsk kuvab mittetrükitavaid märke kasutades kaheksandsüsteemi kirjaviisi:
ls -b
 • Käsk ei kuva kirjeid, mis lõppevad ~(tildega):
ls -B
 • Käsk sorteerib väljundi vastavalt faili või kataloogi viimase modifikatsiooni aja järgi:
ls -c
 • Käsk sorteerib väljundi vertikaalselt mitmetulbalises formaadis:
ls -C
 • Käsk kuvab informatsiooni nimega kataloogide kohta, mitte kataloogi sisu:
ls -d
 • Käsk interpreteerib iga nime kui kataloogi, mitte faili:
ls -f
 • Käsk tähistab katalooge, kuvades selle nime taha /(kaldkriipsu), käivitatavate programmide taha *(tärni), linkide taha @(ätt-märgi), FIFO(First In, First Out) failide taha |(toru) ning sokli faili taha =(võrdusmärgi):
ls -F
 • Käsk kuvab pika formaadi loetelu, kuid jätab välja omaniku nime:
ls -g
 • Käsk kuvab iga faili ees tema seerianumbri:
ls -i
 • Käsk kuvab failid pikas formaadis koos nende kohta käiva informatsiooniga nagu õigused, omanik, suurus ning viimane modifikatsiooni aeg:
ls -l
 • Käsk kuvab faile või katalooge, millele viitab sümboolne link:
ls -L
 • Käsk kuvab failid ühel real eraldatud komadega:
ls -m
 • Käsk kuvab pika formaadi loetelu koos kasutajaidendi(UID - User ID) ja rühmaidendi(GID - Group ID) numbritega :
ls -n
 • Käsk kuvab pika formaadi loetelu, kuid ei kuva gruppi:
ls -o
 • Käsk lisab /(kaldkriipsu) kataloogide järgi:
ls -p
 • Käsk kuvab kõik mittegraafilised märgid failinimedes ?(küsimärkidena):
ls -q
 • Käsk ümbritseb kirjed topelt jutumärkidega:
ls -Q
 • Käsk kuvab failid ümberpööratud järjekorras:
ls -r
 • Käsk kuvab kõik alamkataloogid rekursiivselt:
ls -R
 • Käsk kuvab iga kirje suuruse kilobaitides:
ls -s
 • Käsk sorteerib failid suuruse järgi(suuremad enne):
ls -S
 • Käsk sorteerib failid modifikatsiooni aja järgi(uuemad enne):
ls -t
 • Käsk kuvab failid juurdepääsu aja järgi:
ls -u
 • Käsk ei sorteeri, vaid kuvab kirjed kataloogi järjekorras:
ls -U
 • Käsk kuvab failid reas, mitte tulpades:
ls -x
 • Käsk kuvab iga kirje eraldi real:
ls -1

Mõned ls käsu laiendid

[7]

 • Käsk kuvab kodukataloogi sisu:
ls ~
 • Käsk kuvab juurkataloogi sisu:
ls /
 • Käsk kuvab emakataloogi sisu:
ls ../
 • Käsk kuvab kõikide alamkataloogide sisu:
ls */
 • Käsk kuvab abiekraani, kus on kokku võetud käskude süntaksid: [8]
ls --help
 • Käsk kuvab ls-i versiooni: [9]
ls --version

Ls käsu võtmed koos ühes käsus

 • Käsk kuvab suurused inimloetavas formaadis (nagu näiteks 1K 234M 2G):
ls -hl
 • Käsk sorteerib failid nii, et hiljuti muudetud failid on väljundi lõpus: [10]
ls -ltr
 • Käsk näitab varjatud faile pikas formaadis(. , .. , .login , .profile): [11]
ls -la

Näited

 • Kasutades käsku ls -l [failinimi] või käsku ls -l [kataloogi nimi], saame pikas formaadis informatsiooni vastavalt kasutatud käsule faili või kataloogi kohta: [12]
 1. veerg Permissions - kataloogi või faili õigused
 2. veerg Directories - linkide hulk(number 1 tähistab linkide puudumist ning alates numbrist 2 tähistab linkide hulka)
 3. veerg Owner - failile või kataloogile määratud omanik
 4. veerg Group - failile või kataloogile määratud grupp
 5. veerg Size - faili või kataloogi suurus
 6. veerg Date - viimase modifikatsiooni kuupäev
 7. veerg Directory or file - kataloogi või faili nimi

Käsu ls -l sisestamisel kuvatakse kataloogis sisalduvat faili järgmiselt: [13]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
d/- rwx rw- r-- 1 Ants tudengid 38 2007-02-01 16:00 fail.txt
objektitüüp kasutaja õigused grupi õigused muude isikute õigused linkide hulk omanik grupp suurus muutmisaeg nimetus

Objektitüübi puhul tähistab d kataloogi ja - faili.


Võtmete tähendused:

r w x
fail: lugemise õigus;

kataloog: ls -l kasutamise õigus

kirjutamise õigus fail: käivitamise õigus;

kataloog: kataloogi sisenemise õigus


Näide: [14]

ls -l [fail.txt]
 • Saame väljundi:
-rw-r----- 1 omanik grupp 38 Nov 22 18:59 fail.txt
 • Tulemus: Väljund iseloomustab faili nimega fail.txt, pikkusega 38 baiti, mida on viimast korda muudetud 22. novembril sel aastal(muidu esitataks aastaarv). Selle faili omanikuks on omanik ning grupitunnuseks faili loomise hetkel oli grupp. Fail on omanikule lahti lugemiseks ja kirjutamiseks (ka kustutamiseks), lahti grupi-grupi liikmetele lugemiseks ning kinni kõigile ülejäänutele. Arv 1 teises veerus märgib linkide puudumist.


Näide:

ls -l [kataloog]
 • Saame väljundi:
drwxrwxr-x 2 root tudengid 1024 Nov 24 20:12 alamkataloog
 • Tulemus: Kataloog (d-täht rea alguses) nimega alamkataloog kuulub ruudule (root). Tema saab sinna salvestada (w) ja siseneda, tudengid grupi tunnust omavad isikud saavad samuti tolles kataloogis kõike teha, kuid ülejäänutel pole lubatud seal midagi kustutada (puudub w). Kataloogi puhul tähistab 1024 kataloogi enda suurust, pikkade nimede ja hulga failide puhul on see arv suurem. Arv 2 viitab linkide hulgale. Seda kataloogi on viimati muudetud 24. novembril kell 20:12.

Kasutatud kirjandus

 1. http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=ls&apropos=0&sektion=0&manpath=FreeBSD+9.1-RELEASE&arch=default&format=html
 2. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/aix/v6r1/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.aix.cmds%2Fdoc%2Faixcmds3%2Fls.htm
 3. http://www.computerhope.com/unix/uls.htm
 4. http://www.musiccog.ohio-state.edu/Humdrum/commands/Unix/ls.html
 5. http://www.techonthenet.com/unix/basic/ls.php
 6. http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?ls
 7. http://www.eenet.ee/EENet/assets/docs/tigu/tigu.4.html#ls
 8. https://wiki.itcollege.ee/index.php/Osadmin_spikker

Autor

Veronia Lutter A21