OpenNMS Seadistamine Centos 5.4

From ICO wiki

Versioonid

30.01.2009 Versioon 1.0

31.01.2009, kell 11:49 - Versioon 1.1

 • Parandatud teksti üldist loetavust ja liigendatust.
 • Uuesti ülevaadatud installeerimisprotsess ja eemaldatud üleliigsed käsud.
 • Lisatud korralikult testitud ja töötav varundamisprotsess.
 • Lisatud korralikult testitud ja töötav taastamisprotsess.

31.01.2009, kell 12:02 - Versioon 1.2

 • Lihtsustatud varundus- ja taastamisprotsessi.
 • Parandatud versioonide osa.

31.01.2009, kell 13:27 - Versioon 1.3

 • Rändama läinud ja avastatud komad tagasi oma kohale asetatud :-)
 • Üldine sõnastus parandatud.

Autor

Heigo Post AK41

Sissejuhatus

OpenNMS on tasuta ja vabavaraline, lihtsasti paigaldatav ja hallatav võrguseiresüsteem. Isegi algaja süsteemiadministraator saab hakkama. OpenNMS'i on oluliselt lihtsam seadistada, kui Nagiost, kuid võimaldab sama funktsionaalsust.

Legend

Firmale on vaja minimaalse aja- ja rahakuluga seadistada süsteem, millega saaks IT-osakond monitoorida kõiki teenusservereid ja võrguseadmeid ning saada häiretest ja probleemidest teateid e-mailile. Kasutada on Centos 5.4 server.

Paigaldamine

Praegu on stabiilne ja korralikult töötav OpenNMS versioon 1.6.8. CentOS'is on hea paigaldada OpenNMS teenust Yum'i tarkvarahalduriga.

 • Kõigepealt on vaja alla laadida ja paigaldada repositooriumifail. Avada terminal ning sisestada sinna käsk:
rpm -Uvh http://yum.opennms.org/repofiles/opennms-repo-stable-rhel5.noarch.rpm
 • Vajutada Enter.
 • Peale repositooriumifaili paigaldust tuleks paigaldada OpenNMS ise:
yum install opennms iplike

Seejärel toimub sõltuvuste ja OpenNMSi allalaadimine ning paigaldus. Lisaks paigaldatakse ka pakett IPLIKE, mis võimaldab IP-aadressitega mugavamalt toimetada.

 • Peale eduka paigaldusprotsessi lõppu, tuleb anda terminaliaknas käsk:
OPENNMS_HOME=/opt/opennms export OPENNMS_HOME
 • Et lubada Postgresqli kasutajal ühenduda, on vaja muuta failis /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf

read "ident sameuser" ridadeks "trust"

Enne:

 local  all     all                ident sameuser
 host  all     all     127.0.0.1/32     ident sameuser
 host  all     all     ::1/128        ident sameuser

Pärast:

 local  all     all                trust
 host  all     all     127.0.0.1/32     trust
 host  all     all     ::1/128        trust

Salvestada see seadistusfail.

 • Lisaks on vaja muuta /var/lib/pgsql/data/postgres.conf faili. Sinna tuleks lisada read:
listen_addresses = 'localhost’
max_connections = 60

Salvestada see seadistusfail.

 • Nüüd on vaja postgresql käivitada, selleks käivita terminalis käsk:
service postgresql start
 • Järgnevalt tuleb teha OpenNMS'i jaoks Postgres'i andmebaas, käsuga:
sudo -u postgres createdb -U postgres -E UNICODE opennms
 • Defineerida, kus asub masinas Java, käskudega:
$OPENNMS_HOME/bin/runjava -s
JAVA_HOME=/usr
 • Nüüd on kõik vajalik eeltöö tehtud ning võib käivitada OpenNMS'i installeerija, käsuga:
 $OPENNMS_HOME/bin/install -dis 
 • OpenNMS peaks paigalduma probleemideta. Kui see on õnnelikult lõpule jõudnud, võib OpenNMS'i teenuse käivitada:
sudo /etc/init.d/opennms start
 • Enamasti on vaja, et OpenNMS teenus käivituks peale serveri käivitumist. Selleks anda käsud
chkconfig postgresql on
chkconfig opennms on
 • Kui kõik eelnev on tehtud, võib proovida OpenNms'i veebiliidesesse sisse logida, aadressil:
http://Masin:8980/opennms/
 • Esmasel sisselogimisel on kasutajaks admin ja parooliks samuti admin.

Kui sisselogimine õnnestub, võib prooviks lisada mõne jälgitava IP-aadressi või IP-aadressivahemiku. Teha saab seda "Admin" menüüst, "Configure Discovery" lingi alt. Kui IP-aadress või aadressivahemik on lisatud, vajutada nupule "Save and restart discovery". Seejärel algab defineeritud aadressitest või aadressivahemikest info kogumine, mis võtab mõne hetke aega, sõltuvalt sellest, kui suur on jälgitav aadressivahemik. Vajutades nupule "Node list", avaneb lehekülg, kuhu peaksid järjest tekkima avastatud võrguseadmed, millele saab siis monitooringureegleid määrata.

OpenNMSi täpsemad ja põhjalikud kasutusjuhised on olemas ametlikus dokumentatsioonis, mis on kättesaadav siit.

Varundus

 • OpenNMSi ja vajalike süsteemikomponentide konfiguratsioonifailid oleks hea backup-meediale salvestada. Üks võimalus on kasutada tar.gz arhiveerimist backup meediale:
tar -zcvf /backup_media/opennms.tar.gz /opt/opennms /var/opennms

Lisaks kopeerida backup meediale ka Postgresql andmebaasi konfiguratsioonifailid:

cp -a /var/lib/pgsql/data/*.conf /backup_media/

Lisaks on vaja teha varukoopia Postgresql andmebaasist:

 • Käivitada terminalis käsud:
su - postgres
pg_dumpall > opennms_koopia.sql
exit
 • Kopeerida andmebaasi varukoopia backup meediale, käsuga:
cp -a /var/lib/pgsql/opennms_koopia.sql /backup_media/

Taastamine

 • Pakkida lahti arhiivifail backup meedialt:
tar -xvf /backup_media/opennms.tar.gz -C /
 • Järgmisena kopeerida süsteemi Postgresql konfiguratsioonifailid:
cp -a /backup_media/*.conf /var/lib/pgsql/data/
 • Ning taastada andmebaas:
su - postgres
psql -U postgres -f /backup_media/opennms_koopia.sql
exit

Nüüd võiks proovida teenused taaskäivitada:

service postgresql restart; service opennms restart

Kui mõlemad teenused käivituvad probleemideta, peakski süsteem jälle töötama.

Kasutatud materjal

 • Ametlik koduleht:

http://www.opennms.org/wiki/Main_Page

 • Ametlik dokumentatsioon:

http://www.opennms.org/wiki/Docu-overview

 • Juhend, kuidas muuta OpenNMS'i kasutama mõnda muud porti:

http://www.opennms.org/wiki/Jetty