PowerShell: Rainer Leemet, Kopeeri-Manti.ps1

From ICO wiki

<source lang="powershell">

<# .SYNOPSIS

  Skript mis kopeerib failid ja kaustad algallikast sihtkohta

.DESCRIPTION

  Kui sihtkaust puudub see luuakse ning vajalikud failid ja kaustad luuakse.
  Kui kaust on olemas ja seal on faile ning kaustu, siis kirjutatakse üle ainult need failid, mille suurus sihtkaustas on erinev lähtekaustas olevast faili suurusest ning kui alamkaustad puuduvad, need luuakse.
  Lisaks on skriptil parameeter -remove, mille kasutamisel kustutatakse sihtkaustast failid, mida lähtekaustas ei ole.

.NOTES

  Autor: Rainer Leemet
  Kõik veel päris 100% ei tööta

.EXAMPLE

  PS> Kopeeri-Manti.ps1 -sourcedir c:\test -targetdir c:\test2 -remove
 1. >

Param ( [Parameter(Mandatory = $true)] [String] $sourcedir, [Parameter(Mandatory = $true)] [String] $targetdir, [Parameter(Mandatory = $false)] [boolean] $remove = $false )

if (Test-Path $targetdir) {

$source = Get-ChildItem $sourcedir -Recurse -Force $target = Get-ChildItem $targetdir -Recurse -Force $compare = Compare-Object $source $target -Property Name, Length -PassThru | Where-Object {$_.SideIndicator -eq "<="} $compare2 = Compare-Object $source $target -Property Name, Length -PassThru | Where-Object {$_.SideIndicator -eq "=>"}

if($remove)

    {
  foreach ($file in $compare2) {        
    Remove-Item $file -Force
    Write-Host $file
      }
    }

ForEach ($item in $compare) {

  $strdir = $targetdir + ($item | Split-Path -NoQualifier | Out-String).trim()
  Copy-Item $item -Destination $strdir -Force -Recurse
  }

} else {

 Copy-Item $sourcedir $destdir -Recurse -Force

}