PowerShell: Silver Kullarand, newest events param.ps1

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Kirjeldus

Skript, võtab käsurealt kaasaantud nimega failist parameetrid, millega vormistatab päringu, väljastab soovitul hulgal uusimaid kirjeid otsitavate tüübide kohta ning lisab tulemused manustena mailile ja saadab need etteantud aadressile.

Kasutamine

Konfiguratsiooni faili tuleks kirjutada <soovitav kirje tüüp (error/warning/information)><tühik><kirjete hulk>

Skripti käivitamine ./<skripti nimi><tühik><konfiguratsiooni faili nimi>

Skript

# Muutujate defineerimine :
# Saatja e-posti aadress
$saatja= "nimi@domeen.com"
# Saaja e-posti aadress
$saaja = "nimi@domeen.com"
# SMTP serveri aadresss
$smtp_server = "mail.domeen.com"

# Kirja ettevalmistamine
$smtp = new-object system.Net.Mail.SmtpClient($smtp_server)
$kiri = new-object System.Net.Mail.MailMessage
$kiri.from = $saatja
$kiri.to.add($saaja)
$kiri.subject = "Applicationlog'i päringu tulemused"
$kiri.body = "Manusega on lisatud html fail päringu tulemustega"
  
# parameetritega faili avamine
param ($conf)
$f = Get-Content -Path $conf
foreach ($rida in $f) {
  $nr++
  $nimi = "logs_$nr.html"
  $c = $rida -split " "
  $a=$c[0]
  $b=$c[1]
  Get-EventLog -logname application -ErrorAction 0 -EntryType $a -newest $b|ConvertTo-Html > $nimi
  $manus = new-object Net.Mail.Attachment($nimi)
  $kiri.Attachments.Add($manus) 
}
# Kirja saatmine
$smtp.send($kiri)