Powershell: Kristiina Kaarna, Skript.ps1

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

<syntaxhighlight lang="cpp"><# -KIRJELDUS:

SKRIPT, MILLEGA KONTROLLITAKSE KAUGTEEL KEELATUD PROTSESSI (WMPLAYER) KASUTAMIST KASUTAJA ARVUTIS. KEELATUD PROTSESSI TUVASTAMISEL SEE SULETAKSE JA KASUTAJA SAAB HOIATUSE.

-Autor: KKaarna

  1. >
  1. Domeeni tõstetud arvutiga kaugteel ühenduse loomine

New-Pssession -ComputerName "userPC"

Enter-Pssession -Id 1

  1. Muutujate väärtustamine

$Kontroll = Get-Process wmplayer -ErrorAction SilentlyContinue $KeelatudProtsess = "wmplayer.exe"


  1. Kui leitakse aktiivne keelatud protsess, see tapetakse ja domeenikasutaja töölauale genereeritakse hoiatava sisuga tekstifail.

if($Kontroll -ne $null) { taskkill /IM $KeelatudProtsess /F

"Ära kuula muusikat töö ajal!"| Out-File C:\Users\user.TEST\Desktop\"HOIATUS!!!.txt" } exit