Praktikum: Lihtne andmebaasil veebiteenus 2 (mitme tabeliga), VR2.7

From EIK wiki

Eeldused

Vaata läbi teooria:

Käsi_hoitud tegevus

  • Lisa eelmises praktikumis loodud andmebaasi uued tabelid: ToitTyypTabel, ToitTabel, ToitMenyysTabel ja MenyyTabel
    • Disaini tabelid nii, et nendes oleks võimalik kirjeldada toidud ja menüüd.
    • Seo menüü kohviku ja kuupäevaga
  • Lisa veebiteenusele võimalus näha kohvikule kuuluvaid menüüsi
  • Lisa võimalus toitude ja menüüde lisamiseks

Käsi_mittehoitud tegevus

  • Lisa eelnevale korralik andmeligipääsu kiht(ehk kirjuta klassid Toit, Menyy, jne)