Praktikum: Veebiteenuse loomine Windows Communication Foundation abil, VR2.7

From EIK wiki

Praktikumi ülesanded

Ülesanne 1

 • Luua WCF krüpto teenus
 • Lisada teenusele 2 operatsiooni:
  • Caesar'i siffri funktsioon.
  • Vigenere siffri funktsioon.

Ülesanne 2

 • Luua WCF teenus
 • Luua teenusele 3 operatsiooni:
  • Operatsioon, kus teenusepoolse objekti ja kliendipoolse objekti nähtavad parameetrite nimed on erinevad.
  • Operatsioon, kus kasutatakse DataContract andmeobjekti.
  • Operatsioon, kus vea puhul visatakse FaultException, nii et klient saab seda kinni püüda.

Ülesanne 3

 • Luua WCF andmekihi teenus, kus andmekandjaks on instantsi muutuja või andmebaas.
 • Teenuse operatsioonideks on:
  • Sellele andmekandjale kirjutamine...
  • ...sellelt pärimine...
  • ...ning kustutamine.