Praktikum: XML failide lugemine ja muutmine .Net vahenditega, VR2.3

From EIK wiki

Eeldused

Vaata läbi teooria:

Käsi_hoitud tegevus

  • Loo rakendus, mis vòimaldaks RSS vooge lugeda
  • Loo rakendus, mis vòimaldaks mitu RSS voogu üheks kokku liita (igast voost vòta 5 uuemat kirjet
  • Väljasta saadud uudised eraldi RSS voona

Käsi_mittehoitud tegevus

Vaata siia: http://minitorn.tlu.ee/~jaagup/kool/java/kursused/10/xmlrak/rssvahendus.txt

Näited