Skript, mis leiab etteantud kataloogist või kettalt samanimelised failid ja väljastab nende nimekirja- PowerShell

From ICO wiki


Ülessanne

Loo skript, mis leiab etteantud kataloogist või kettalt samanimelised failid ja väljastab nende nimekirja.

Skript

# Skript,mis otsib ettemääratud katalogist samanimelised failid ja 
# väljastab nimekirja
# Kasutajalt küsitakse,kus kataloogist otsida


# Kasutajalt sisendi küsimine
$kaust = $args[0]
if (! $kaust) {
$kaust = Read-Host "Millisest kataloogist otsida samanimelisi faile?"
}
Write-Host "Samanimelisi faile otsiti kataloogist: $kaust"
# $list väärtuseks kõikide failide nimekiri,sisestatud asukohast ja 
# alamkataloogidest
$list = get-childitem $kaust -recurse
  
# Võtan listist unikaalsed kirjed ära
$dir1 = $list | group | ? {$_.count -gt 1}| % {$_.group} 
# Tühi rida
echo ""
if(!$dir1){Write-Host "Samanimelisi faile polnud kataloogis: $kaust"}
# Väljundi formaadi muutmine(täisnimi)
$dir1 | format-table -a fullname