Skript, mis teeb teatud kaustast backupi ja kustutab üle 30 päeva vanad backupid ära-BASH

From ICO wiki

<source lang="bash">

  1. Siim Kullerkupp AK21
  2. !/bin/bash
  1. backupi nimi ja kaust
OUTPUT=/home/inimene/Desktop/backup/viimane_varundus.tgz
  1. kaust millest backup tehakse
HOME=/home/inimene/Desktop/test/
  1. kustutab üle 30ne p2eva vanad backupid
find /home/inimene/Desktop/backup -type f -mtime +30 -exec rm {} \; 
  1. otsib kaustast viimast backupi
if find /home/inimene/Desktop/backup -name viimane_varundus.tgz;
then
  1. kui leiab siis muudab backupi nime ja lisab nimesse kuupäeva mis näitab millal viimati backupi tehti, ning seejärel loob uue backupi
mv /home/inimene/Desktop/backup/viimane_varundus.tgz /home/inimene/Desktop/backup/viimane_varundus_vana_$(date +%d-%m-%Y).tgz
tar -czf $OUTPUT $HOME
  1. kui ei leia kaustast viimast backupi siis loob selle
tar -czf $OUTPUT $HOME
fi