Skript mis otsib kõik pildi,video,muusika,dokumendi failid ja jagab need kaustadesse - BASH

From ICO wiki

Skript otsib etteantud failitüüpi failid ja sorteerib need tüübi järgi kaustadesse. Otsib ja liigutab faile /home kaustas,sorteeritakse /home kausta kataloogidesse. Uue failitüübi lisamisel tuleb täiendada array ja array2 nimekirja.

                                                   

#!/bin/bash

# failitüüpide array
array=(mp3 wav doc pdf jpg avi)
# kaustade array
array2=( /home/Muusika /home/Muusika /home/Dokumendid /home/Dokumendid /home/Pilt /home/Video)
# loen kokku mitu liiget on arrays ja lahutan summast 1,et saaks seda kasutada all olevas for tsüklis 
let "f=${#array[@]} - 1"
for x in `seq 0 $f`;
do
 # kõik failitüübid mis /home kaustas on panen kirja Log.txt faili
 find /home -name "*."${array[x]} > /home/Log.txt

 # kui kaust on olemas tee nimekiri failidest,mis on kaustas
 if [ -d "${array2[x]}" ];then
   find "${array2[x]}" -name "*.""${array[x]}" | awk -F/ '{ print $NF }' > /home/Kaust.txt
 fi

 # kui Kaust.txtl on sisu,siis eemaldan need nimed Log.txt failist
 if [ -s /home/Kaust.txt ];then
   while read line2
   do
    sed -i "/$line2/ d" /home/Log.txt
   done < /home/Kaust.txt
   rm /home/Kaust.txt
 fi

 # kui kausta ei ole loodud siis loon selle
 if [ ! -d "${array2[x]}" ];then
   mkdir "${array2[x]}"
 fi

 # sorteerin välja unikaalsed failinimed
 awk -F/ '{ print $NF }' Log.txt|sort| uniq > /home/FNimi.txt

 # Log.txt failist võtan unikaalse failinime(FNimi.txt failist)kohta ühe täisnime
 while read line1
 do
  grep -m 1 "$line1" Log.txt | sort | uniq -u >> /home/Log.txt.new
 done < /home/FNimi.txt
 rm /home/FNimi.txt

 # liigutan failid mis on kirjas Log.txt.new failis etteantud kataloogi
 if [ -f Log.txt.new ];then
  while read line
  do
   echo "Paigutan faili:" "$line" "Uude asukohta:" "${array2[x]}"
   mv -i "$line" "${array2[x]}" -n
  done < /home/Log.txt.new
  rm /home/Log.txt.new
 fi
done
rm /home/Log.txt