Skript otsib vabade Wifi AP-de hulgast kõige kiirema ühenduse ja haagib end selle külge

From ICO wiki
#Töö on tehtud FreeBSD operatsioonisüsteemis

#pseudokood
#ifconfig wlan0 up scan
#ifconfig wlan0 list scan
#for i=0 to vabad_alad
#  ifconfig wlan0 ssid next
#  dhclient 
#  time
#  wget 100k
#  time
#  jäta time meelde
#end for
#ifconfig wlan0 ssid kiireim
#dhclient wlan0

#Pooleli!!!

#!/usr/local/bin/bash

WLANIF=$(ifconfig | grep "^wlan*" | cut -d":" -f1)
echo "$WLANIF"
if [ -n "$WLANIF" ]
then
    echo " "
else
    echo "WLAN-i liides puudu"
    exit 1
fi

#liides püsti
ifconfig $WLANIF up
ifconfig $WLANIF scan
#need jaamad, mis ei ole krypteeritud (ilma WPA ja RSN ridadeta)
#kirjutatakse faili

ifconfig $WLANIF list scan | grep -v "WPA \| RSN" > wifijaamad

#IFS -i salvestamine
vanaIFS="$IFS"
IFS=$'\n'
#nii saab kätte read muutujatesse $1, $2 jne
set $(cat wifijaamad)
#iga reaga

for i in $&; do 
  
    #katki! - homme mõtlen edasi
    echo $i
done

IFS="$vanaIFS"