WordPress turvamine

From ICO wiki
(Redirected from WordPress installeerimine)

!NB Kõik õpetused on tehtud kasutades Ubuntu Server 11.04

Viimati muudetud 30/12/2011 Vvinogra poolt.

Timestamp (20111230131402)

Eeldused

Kui inimene tahab kirjutada artikleid veebimaailmas, siis üks viis seda teha on blogimine. Blogi-mootoreid on palju antud juhend käsitleb Wordpressi oma. Selle juhendi põhjal saab installida ja kaitsta wordpressi Ubuntu serveris.

See juhend eeldab kasutajalt ubuntu linuxi käsurea, tulemüüri tundmist, ning mysql põhi käskude tundmist.

Wordpressi paigaldus ja konfigureerimine

Antud toimingud tuleks teha root õigustes:

sudo -i

Tee kohalikele pakettidele update

aptitude update

Tee pakettidele upgrade:

aptitude full-upgrade

Paigalda acpid daemon

aptitude install acpid

Installi apache2 veebi server,mysql andmebaasi server, openssh server, php5 skriptimis keel ning apache2-utils(Apache benchmark tool)

aptitude install apache2 mysql-server ssh php5 php5-mysql apache2-utils

Tõmba alla kõige hilisem .tar fail wordpress.org-ist:

wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

Paki lahti wordpressi failid /var/www kausta:

tar zxvf latest.tar.gz --directory=/var/www/

Logi mysql-i sisse:

mysql -u root -p

Loo andmebaas student_wordpress:

 create database student_wordpress;

Loo kasutaja student:

 create user student;

Anna kõik õigused student kasutajale:

 GRANT ALL PRIVILEGES ON student_wordpress.* TO student@localhost IDENTIFIED BY 'student';

Välju mysql-ist:

 quit;

Loo uus default veebi saidil põhinev veebi sait:

cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/wp

Muuda ära DocumentRoot /etc/apache2/sites-available/wp failis:

nano /etc/apache2/sites-available/wp

Lisa DocumentRoot /var/www rea lõppu DocumentRoot /var/www/wordpress

DocumentRoot /var/www/wordpress

Keela ära tavaline default veebi sait(seda ei ole vaja antud paigalduses):

a2dissite default

Luba wordpress-i veebisait

a2ensite wp

Tee apache-ile restart

service apache2 restart

Muuda wordpress konfiguratsiooni faili:

nano /var/www/wordpress/wp-config-sample.php

Muuda DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD vastavalt näitele:

define('DB_NAME', 'student_wordpress');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'student');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'student');

Kopeeri uus konfiguratsiooni fail wordpressi konfiguratsiooni failiks:

cp /var/www/wordpress/wp-config-sample.php /var/www/wordpress/wp-config.php

Tee apache2 service-ile reload

service apache2 reload

Mine wordpressi saidile kasutades host-i IP aadressi(antud näites:192.168.6.103 );

http://192.168.6.103 

Vali saidi nimi, kasutajanimi, salasõna ning meili aadress.

Vali install

Installi lõppedes tee kindlaks,et kõik toimib(logi sisse, vaata wp verisooni ilmselt midagi sellist: You are using WordPress 3.*.*.)

mod_evasive paigaldus ja konfigureerimine

Sissejuhatus

Mod_evasive on lisamoodul Apache'i veebiserveri jaoks, mille abil on võimalik vähendada või täielikult tõrjuda HTTP DoS, DDos või brute force rünnakute mõju. Ühtlasi saab seda kasutada ka monitooringu teostamiseks, kuna moodulit on lihtne panna suhtlema erinevate tulemüüride ja ruuteritega.

Monitooring baseerub dünaamilisel IP aadressitest ja URI-dest koosneval räsitabelil, kust siis keelatakse IP aadressid, mis:

 • küsivad ühte lehte rohkem kui paar korda sekundis
 • teevad rohkem kui 50 üheaegset requesti sama laps-protsessi vastu
 • üritavad teha ükskõik millist requesti samal ajal kui nad on mustas nimekirjas

Paigaldus

Paigaldamine Ubuntu 11.04 serverile on küllaltki lihtne

apt-get install libapache2-mod-evasive

Konfigureerimine

Kõigepealt on viisakas luua koht, kuhu antud moodul oma logi saaks salvestada

mkdir /var/log/apache2/mod_evasive
chown www-data:www-data /var/log/apache2/mod_evasive

NB! Logimine praegu ei tööta

Mod_evasive moodulil ei lubata antud kausta kirjutada

Couldn't open logfile /var/log/apache2/mod_evasive/dos-192.168.6.13: Permission denied

Nüüd jääb üle lisada vastavad read oma virtuaalsesse hosti (N:~/apache2/sites-enabled/wordpress lõppu, enne </VirtualHost> tagi)

<ifmodule mod_evasive20.c>
DOSHashTableSize 3097
DOSPageCount 2
DOSSiteCount 50
DOSPageInterval 1
DOSSiteInterval 1
DOSBlockingPeriod 10
DOSLogDir /var/log/apache2/mod_evasive
DOSEmailNotify root@localhost
DOSWhitelist 127.0.0.1
</ifmodule>

Antud väärtusi tuleks kohandada vastavalt vajadustele

Parameetrite kirjeldused:

 • DOSHashTableSize: Räsitabeli suurus, kus IP aadresseid hoitakse.
 • DOSPageCount: Lehekülgede arv DOSPageInterval sekundis.
 • DOSPageInterval: Aeg sekundites, mida kasutab DOSPageCount.
 • DOSSiteCount: Objektide arv DOSSiteInterval sekundites.
 • DOSSiteInterval: Aeg sekundites, mida kasutab DOSSiteCount.
 • DOSBlockingPeriod: Aeg sekundites, kui kaua IP on bannitud. Kui IP üritab serverile selle aja see ligi pääseda, siis algab loendus ueusti nullist.
 • DOSLogDir: Valikuline. Kataloogitee, kuhu logi salvestatakse. Kui pole määratud kasutatakse /tmp.
 • DOSEmailNotify: Valikuline. Mail kuhu teated saadetakse.
 • DOSSystemCommand: Valikuline. Käsk mis käivitatakse, kui IP bannitakse. Näiteks:
  • DOSSystemCommand "/sbin/iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -s %s -j DROP"
 • DOSWhitelist: Valikuline. Nimekiri IP aadressitest, mida ei blokita.


Kui konfigureerimine valmis, tuleb Apache serverlie teha restart

/etc/init.d/apache2 restart
VÕI
service apache2 restart

Varnish Cache-i paigaldamine ja konfigureerimine

Sissejuhatus

Varnish Cache – on HTTP kiirendaja, seda on vaja selleks, et suurendada veebilehekülje kiirust.

Varnish Cache hoiab veebilehekülgi vahemälus tänu millele ei pea veebiserverid samu lehekülgi korduvalt genereerima. See vähendab I/O süsttemi koormust.

Varnish kontrollib cache'ist päringu olemasolu ning juhul kui selline leidub siis võetakse sealt päringu vastus ning saadetakse vastus kasutajale. Juhul kui cache'is ei ole konkreetset päringut saadetakse kasutaja päring backend-i ning lisatakse cache'i koos vastusega.

Paigaldamine

Enne Varnishi instaleerimist tuleks pakkette uuendada:

sudo apt-get update

Paigaldamise käsk:

sudo apt-get install varnish

Konfiguratsiooni muutmine

192.168.6.103 - veebiserveri IP-aadress

Esimese asjana tuleks muuta default port. Sellesk tuleb muuta faili /etc/default/varnish:

nano /etc/default/varnish

Muuda ära START=NO -> START=YES. Seda on vaja varnishi käivitamiseks.

START=YES

Otsi ülesse "DAEMON_OPTS=..." ning muuda see osa samasuguseks:

DAEMON_OPTS="-a :80 \
      -T localhost:6082 \
      -f /etc/varnish/itkool.vcl \
      -S /etc/varnish/secret \
      -s file,/var/lib/varnish/$INSTANCE/varnish_storage.bin,1G"

Varnishi konfiguratsioon kirjutatakse VCL keeles.

Konfiguratsioonide fail asub vaikimisi siin /etc/varnish/default.vcl Fail koosneb mitmest osasest, aga töötamiseseks on vajalik backendile viitamine:

Backend - on server, kuhu varnish saadab päringuid, juhul kui tal ei ole vastavaid andmeid cache-is.

Kopeerige fail /etc/varnish/default.vcl ja nimetage ümber(Antud näites itkool.vcl):

cp /etc/varnish/default.vcl /etc/varnish/itkool.vcl

Ava fail /etc/varnish/itkool.vcl

nano /etc/varnish/itkool.vcl

ja muuda sisu selliseks(.host=<Teie veebiserveri ip aadress>):

 ## Redirect requests to Apache, running on port 8000 on localhost
 ## 192.168.6.103 - IP-address of the server
 backend apache {
     .host = "192.168.6.103";
     .port = "8000";
 }
 ## Fetch
 sub vcl_fetch {
 		## Remove the X-Forwarded-For header if it exists.
     remove req.http.X-Forwarded-For;
 		
 		## insert the client IP address as X-Forwarded-For. This is the normal IP address of the user.
     set  req.http.X-Forwarded-For = req.http.rlnclientipaddr;
 		## Added security, the "w00tw00t" attacks are pretty annoying so lets block it before it reaches our webserver
     if (req.url ~ "^/w00tw00t") {
        error 403 "Not permitted";
     }
 		## Deliver the content
     return(deliver);
 }

 ## Deliver
 sub vcl_deliver {
 		## We'll be hiding some headers added by Varnish. We want to make sure people are not seeing we're using Varnish.
       ## Since we're not caching (yet), why bother telling people we use it?
    remove resp.http.X-Varnish;
    remove resp.http.Via;
    remove resp.http.Age;
		
		## We'd like to hide the X-Powered-By headers. Nobody has to know we can run PHP and have version xyz of it.
    remove resp.http.X-Powered-By;
 }
 

Salvesta fail CTRL + O käsuga

Apache konfiguratsiooni muutmine

Ava fail /etc/apache2/ports.conf

nano /etc/apache2/ports.conf

otsi ülesse:

NameVirtualHost *:80
Listen 192.168.6.103:80

192.168.6.103 - veebiserveri IP aadress.

Muuda need read sellisteks:

NameVirtualHost *:8000
Listen 192.168.6.103:8000

Ava fail /etc/apache2/sites-available/wp

nano /etc/apache2/sites-available/wp

otsi ülesse:

 <VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost

Muuda need read sellisteks:

VirtualHost *:8000>
    ServerAdmin webmaster@localhost

Paigaldame Apache lisa mooduli veendumaks, et kasutaja IP aadress lahendatakse korrektselt. Kuna Varnish on tihedalt seotud apache2-ga, näete külastaja Ip-na 127.0.0.1

nano apt-get install libapache2-mod-rpaf

RPAF (Reverse Proxy Add Forward) moodul hoolitseb selle eest, et localhosti IP vahetatakse ära IP-ga, mis on seadistatud X-Forwarded-For failis.

Deemonide restart

Restart Apache server:

/etc/init.d/apache2 restart

Kontrollige IP portide olemasolu:

netstat -lp | grep apache2

Kui te näete midagi sellist, siis on kõik korras

tcp    0   0 *:https         *:*           LISTEN   843/apache2   
tcp    0   0 192.168.6.101:8000   *:*           LISTEN   843/apache2   

Nüüd teeme Varnishile restardi, et kuulata teema porti 80

/etc/init.d/varnish restart 

Kontrolli

netstat -lp | grep varnish
tcp    0   0 *:www          *:*           LISTEN   781/varnishd  
tcp    0   0 localhost:6082     *:*           LISTEN   779/varnishd  
tcp6    0   0 [::]:www        [::]:*         LISTEN   781/varnishd

Nüüdseks on varnish Apache-is seadistatud. Külasta saiti ja vaata, kas toimib, kuid üldjuhul ei saa Te aru, et midagi oleks muutunud. Kui sa tõmbad Apache maha, siis näed lehel Varnishi errorit. Lisaks saab seda ka testida nende meetoditega, mis asuvad artikkli lõpus.

http://www.howtoforge.com/putting-varnish-in-front-of-apache-on-ubuntu-debian

Super Cache

Sissejuhatus

Super Cache on Wordpressi väga kiire puhvri mootor, mis loob staatilisi html faile.

See pistikprogramm genereerib staatilisi html faile dünaamilisest Wordpressi blogist. Pärast seda kui html fail on loodud, annab veebiserver seda faili kasutajatele, selle asemel,et loob iga kord uue lehe vastavalt Wordpressi php skritpidele. Suure koormuse puhul on Super Cache väga kasulik, kuna nagu ka hiljem on testi tulemustest näha siis serverilt vastuse saamiseks kuluv aeg on mitu korda väiksem.

Staatilisi html-e saavad enamik kasutajaid:

1.Kasutajad, kes ei ole sisse logitud.

2.Kasutajad, kes ei ole ühtegi kommentaari blogisse jätnud.

3.Kasutajad, kes ei ole vaadanud salasõnaga kaitstud postitusi.


Suuremale osale kasutajatele antakse staatilisi html faile. Need kasutajad kellele ei edastata puhverdatud lehti siiski saavad kasu, kuna nemad näevad väheke teistsuguseid puverdatud faile, mis küll ei ole nii effektiivsed kuid siiski paremad kui täiesti puhverdamata failid.

Paigaldamine

Wordpress Plugins.png


Wordpress search.png


Super Cache-i paigaldamiseks tuleb sisse logida admin-paneeli. Siis vasakult nimekirjast valida Plugins-i alt Add new.

Install wordpress.png
Activate wordpress.png
Advanced wpsc.png


Siis kirjutada otsingusse "WP Super Cache".
Pärast seda valida nimekirjast Super Cache ning vajutada "Install now".

Pärast seda "Activate the Plugin".Nüüd tuleks aktiveerida Advanced tabi alt cache ning mod_rewrite.

Permset.png

Pärast seda ilmub "Permlink Structure error", see on see tõttu,et Super Cache-i toimimiseks on vajalik valida Custom structure Permalink-i seadete alt ning sisestada sinna /index.php/?p=%post_id%

Edasi vali vasakult Settings-u alt WP Super Cache. Nüüd ütleb wordpress,et "WP_CACHE constant set to false" selle muutmiseks tuleb käsurealt avada wp-config-php fail:

nano /var/www/wordpress/wp-config.php

Rida, mis tuleb sinna lisada peab olema enne viimast "require_once..."-rida, soovitavalt lisada see teiste define-ridade järgi:

define('WP_CACHE', true);

Pärast seda salvestada wp-config.php ning brauseris tuleks refresh teha.

Lisaks tuleb muuta .htaccess faili sisu:

nano /var/www/wordpress/.htaccess

Sinna peaks lisama need read:

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress

kuna wordpress tahab .htaccess faili ka ise muuta aegajalt siis on hea panna htaccessi õigused 777 peale käsuga:

chmod 777 .htaccess

Pärast konfimist tuleks kindlasti .htaccess õigused vähemaks võtta kuna konstantselt ei pea õigused 777 peal olema, need on tarvilikud vaid konfi ajaks.

Jõudluse võrdlus SuperCache-iga ja ilma

Supercache-iga
Benchmarking www.itkool.ee (be patient)
Completed 100 requests
Completed 200 requests
Finished 200 requests
Server Software:    Apache/2.2.17
Server Hostname:    www.itkool.ee
Server Port:      80
Document Path:     /
Document Length:    9554 bytes
Concurrency Level:   200
Time taken for tests:  1.457 seconds
Complete requests:   200
Failed requests:    0
Write errors:      0
Total transferred:   1971800 bytes
HTML transferred:    1910800 bytes
Requests per second:  137.30 [#/sec] (mean)
Time per request:    1456.617 [ms] (mean)
Time per request:    7.283 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:     1321.96 [Kbytes/sec] received
Connection Times (ms)
       min mean[+/-sd] median  max
Connect:    7  10  2.1   10   14
Processing:  55 798 409.6  821  1441
Waiting:    8 751 410.1  770  1437
Total:     68 808 407.6  831  1447
Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%  831
 66%  1036
 75%  1159
 80%  1236
 90%  1366
 95%  1434
 98%  1445
 99%  1446
100%  1447 (longest request)

ilma:

Benchmarking www.itkool.ee (be patient)
Completed 100 requests
Completed 200 requests
Finished 200 requests
Server Software:    Apache/2.2.17
Server Hostname:    www.itkool.ee
Server Port:      80
Document Path:     /
Document Length:    9413 bytes
Concurrency Level:   20
Time taken for tests:  25.600 seconds
Complete requests:   200
Failed requests:    172
(Connect: 0, Receive: 0, Length: 172, Exceptions: 0)
Write errors:      0
Total transferred:   1932771 bytes
HTML transferred:    1882571 bytes
Requests per second:  7.81 [#/sec] (mean)
Time per request:    2560.029 [ms] (mean)
Time per request:    128.001 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:     73.73 [Kbytes/sec] received
Connection Times (ms)
min mean[+/-sd] median  max
Connect:    0  1  1.4   0    5
Processing:  803 2522 572.9  2485  4346
Waiting:   648 2126 526.2  2053  4000
Total:    807 2523 572.5  2485  4346
Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%  2485
 66%  2557
 75%  2690
 80%  2740
 90%  3120
 95%  3624
 98%  4261
 99%  4272
 100%  4346 (longest request)

Ühenduse probleemid

Juhul kui ilmneb probleem,et serverile on määratud uus ip-aadress ning ip-aadressile minnes näidatakse vanalt ip-aadressilt pärit cache'i sisu siis sellest probleemist mööda saamiseks tuleb käsurealt muuta wp-config.php faili:

nano /var/www/wordpress/wp-config.php

ning sealt seest:

define('WP_CACHE', false); #See tuleb kindlasti tagasi muuta "true"-ks pärast ühenduse saamist.

Nüüd peaks wordpress jälle näitama uut sisu. Juhul kui siiski on probleeme ning juhul kui andmebaas on tühi siis võib ka sql-is teha järgmist:

NB Seda teha ainult siis kui andmebaas on tühi!!!

 drop database student_wordpress;

ning siis uuesti:

 create database student_wordpress:

Pärast andmebaasi loomist teha apache-ile restart:

service apache2 restart 

Ja tuleb uuesti seadistada wordpressi lehekülg.

Iptables

Laboris tuleb kasutada enda arvuti IP'd!

Teie iptables.conf fail peab välja nägema nii nagu näidatud allpool:

-A INPUT -s 192.168.6.101/32 -p tcp -m tcp --dport 8000 -j ACCEPT 
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT 
-A INPUT -s 192.168.6.1/32 -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT 
-A INPUT -m limit --limit 5/min -j LOG --log-prefix "iptables denied:" --log-level 7
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -m connlimit --connlimit-above 10 --connlimit-mask 32 -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
-A INPUT -s 192.168.6.101/32 -j ACCEPT 
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT 
-A OUTPUT -o lo -j ACCEPT 
COMMIT

Räägime täpsemalt milleks need reeglid vaja on.

Kui tahame varnish'it kasutada, tuleb lubada porti 8000:

iptables -A INPUT -s 192.168.6.101/32 -p tcp -m tcp --dport 8000 -j ACCEPT

Lubame weebiserveri:

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT

SSH lubamiseks sellest IP-st:

iptables -A INPUT -s 192.168.6.1/32 -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT

Näidises on pandud connection limitiks 10, testimiseks seda piisab küll aga seda arvu võib muuta suuremaks. Näiteks suurtes ettevõttetes kliendid kes istuvad NAT'i taga, ei saa liigi leheküljele, sest connection limit ühest IP-st on piiratud 10-ga. Ainult 10 klienti saab korraga vaatada veebilehti. Allolev rida annab võimalust katkestada ühendusi mille arv on üle 10 pordis 80:

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -m connlimit --connlimit-above 10 --connlimit-mask 32 -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable

Praegu meil ei salvestatakse logi failid. Kui tahame näha täpsemalt millised paketid vistakse minema, peame lubama logimist:

iptables -A INPUT -m limit --limit 5/min -j LOG --log-prefix "iptables denied:" --log-level 7
iptables -A INPUT -s 192.168.6.101/32 -j ACCEPT

Väljaminevate ühenduste jaoks tagasi tulnud pakette lubamiseks:

iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

On alati tervislik lubada localhost õue:

iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT 

Teised turvameetodid

On olemas mitmeid erinevaid võimalusi, kuidas veel saab oma wordpressi veebilehe turvata.

Späm filter

Akismet (Automattic Kismet) on spämmi filter. Antud teenus püüab filtreerida spämmi mis tuleb blogi kommentaaridest ja TrackPack pingidest. Filter kombineerib informatsiooni mis ta kogus kõikidest blogidest ja kasutab neid spämmi reegleid, et tulevikus blokeerida spämmi. Akismet on loodud Automattic firma poolt, ettevõtte mis keskendub vaba-tarkvara arendamisele WordPressi platformi jaoks. Akismet tuli välja 25. oktroobril aastal 2005 ja seisuga Aprill 2011 juba püüdis üle 25 miljardi spämmi kommentaari ja pingi.

Akisment on WordPressi sisseehitatud aga vaikimisi on ta välja lülitatud, kuna selle sisse lülitamine nõuab võtmegas autentimist. Blogi administraator peab ise antud teenust aktiveerima. Selleks, et aktiveerida Akismeti, on vaja:

1) Administraatoori paneelis on vaja valida Plugins - Installed

2) Teha linnuke Akismeti juurde ja valida "Activate"

3) Nüüd peab sisestama Akismeti API võtme. Võtme saab tasuta tellida Akismeti ametlikult veebilehelt.

4) Vajuta "Update options"

5) Akismeti spämmi filter on sisselülitatud.

Nüüd on vaja mõned postituse reegleid konfigureerida. Selleks on vaja valida Settings - Discussion menüü alt ja välja lülitada: An administrator must always approve the comment.

Nüüd ei pea administraator isiklikult iga kommentaari läbi vaatama ja kinnitama. Antud tööga hakkab tegelema Akismet.

Anti-bot lahendus

On olemas mitmeid erinevaid võimalusi kuidas saab kindlaks teha, et kasutaja, kes postitab on inimene. Selle jaoks on igasuguseid captcha meetodeid, näiteks kasutaja peab sisestama juhuslikult kombineeritud teksti või lahendama mingeid lihtsaid matemaatilisi võrrandeid. Antud meetodid ei ole eriti "sõbralikud", sest vahel tekivad kasutajatel probleemid, eriti neil, kes ei näe korralikult märke.

Palju sõbralikum ja lihtsam anti-bot meetod on lahendus, kus kasutaja peab märkima linnukese kommentaari alla. Selle jaoks wordpressil on plugin Growmap Anti Spambot Plugin. Plugini installeerimiseks on vaja terminalist:

1) Mine oma wordpress plugin kataloogisse

cd /var/www/wordpress/wp-content/plugins/ 

2) Käsuga wget laeme alla plugini

wget http://downloads.wordpress.org/plugin/growmap-anti-spambot-plugin.1.1.zip

3) Enne lahti pakkimist on vaja installida unzipi

sudo apt-get install zip
sudo apt-get install unzip

4) Pakime lahti antud arhiivi

unzip growmap-anti-spambot-plugin.1.1.zip

Nüüd tuleb minna tagasi oma wordpress administratoori menüüsse ja aktiveerida see plugin.

IP kontroll

Tihti on vaja turvata väga vajalikke faile. Selle jaoks on vaja käsurealt:

1) Mine oma wordpress kataloogi

cd /var/www/wordpress

2) Teeme .htaccess fail. Antud teksti-faili kasutab wordpress oma reeglite jaoks.

touch .htaccess

3) Ava .htaccess ja kirjuta sinna järgmised reegleid:

nano .htaccess

Esiteks, kaitseme meie .htaccess faili, et keegi ei saaks seda vaadata.

#protect the htaccess file
<files .htaccess>
order allow,deny
deny from all
</files>

Kaitseme meie admin logini, selleks et adminina saaks logida ainult määratud IP aadressilt.

<files wp-login.php>
Order Deny,Allow
Deny from All
Allow from 192.168.6.2
</files>

WPconfig on teine väga oluline fail. Seda tuleks ka kaitsta:

#protect wpconfig.php
<files wp-config.php>
Order Deny,Allow
Deny from All
allow from 192.168.6.2
</files>

Nüüd tuleb wp-admin kataloogis teha veel üks .htaccess fail ja sinna kirjutada järgmised reegleid:

cd /var/www/wordpress/wp-admin/
touch .htaccess
nano .htaccess
AuthUserFile /dev/null
AuthGroupFile /dev/null
AuthName "WordPress Admin Access Control"
AuthType Basic
<LIMIT GET>
order deny,allow
deny from all
#kirjuta oma IP
allow from 192.168.6.2
</LIMIT>


http://wptidbits.com/tutorials/21-most-popular-htaccess-hacks-for-wordpress/

Testimine

Monitoorimiseks on vaja installida htop programm või midagi analoogset, mis on seotud protsesside ja koormuse jälgimisega

apt-get install htop

Antud turvamoodulite testimiseks sobib näiteks ApacheBench.See oleks vaja installida teises arvutis, mis asub samas võrgus.

apt-get install apache2-utils 

Käivitage terminali kaudu oma veebiserveris htop:

htop

Teises arvutis käivitage terminali kaudu:

ab -c 1000 -n 1000 192.168.6.103/

kus 192.168.6.103 - veebiserveri IP-aadress

Pärast ülaltoodud turvameetmete kasutusele võtmist, ei ole ab tööriista kasutades enam nii lihtne veebiserverit maha võtta.

Kui võrrelda ab kasutamist vaike installatsioonil ja pärast turvamist, siis võib märgata et mälu ja saaleala ei kirjutata kohe täis ning server suudab hoida koormust kasvamast üle määratud piiri.

Autorid

Wordpressi paigaldus ja konfigureerimine - Risto Siitan A32

mod_evasive paigaldus ja konfigureerimine - Meelis Tamm, A31. Allikas: [1]

Varnish Cache-i paigaldamine ja konfigureerimine - Jaan Vahtre A31 ja Vadim Vinogradin A31

Super Cache - Kristjan Vask A31 Risto Siitan A32

Iptables - Sergei Barol A31

Teised turvameetodid - Vladimir Kolesnik A32