Difference between revisions of "Õpijuhend - Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine"

From ICO wiki
(Sissejuhatus)
(Failid ja infotöötlus)
 
Line 13: Line 13:
 
Faili sisu sirvimiseks on käsk '''[[Less kasutamine|less]]'''
 
Faili sisu sirvimiseks on käsk '''[[Less kasutamine|less]]'''
  
'''[[Cat]]''' annab väljundiks ühe või mitme faili sisu, mille saab suunata edasi teisele käskudele töötlemiseks või siis lihtsalt uude faili kokku.
+
'''[[Cat]]''' annab väljundiks ühe või mitme faili sisu, mille saab suunata edasi teistele käskudele töötlemiseks või siis lihtsalt uude faili kokku.
  
 
Väike ülevaade, kuidas toimub sisendite ja väljundite suunamine käskude ja failide vahel [http://www.tuxfiles.org/linuxhelp/iodirection.html] (võibolla peaks tekitama ka vastava artikli kohalikku wikisse)
 
Väike ülevaade, kuidas toimub sisendite ja väljundite suunamine käskude ja failide vahel [http://www.tuxfiles.org/linuxhelp/iodirection.html] (võibolla peaks tekitama ka vastava artikli kohalikku wikisse)

Latest revision as of 23:57, 6 December 2012

Lisaks loengumaterjalidele on wikis kättesaadavad paljud otseselt või kaudselt õppeainega seotud artiklid.

Sissejuhatus

Kursus annab põhiteadmised ja praktilised oskused olulisemateks tegevusteks operatsioonisüsteemide haldamisel. Käsitletakse kasutajate, failisüsteemide, protsesside ja tarkvara haldamist, õiguste andmist, seadmete konfigureerimist, ketaste kasutuselevõttu, operatsioonisüsteemi installeerimist ja käivitumise juhtimist, varunduse ja taastamise korraldamist, turvaprobleeme ning võrguteenuste konfigureerimist. Kursus on orienteeritud eelkõige Unix-laadsetele operatsioonisüsteemidele.
Antud kursuse läbimine toimub Linux operatsioonisüsteemi CLI(käsurea) keskkonnas ja sellest tulenevalt on all kirjeldatud lühidalt vajalikke käske, mida kasutada. Käsurea keskkonna käsu üldine ülesehitus on:

KÄSK -parameetrid OBJEKT

Kohustuslikud materjalid

Failid ja infotöötlus

Kui sa pole kodus ühegi tekstiredaktoriga (vi,vim,nano,joe,fte ...) Siis loe Redaktor nano kasutamine

Faili sisu sirvimiseks on käsk less

Cat annab väljundiks ühe või mitme faili sisu, mille saab suunata edasi teistele käskudele töötlemiseks või siis lihtsalt uude faili kokku.

Väike ülevaade, kuidas toimub sisendite ja väljundite suunamine käskude ja failide vahel [1] (võibolla peaks tekitama ka vastava artikli kohalikku wikisse)

Failide otsimine nimetuse või muude parameetrite järgi - find

Failide otsimine sisu alusel või kindlate tunnustega ridade kuvamine failidest või teise käsu väljundist - grep

Cut abil saab faili või mõne käsu väljundi ridadest välja lõigata mingi kindla osa ja suunata see teise faili või järgmisele käsule töötlemiseks

Sort järjestab talle ette antud read mingi kindla tingimuse järgi

Kataloogi tekitamine - Mkdir - Linux/Unix süsteemides

Failide ligipääsuõigused ja nende määramine - Chmod

Faili allalaadimine veebist - wget

Kasutajad

Adduser & useradd - kasutajate lisamiseks

Sudo ja sudoers - kuidas ja millised kasutajad saavad vajadusel töötada juurkasutaja (administraatori) õigustes

Tarkvara haldamine

Tarkvarapakkidest üldisemalt - Apt, konkreetsemalt Tarkvara haldus apt-get baasil

Protsessid

ps - protsesside nimekirja kuvamine

Protsessidele saab saata signaale, et neid millestki teavitada - Signaalid ja kill

Protsesside vaatamise ja haldamise programm top ja tema võibolla pisut mugavama kasutajaliidesega noorem vend htop

Muu

Süsteemi käivitamisel automaatselt ühendatavate kettajagude seadistamine - fstab


Lisamaterjalid

Laboreid on mugav teha virtuaalmasinas (VirtualBox). Ubuntu Serveri Install OS admin laborite tegemiseks selgitab, kuidas vastav keskkond üles seada

Osadmin spikker - hea meeldetuletus enne kontrolltöid ja nende ajal

OSadmin mõisted - kasulikke mõisteid


Redaktor vim kasutamine

Tar kasutamine - kuidas liita mitu faili kokku üheks "arhiivifailiks", mida on mugavam transportida kui suuri failide kogumeid

Cron ja crontab - käskude automaatne käivitamine kindlatel aegadel

Ubuntu server võrgu seadistamine - varem või hiljem on tarvis võrgu seadeid käsitsi muuta