Õppekava arenduse koosolekud

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.


Koosolek 15 mai 2009

Osalejad

-Indrek Rokk

-Margus Ernits

-Kaido Kikkas

-Alar Krist

-Jaanus Pöial

-Toomas Lepikult

-Paul Leis

-Kaupo Parmas

-Merle Varendi

Indrek

-Aine sisendina antud nõuded ei tohi olla suuremad või samad väljunditest