Õppekava arenduse koosolekud

From ICO wiki
Revision as of 16:01, 1 October 2009 by Kaido (talk | contribs) (→‎Koosolek 1. oktoobril 2009)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search


Koosolek 15 mai 2009

Osalejad

-Indrek Rokk

-Margus Ernits

-Kaido Kikkas

-Alar Krist

-Jaanus Pöial

-Toomas Lepikult

-Paul Leis

-Kaupo Parmas

-Merle Varendi

Päevakord ja otsused

Päevakord:

1. Wiki kasutamisest ühisaruteludeks – Margus 2. Õpiväljunditest arusaamise ühtlustamine – Indrek 3. Õppekavade õpiväljundite sõnastamine – Merle 4. Õppekavade jaotamisest mooduliteks 5. Muud küsimused

OTSUSTATI:

• Kaido loob wiki keskkonda struktuuri, kus saab üles panna õppekavaarenduse kohta informatsiooni (õppekavanõukogu koosseis jne.). • Margus teeb Kaupole ligipääsu wiki’le • Wiki’s toimub õppekavade arenduse alane arutelu ja muudatusettepanekud kinnitatakse otsustena ITK nõukogus ja selle alusel tekib järgmise õppeaasta versioon. • Otsused õpivälundite sõnastamise osas on koosoleku protokollis ja õppekavade arenduse lehtedel • Merle kontrollib üle ÕIS’i eelmisel aastal sisestatud muudatused ja esitab HTM’i eelmisel aastal kinnitatud õppekavamuudatused seoses üleminekuga Euroopa ainepunktidele ja tänasel koosolekul sõnastatud õpiväljundid õppekavadele kui tervikule. • Järgmine nõupidamine võiks toimuda juunis.


Koosolek 1. oktoobril 2009

Põhiteemaks õpiväljundid

Osalesid

 • Merle Varendi
 • Kalle Tammemäe
 • Margus Ernits
 • Kaido Kikkas

Päevakord:

 1. Õppekava kui terviku õpiväljundite seoseid Kõrgharidusstandardiga (koolitusel nimetatud Excel tabel)
 2. Taas õppeainete ja õppekava õpiväljundite seostamisest - kuidas edasi? Kas on vaja järgnevaid ühisüritusi? Jm küsimused
 3. Aineprogrammide koostamisest – kuidas tagada nende koostamine, kaasajastamine jne.

Väljapakutud mõtted:

 • Merle: Alar Krist soovitas vähendada olemasolevate õppekava väljundite arvu
 • Merle: Kas peaks tegema samalaadse aruteluürituse kui hiljutine õppekavakoolitus?
 • Kalle: Ehk peaks lähtuma eraldi õppekavadest, alustades suurtest päevaõppe omadest
 • Merle: Kui vajalik on majast väljas toimuv üritus?
 • Margus: Võiks ühitada küberkaitse projekti üritusega, kus on ette nähtud vahendid õppekavade arendamiseks
 • Merle: Peaks kaasama ka ITLi esindajad.
 • Kalle: Õpiväljundid peaks kompetentside defineerimise kaudu aitama kaasa rakenduskõrghariduse selgemale eristumisele bakalaureuseõppest.
 • Merle: Ainekaartidega on probleem, ligi kolmandik sügissemestri kaartidest on esitamata.
 • Margus, Kaido: eri kohtades on erinevad programmide versioonid
 • Merle: Vorm tuleb ühtlustada.
 • Margus: Aineprogrammides on probleem kohustusliku kirjandusega - läheb vastuollu aine mahtudega.
 • Kalle: Seda võiks ka seostada õpiväljunditega.

OTSUSTATI:

 • Õppekava õpiväljundid tuleb viia kooskõlla allapoole õppeainetega ja ülespoole kõrgharidusstandardi omadega. Soovitav on väljundite arvu veidi vähendada.
 • Kavandada uus arutelu erialade kaupa, alustes administreerimise õppekavast.
 • Ühtlustada aineprogrammide versioonid.