2Do

From ICO wiki
Revision as of 21:34, 22 October 2017 by Ksaluvee (talk | contribs) (Created page with "Category:Programmeerimine CSharp keeles == Liikmed == * Merike Meizner * Egert Närep * Kirstin Saluveer * Jaak Vaher == Idee == Luua “To-Do-list” tüüpi rakendus,...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.


Liikmed

  • Merike Meizner
  • Egert Närep
  • Kirstin Saluveer
  • Jaak Vaher

Idee

Luua “To-Do-list” tüüpi rakendus, mis aitab ülesandeid meeles hoida ja tähtaegadest kinni pidada. Võimalik on ülesandeid ja kohustusi lisada ning muuta. Samuti võimaldab see rakendus saada ülevaateid ülesannetest eri kategooriate, prioriteetsuse astmete ja perioodide lõikes ning teavitab lähenevatest tähtaegadest.


Tehnoloogiad

  • C#
  • SQL
  • Windows Presentation Foundation

Blogi

  • 19.09.17 Meeskonna moodustamine
  • 22.10.17 Idee väljavalimine, wiki lehe ja TFS konto loomine