2Do

From ICO wiki
Revision as of 18:35, 5 November 2017 by Enarep (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search


Liikmed

 • Merike Meizner
 • Egert Närep
 • Kirstin Saluveer
 • Jaak Vaher


Idee

Luua “To-Do-list” tüüpi rakendus, mis aitab ülesandeid meeles hoida ja tähtaegadest kinni pidada. Võimalik on ülesandeid ja kohustusi lisada ning muuta. Samuti võimaldab see rakendus saada ülevaateid ülesannetest eri kategooriate, prioriteetsuse astmete ja perioodide lõikes ning teavitab lähenevatest tähtaegadest.


Must have

 • ülesannete lisamine/muutmine/kustutamine/sooritamine
 • ülesandel on tähtaeg, kategooria, mahukus, meeletuletus (on/off)
 • ülesande prioriteedi määramine/muutmine
 • ülesande mahukuse määramine/muutmine
 • ülesande kategooria määramine/muutmine
 • kategooriate lisamine/muutmine/kustutamine
 • põhivaade kus saab filtreerida ja sortida ülesandeid


Nice to have

 • erinevad meeldetuletuse tüübid
 • erinevad vaated mugavama ülevaate saamiseks
 • eksportimise võimalus


Tehnoloogiad

 • C#
 • SQL
 • Windows Presentation Foundation


Blogi

 • 19.09.17 Meeskonna moodustamine
 • 22.10.17 Idee väljavalimine, wiki lehe ja TFS konto loomine