802.11n

From ICO wiki
Revision as of 17:31, 19 May 2010 by Ksteinbe (talk | contribs) (Created page with '== 802.11n == 802.11n standard annab Wi-Fi'le suurema kiiruse ja leviala, selle loomiseks kasutatakse ära uusim tehnoloogia ning olemas olevate tehnoloogiate eripärad. Kõig…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

802.11n

802.11n standard annab Wi-Fi'le suurema kiiruse ja leviala, selle loomiseks kasutatakse ära uusim tehnoloogia ning olemas olevate tehnoloogiate eripärad. Kõige suuremaks erinevuseks eelnevate standarditega on MIMO(Multiple input, multiple output). MIMO kasutab mitut antenni, et liigutada mitut andmevoogu ühest kohast teise. MIMO võib samaaegselt saata ja vastu võtta mitut andmevoogu. Nii on aga võimalik liigutada rohkem andmeid sama aja jooksul. Selle tehnikaga saab ka suurendada leviala või siis distantsi mille vahel andmeid edastatakse.

Teine kasutusele võetud tehnoloogia 802.11n puhul on, et andmeedastuseks saab korraga kasutusele võtta 2 üksteist mittesegavat kanalisagedust. See annab jälle võimaluse edastada korraga rohkem andmeid.(channel bonding)

Kolmandaks 802.11n eripäraks on võime mahutada rohkem andmeid igasse edastatavasse paketti. (payload optimization/packet aggregation)


Tehniline kirjeldus

802.11n standard levib siseruumides umbes 70m ja välitingimustes kuni 250m. Mis on ligi 2 korda rohkem kui 802.11a, 802.11b või 802.11g standardi puhul.

Võimaldab kasutada nii 2.4GHz kui ka 5GHz sagedusala.

Ühildub vanemate standarditega.


802.11n standardi andmeedastuskiiruseks on kuni 600Mbit/s aga seda saab saavutada ainult, kui kasutada sama-aegselt nelja ühendusvoogu 40Mhz ribalaiusel. 40Mhz ribalaiuse kasutamine on aga tiheda asustusega piirkondades tihti raskendatud ning AP'de konfiguratsioon näeb ette, et kui piirkonnas on teisi AP'si minnakse üle 20Mhz'ile ribalaiusele.


Ajalugu

802.11n standardi loomist alustati 2002. aasta septembri alguses ja ametlikult sai kinnituse 2009. aasta oktoobri lõpus.

Kasutatud allikad

FAQ: 802.11n wireless networking

IEEE 802.11n

Koostanud: Kaspar Steinberg A22