802.16m

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

IEEE 802.16m - WIMAX2

IEEE-SA (IEEE Standards Association Standards Board) kinnitas 31. Märtsil 2011 IEEE 802.16m standardi, mis omab laiemat tuntust WIMAX2-na.

Wimax(802.16)

Wimax baaseerub IEEE802.16 standardil, mis loodi 1999 a. laivõrgu (MAN- Metropolitan area network) tarbeks. Standard kannab ametlikult nime WirelessMAN®, aga kommerts valdkonnas kasutatakse nime WiMAX™. Wimax on suures osas välja vahetanud 802.11 (wifi) standardi kasutamise pikamaa ühenduses. Tihti kombineeritakse juhtmevaba võrgu loomisel neid omavahel – Wimax´iga edastakse signaal ISP`lt kliendini ja kliendi kohtvõrgus jagatakse edasi wifit kasutades. Wimaxiga seotud arenduste ja küsimustega tegeleb aktiivselt WiMAX Forum®, mis on mittetulunduslik organisatsioon, kuhu kuuluvad paljud wimaxiga seotud seadmeid tootvad ettevõtted.

Wimax 2 (802.16m)

Wimax 2 on järgmine arengujärk WirelessMAN® (IEEE802.16) tehnoloogias, mis baseerub IEEE 802.16m standardil. IEEE 802.16m laiendab IEEE 802.16e võimekust, aga seejuures säilitatakse tagasiulatuv ühilduvus. Seega on Wimax1-lt üleminek Wimax2-le suhteliselt lihtne ja ei eelda ISP-l kogu võrgutehnika väljavahetamist. Wimax2 võimaldab statsionaarsetel seadmetel teoreetiliselt arendada kiirusi kuni 1Gb/s ja mobiilsetel seadmetel kuni 100Mb/s. Seejuures väheneb kosteaeg (latency). Erilist tähelepanu on pööratud VoIP võimekuse parandamisele, et vastata 4G võrgu nõudmistele.

WCI (Wimax 2 Collaboration Initiative)

Wimax2-st oodatakse palju. Pea aasta enne IEEE 802.16m standardi kinnitamist loodi organisatsioon nimega WCI (Wimax 2 Collaboration Initiative). WCI ühendab seadmete tootjaid ja teadlasi, et kiirendada Wimax2-l baseeruvate lahenduste arengut ning turuvalmiduse saavutamist. Sellesse organisatsiooni kuuluvad enamik Wimax seadmete tootjatest nagu näiteks Alvarion, Beceem, GCT Semiconductor, Intel, Motorola, Samsung, Sequans, XRONet ja ZTE. Lisaks veel mitmed uurimiskeskused. Koostööd on Wimax Forum`iga, sest mitmed liikmed on nii WCI kui ka WF`s.

Omadused

  • Kuigi standard on kinnitatud, siis ilmselt ei jõua see klientideni enne 2012-st.
  • Leviala on sama mis Wimax1-l, 80 ruutkilomeetrit
  • sagedusvahemik on 5MHz – 20MHz
  • statsionaarseadmetel kiirus kuni 1Gb/s
  • mobiilsetele seadmetele kiirus kuni 100Mb/s ja seda kuni 500km/h kiiruse korral
  • 802.16m ühildub 802.16e`ga
  • suured edastuskiirused saavutatakse ühel suunal mitme andmekanali samaaegse rakendamise abil.

Kokkuvõte

Standard on värske ja ilmselt ootab nii mõnigi asi veel lõplikku paikaloksumist. Tundub, et paljud tootjad/arendajad on arengusse palju panustanud. Juba 2010 aasta lõpu poole tutvustas Samsung Wimax2 kasutusvõimalusi ([1]). Ilmselt läheb veel aega kuni Wimax2 laiemalt levima hakkab, aga hetkel näib see tehnoloogia olevat hea potentsiaaliga.

Lisainfo