Difference between revisions of "Ajamasin"

From ICO wiki
(Analüüs)
(Organisatsioonisiseste tööpakkumiste haldamise rakendus)
Line 33: Line 33:
 
Organisatsioonisiseste tööpakkumiste süsteem koosneb kahest moodulist (halduse rakendus tööandjale ja pakkumiste sirvimise rakendus töötajale) ning ühisest andmebaasist.
 
Organisatsioonisiseste tööpakkumiste süsteem koosneb kahest moodulist (halduse rakendus tööandjale ja pakkumiste sirvimise rakendus töötajale) ning ühisest andmebaasist.
  
=== Organisatsioonisiseste tööpakkumiste haldamise rakendus ===
+
=== Organisatsioonisiseste tööpakkumiste haldamise moodul ===
 
Tööandja arvutis on rakendus, mille kaudu saab sisestada vabade töökohtade pakkumisi (e. töid e. tööpakkumisi ). Pakutavad tööd on erineva kestusega, erinevatele üritustele ja positsioonidele. Kasutaja saab vaadata töökohtade täituvust ja muuta sisestatud andmeid.
 
Tööandja arvutis on rakendus, mille kaudu saab sisestada vabade töökohtade pakkumisi (e. töid e. tööpakkumisi ). Pakutavad tööd on erineva kestusega, erinevatele üritustele ja positsioonidele. Kasutaja saab vaadata töökohtade täituvust ja muuta sisestatud andmeid.
  

Revision as of 21:24, 28 October 2016

Meeskond ja rollid

 • Liina Hellerma-projektijuht, analüütik, arendaja, testija, dokumenteerija
 • Teele Sepman-projektijuhi asetäitja, analüütik, arendaja, testija, dokumenteerija

Idee

Rakendus, mis võimaldab ühe tööandja töötajatel valida saadaolevate tööpakkumiste hulgast endale sobivaid töökohti ja aegu ning annab tööandjale ülevaate töökohtade täituvusest.

Tehnoloogia

 • C#
 • Kasutajaliides: Windows Presentation Foundation
 • Andmebaas: MS SQL

Rakenduse sisu

Töötaja saab registreerida tööpäevi, valides ametipositsiooni ja kuupäeva, mis vajab täitmist. Saab vaadata olemasolevaid registreeringuid. Tööandja saab sisestada uusi üritusi/tööpäevi, mille hulgast töötaja valib.

Kindlasti vajalik funktsionaalsus:

 • töökuulutuste sisestamine
 • töökuulutuste muutmine
 • töökuulutuste vaatamine tööandja vaates
 • töökuulutuste vaatamine töötaja vaates
 • tööpakkumiste hulgast otsimine
 • tööpakkumise vastuvõtmine
 • vastuvõetud tööst äraütlemine

Võimaluse korral väljaarendatav funktsionaalsus:

 • kasutaja tuvastamine
 • palga arvutamine

Analüüs

Organisatsioonisiseste tööpakkumiste süsteem koosneb kahest moodulist (halduse rakendus tööandjale ja pakkumiste sirvimise rakendus töötajale) ning ühisest andmebaasist.

Organisatsioonisiseste tööpakkumiste haldamise moodul

Tööandja arvutis on rakendus, mille kaudu saab sisestada vabade töökohtade pakkumisi (e. töid e. tööpakkumisi ). Pakutavad tööd on erineva kestusega, erinevatele üritustele ja positsioonidele. Kasutaja saab vaadata töökohtade täituvust ja muuta sisestatud andmeid.

Kasutaja vajadus: Kasutajal on vaja saada ülevaade kõikidest süsteemi sisestatud tööpakkumistest. Lahendus: Tööpakkumised kuvatakse tabelisse, mis on vertikaalselt keritav. Kustutatud staatuses tööpakkumised on vaikimisi peidetud. Tabel kuvatakse rakenduse avamisel. Veergudes näidatakse järgmiseid andmeid:

 • Üritus (tekstiväli)
 • Positsioon (tekstiväli)
 • Töö asukoht (tekstiväli)
 • Töö alguse aeg (kuupäev formaadis DD.MM.YYYY)
 • Töö lõpu aeg (kuupäev formaadis DD.MM.YYYY)
 • Töötasu (positiivne kahe komakohaga arv, võib olla ka 0 või tühi)
 • Töö vastu võtnud isikute arv (täisarv)
 • Töö staatus (sisestatud, vastuvõetud, aktiivne, aegunud, kustutatud)

Kasutaja vajadus: Kasutajal on vaja leida süsteemi sisestatud tööpakkumiste hulgast teatud tingimustele vastavad pakkumised. Lahendus: Tööpakkumiste tabeli kohal kuvatakse otsingutingimuste väljad. Otsida saab järgmiste parameetrite alusel:

 • Üritus (tekstiväli, max 100 tähemärki)
 • Positsioon (tekstiväli, max 100 tähemärki)
 • Töö asukoht (võimalike väärtuste valik)
 • Töö alguse aeg alates (kuupäeva väli formaadis DD.MM.YYYY, kalendervalikuga)
 • Töö alguse aeg kuni (kuupäeva väli formaadis DD.MM.YYYY, kalendervalikuga)
 • Töö sisestamise aeg (kuupäeva väli formaadis DD.MM.YYYY, kalendervalikuga)
 • Töö staatus (valikud: määramata, sisestatud, vastuvõetud, aegunud, kustutatud)

Pärast parameetrite valikut ja „Otsi“ nupule vajutamist kuvatakse tööpakkumiste tabelis otsingu tulemused. Kui tulemusi ei leitud, siis kuvatakse tühi tabel.

Kasutaja vajadus: Kasutajal on vaja vaadata ja muuta süsteemis oleva tööpakkumise detailandmeid. Lahendus: Tööpakkumiste tabelist saab valida kirje, mida soovitakse muuta. Nupuvajutusega avanevad valitud tööpakkumise andmed uues aknas. Kuvatakse järgmised väljad:

 • Üritus (tekstiväli, muudetav, max 50 tähemärki)
 • Positsioon (tekstiväli, muudetav, max 30 tähemärki)
 • Tööpakkumise lisainfo (tekstiväli, muudetav, max 1000 tähemärki)
 • Töö alguse aeg (kuupäev formaadis DD.MM.YYYY, muudetav kui töö pole veel vastu võetud)
 • Töö lõpu aeg (kuupäev formaadis DD.MM.YYYY, muudetav kui töö pole veel vastu võetud)
 • Töötasu (tühi või positiivne kahe komakohaga arv, muudetav kui töö pole veel vastu võetud)
 • Töö sisestamise aeg (kuupäev formaadis DD.MM.YYYY, mittemuudetav)
 • Töö viimase muutmise aeg (kuupäev formaadis DD.MM.YYYY, mittemuudetav)
 • Otsitavate isikute arv (täisarv, muudetav)
 • Töö vastu võtnud isikute nimekiri (tekstiloend, vertikaalselt keritav, mittemuudetav)

"Salvesta" nupule vajutamisel tööpakkumise kirje salvestatakse ja muutmise vorm jääb avatuks. Kui salvestamisel on tööpakkumise alguse aeg suurem hetke ajast ja töö juurest puuduvad vastu võtnud isiku andmed, siis muudetakse töö staatus „sisestatud“. Kasutaja saab vormilt lahkuda nupuga „Sulge“. Tööpakkumise muutmise saab tühistada nupuga „Katkesta“. Tühistamisel andmeid ei salvestata ja muutmise vorm suletakse. Muuta saab sellist pakkumist, mis pole „kustutatud“ staatuses.

Kasutaja vajadus: Kasutajal on vaja tööpakkumine kustutada. Lahendus: Tööpakkumiste tabelist saab valida kirje, mida soovitakse kustutada. Nupuvajutuse peale kuvatakse dialoog ja küsitakse kasutajalt, kas valitud pakkumine tuleb kustutada. Jaatava vastuse korral muudetakse tööpakkumise staatus „kustutatud“. Eitava vastuse korral dialoog suletakse ja andmetes mingeid muudatusi ei tehta. Vastuvõetud staatuses tööpakkumisi kustutada ei saa.

Kasutaja vajadus: Kasutajal on vaja lisada uus tööpakkumine. Lahendus: Tööpakkumiste tabeli kohal on nupp „Lisa uus pakkumine“. Nupule vajutades avaneb uus aken järgmiste väljadega:

 • Üritus (tekstiväli, muudetav, max 100 tähemärki, kohustuslik)
 • Positsioon (tekstiväli, muudetav, max 100 tähemärki, kohustuslik)
 • Tööpakkumise lisainfo (tekstiväli, muudetav, max 1000 tähemärki)
 • Töö asukoht (võimalike väärtuste valik, kohustuslik)
 • Töö alguse aeg (kuupäev formaadis DD.MM.YYYY, muudetav, kohustuslik)
 • Töö lõpu aeg (kuupäev formaadis DD.MM.YYYY, muudetav)
 • Töötasu (tühi või positiivne kahe komakohaga arv, muudetav) "Salvesta" nupule vajutamisel luuakse uus „sisestatud“ staatuses tööpakkumise kirje ja tööpakkumise sisestamise vorm jääb avatuks. Kasutaja saab vormilt lahkuda nupuga „Sulge“. Tööpakkumise sisestamise saab tühistada nupuga „Katkesta“. Tühistamisel andmeid ei salvestata ja uue pakkumise lisamise vorm suletakse.

Tööpakkumiste staatused:

 • sisestatud – uue tööpakkumise lisamisel saab selle staatuseks „sisestatud“. Kui töö on staatuses „vastuvõetud“ ja selle vastu võtnud isik pakkumisest loobub ning ühtegi pakkumisega seotud isikut alles ei jää, siis muudetakse staatuseks „sisestatud“.
 • vastuvõetud – kui tööpakkumise juurde märgitakse selle töö vastu võtnud isiku andmed, muudetakse pakkumise staatus „vastuvõetud“
 • aktiivne – kui tööpakkumise staatus on „vastuvõetud“, töö alguse aeg on möödas ja vähemalt üks isik on töö vastu võtnud, muudetakse pakkumise staatus „aktiivne“
 • aegunud – kui tööpakkumise alguse aeg on möödas ja üksi isik pole seda tööd vastu võtnud, muudetakse pakkumise staatus „aegunud“
 • kustutatud – kui kasutaja tööpakkumise rakenduse kaudu kustutab, märgitakse selle staatuseks „kustutatud“

Andmebaas

Tabelid: PAKKUMINE (id, üritus, positsioon, lisainfo, alguse aeg, lõpu aeg, töötasu, staatus, sisestamise aeg, muutmise aeg) - Uue tööpakkumise salvestamisel rakenduses luuakse uus pakkumise kirje. Pakkumise ID on unikaalne identifikaator. ASUKOHT (id, nimetus, muutmise aeg) - Tööde võimalikud toimumiskohad. ID on unikaalne identifikaator. STAATUS (id, nimetus, muutmise aeg) – Tööpakkumiste võimalikud staatused. ID on unikaalne identifikaator. ISIK (id, isikukood, nimi) – Isikute andmed salvestatakse üritustele tööle registreerimise rakenduse kaudu. ID on unikaalne identifikaator. PAKKUMISEISIK (isiku id, pakkumise id) – Siin tabelis seostatakse tööpakkumise vastu võtnud isik vastuvõetud tööga. Kui isik tööpakkumisest loobub, siis isiku seos pakkumisega eemaldatakse. Ühte isikut ei saa ühe tööpakkumisega mitmekordselt siduda.

Automaatprotsessid: - Teatud aja tagant kutsutakse välja protseduur PakkumiseAegumine, millega muudetakse tööpakkumiste staatust „sisestatud“ -> „aegunud“. Muuta tuleb selliste pakkumiste staatust, mille alguse aeg on möödas ja mida ükski isik pole vastu võtnud.

Tööde ajalugu

14.10.2016

Idee kirjapanek, vikilehe loomine (Liina, Teele)

22.10.2016

Analüüsivajaduste täpsustamine (Liina, Teele)

28.10.2016

Mooduli "Organisatsioonisiseste tööpakkumiste haldamise rakendus" analüüsi lisamine (Teele)