Ajamasin

From ICO wiki
Revision as of 10:12, 9 November 2016 by Lhellerm (talk | contribs) (07.11.2016)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Meeskond ja rollid

 • Liina Hellerma-projektijuht, analüütik, arendaja, testija, dokumenteerija
 • Teele Sepman-projektijuhi asetäitja, analüütik, arendaja, testija, dokumenteerija

Idee

Rakendus, mis võimaldab ühe tööandja töötajatel valida saadaolevate tööpakkumiste hulgast endale sobivaid töökohti ja aegu ning annab tööandjale ülevaate töökohtade täituvusest.

Tehnoloogia

 • C#
 • Kasutajaliides: Windows Presentation Foundation
 • Andmebaas: MS SQL

Rakenduse sisu

Töötaja saab registreerida tööpäevi, valides ametipositsiooni ja kuupäeva, mis vajab täitmist. Saab vaadata olemasolevaid registreeringuid. Tööandja saab sisestada uusi üritusi/tööpäevi, mille hulgast töötaja valib.

Kindlasti vajalik funktsionaalsus:

 • töökuulutuste sisestamine
 • töökuulutuste muutmine
 • töökuulutuste vaatamine tööandja vaates
 • töökuulutuste vaatamine töötaja vaates
 • tööpakkumiste hulgast otsimine
 • tööpakkumise vastuvõtmine
 • vastuvõetud tööst äraütlemine

Võimaluse korral väljaarendatav funktsionaalsus:

 • kasutaja tuvastamine
 • palga arvutamine
 • tööpakkumiste automaatne aegumine
 • tööpakkumiste printimine

Keerukus:

 • Kõige keerulisemaks kohaks osutub tõenäoliselt kahe mooduli samaaegne töö

Analüüs

Organisatsioonisiseste tööpakkumiste süsteem koosneb kahest moodulist (halduse rakendus tööandjale ja pakkumiste sirvimise rakendus töötajale) ning ühisest andmebaasist.

Organisatsioonisiseste tööpakkumiste haldamise moodul

Tööandja arvutis on rakendus, mille kaudu saab sisestada vabade töökohtade pakkumisi (e. töid e. tööpakkumisi ). Pakutavad tööd on erineva kestusega, erinevatele üritustele ja positsioonidele. Kasutaja saab vaadata töökohtade täituvust ja muuta sisestatud andmeid.

Kasutaja vajadus: Kasutajal on vaja saada ülevaade kõikidest süsteemi sisestatud tööpakkumistest. Lahendus: Tööpakkumised kuvatakse tabelisse, mis on vertikaalselt keritav. Kustutatud staatuses tööpakkumised on vaikimisi peidetud. Tabel kuvatakse rakenduse avamisel. Veergudes näidatakse järgmiseid andmeid:

 • Üritus (tekstiväli)
 • Positsioon (tekstiväli)
 • Töö asukoht (tekstiväli)
 • Töö alguse aeg (kuupäev formaadis DD.MM.YYYY)
 • Töö lõpu aeg (kuupäev formaadis DD.MM.YYYY)
 • Töötasu (positiivne kahe komakohaga arv, võib olla ka 0 või tühi)
 • Töö vastu võtnud isikute arv (täisarv)
 • Töö staatus (sisestatud, vastuvõetud, aktiivne, aegunud, kustutatud)

Kasutaja vajadus: Kasutajal on vaja leida süsteemi sisestatud tööpakkumiste hulgast teatud tingimustele vastavad pakkumised. Lahendus: Tööpakkumiste tabeli kohal kuvatakse otsingutingimuste väljad. Otsida saab järgmiste parameetrite alusel:

 • Üritus (tekstiväli, max 100 tähemärki)
 • Positsioon (tekstiväli, max 100 tähemärki)
 • Töö asukoht (võimalike väärtuste valik)
 • Töö alguse aeg alates (kuupäeva väli formaadis DD.MM.YYYY, kalendervalikuga)
 • Töö alguse aeg kuni (kuupäeva väli formaadis DD.MM.YYYY, kalendervalikuga)
 • Töö sisestamise aeg (kuupäeva väli formaadis DD.MM.YYYY, kalendervalikuga)
 • Töö staatus (valikud: määramata, sisestatud, vastuvõetud, aegunud, kustutatud)

Pärast parameetrite valikut ja „Otsi“ nupule vajutamist kuvatakse tööpakkumiste tabelis otsingu tulemused. Kui tulemusi ei leitud, siis kuvatakse tühi tabel.

Kasutaja vajadus: Kasutajal on vaja vaadata ja muuta süsteemis oleva tööpakkumise detailandmeid. Lahendus: Tööpakkumiste tabelist saab valida kirje, mida soovitakse muuta. Nupuvajutusega avanevad valitud tööpakkumise andmed uues aknas. Kuvatakse järgmised väljad:

 • Üritus (tekstiväli, muudetav, max 50 tähemärki)
 • Positsioon (tekstiväli, muudetav, max 30 tähemärki)
 • Tööpakkumise lisainfo (tekstiväli, muudetav, max 1000 tähemärki)
 • Töö alguse aeg (kuupäev formaadis DD.MM.YYYY, muudetav kui töö pole veel vastu võetud)
 • Töö lõpu aeg (kuupäev formaadis DD.MM.YYYY, muudetav kui töö pole veel vastu võetud)
 • Töötasu (tühi või positiivne kahe komakohaga arv, muudetav kui töö pole veel vastu võetud)
 • Töö sisestamise aeg (kuupäev formaadis DD.MM.YYYY, mittemuudetav)
 • Töö viimase muutmise aeg (kuupäev formaadis DD.MM.YYYY, mittemuudetav)
 • Otsitavate isikute arv (täisarv, muudetav)
 • Töö vastu võtnud isikute nimekiri (tekstiloend, vertikaalselt keritav, mittemuudetav)

"Salvesta" nupule vajutamisel tööpakkumise kirje salvestatakse ja muutmise vorm jääb avatuks. Kui salvestamisel on tööpakkumise alguse aeg suurem hetke ajast ja töö juurest puuduvad vastu võtnud isiku andmed, siis muudetakse töö staatus „sisestatud“. Kasutaja saab vormilt lahkuda nupuga „Sulge“. Tööpakkumise muutmise saab tühistada nupuga „Katkesta“. Tühistamisel andmeid ei salvestata ja muutmise vorm suletakse. Muuta saab sellist pakkumist, mis pole „kustutatud“ staatuses.

Kasutaja vajadus: Kasutajal on vaja tööpakkumine kustutada. Lahendus: Tööpakkumiste tabelist saab valida kirje, mida soovitakse kustutada. Nupuvajutuse peale kuvatakse dialoog ja küsitakse kasutajalt, kas valitud pakkumine tuleb kustutada. Jaatava vastuse korral muudetakse tööpakkumise staatus „kustutatud“. Eitava vastuse korral dialoog suletakse ja andmetes mingeid muudatusi ei tehta. Vastuvõetud staatuses tööpakkumisi kustutada ei saa.

Kasutaja vajadus: Kasutajal on vaja lisada uus tööpakkumine. Lahendus: Tööpakkumiste tabeli kohal on nupp „Lisa uus pakkumine“. Nupule vajutades avaneb uus aken järgmiste väljadega:

 • Üritus (tekstiväli, muudetav, max 100 tähemärki, kohustuslik)
 • Positsioon (tekstiväli, muudetav, max 100 tähemärki, kohustuslik)
 • Tööpakkumise lisainfo (tekstiväli, muudetav, max 1000 tähemärki)
 • Töö asukoht (võimalike väärtuste valik, kohustuslik)
 • Töö alguse aeg (kuupäev formaadis DD.MM.YYYY, muudetav, kohustuslik)
 • Töö lõpu aeg (kuupäev formaadis DD.MM.YYYY, muudetav)
 • Töötasu (tühi või positiivne kahe komakohaga arv, muudetav) "Salvesta" nupule vajutamisel luuakse uus „sisestatud“ staatuses tööpakkumise kirje ja tööpakkumise sisestamise vorm jääb avatuks. Kasutaja saab vormilt lahkuda nupuga „Sulge“. Tööpakkumise sisestamise saab tühistada nupuga „Katkesta“. Tühistamisel andmeid ei salvestata ja uue pakkumise lisamise vorm suletakse.

Tööpakkumiste staatused:

 • sisestatud – uue tööpakkumise lisamisel saab selle staatuseks „sisestatud“. Kui töö on staatuses „vastuvõetud“ ja selle vastu võtnud isik pakkumisest loobub ning ühtegi pakkumisega seotud isikut alles ei jää, siis muudetakse staatuseks „sisestatud“.
 • vastuvõetud – kui tööpakkumise juurde märgitakse selle töö vastu võtnud isiku andmed, muudetakse pakkumise staatus „vastuvõetud“
 • aktiivne – kui tööpakkumise staatus on „vastuvõetud“, töö alguse aeg on möödas ja vähemalt üks isik on töö vastu võtnud, muudetakse pakkumise staatus „aktiivne“
 • aegunud – kui tööpakkumise alguse aeg on möödas ja üksi isik pole seda tööd vastu võtnud, muudetakse pakkumise staatus „aegunud“
 • kustutatud – kui kasutaja tööpakkumise rakenduse kaudu kustutab, märgitakse selle staatuseks „kustutatud“

Organisatsioonisiseste tööpakkumiste sirvimise moodul töötajale

Töötajal on oma arvutis rakendus, kus ta saab ta saab vaadata tööandja poolt sisestatud tööpakkumisi, näha infot pakkumiste kohta, ennast pakkumisele registreerida, näha enda registreeringuid ning tühistada oma registreeringuid.

Kasutaja vajadus: soovib leida tööd ja saada ülevaadet kõikidest olemasolevatest pakkumistest. Lahendus: kasutajale kuvatakse tabel aktiivsetest tööpakkumistest. Tabel on allapoole keritav. Tabel koosneb järgnevatest väljadest:

 • Üritus(tekstiväli)
 • Positsioon(tekstiväli)
 • Asukoht(tekstiväli)
 • Töö alguse aeg(kuupäev formaadis DD.MM.YYYY)
 • Töö lõppaeg(kuupäev formaadis DD.MM.YYYY)
 • Töötasu(täis- või komakohaga arv)
 • Töö vastuvõtnud isikute arv(täisarv)
 • Vabade kohtade arv(täisarv)
 • Tööpakkumise staatus(aktiivne, vastuvõetud, aegunud)

Kasutaja vajadus: leida kõikide pakkumiste hulgast enda poolt valitud otsingukriteeriumite alusel sobivad tööpakkumised. Lahendus: Otsida saab järgmiste kriteeriumite alusel:

 • Ürituse nimetus(tekstiväli)
 • Positsioon(tekstiväli)
 • Töö asukoht(tekstiväli)
 • Töö alguseaeg(kuupäeva väli formaadis DD.MM.YYYY kalendervalikuga)
 • Töö lõpuaeg(kuupäeva väli formaadis DD.MM.YYYY kalendervalikuga)
 • Töö staatus(valikud: aktiivne, vastuvõetud, aegunud)

Tööpakkumiste alla kuvatakse nupp nimega „Otsi“ ja kui kriteeriumid on valitud ja nuppu vajutatud, siis kuvatakse tabelisse kõik otsingu tulemused. Kui tulemusi ei leitud, siis kuvatakse kirje, mis ütleb, et teie otsingu tingimustele ei leidu sobivaid pakkumisi.

Kasutaja vajadus: kasutajal on vaja näha enda poolt tehtud registreeringuid. Lahendus: kasutaja aknas on olemas väli Minu registreeringud, kus saab valida nii minevikus tehtud töid kui ka eesootavaid tööotsi. Vaikimise avanevad alguses kõik registreeringud. Aknas on olemas kalendervaliku võimalus, millega saab ajaperioodi piiritleda. Lisaks on valik „Sorteeri“, kus kasutaja saab tööotsi sorteerida, ürituse nime, asukoha, tööpositsiooni järgi). Kasutaja vajadus: kasutajal on vaja oma registreering tühistada. Lahendus: tööpakkumise kõrval, millele ollakse registreerunud, kuvatakse link tühista registreering. Sellele lingile vajutades, kaob registreering ning tööpakkumine muutub kasutaja jaoks taas aktiivseks.

NICE TO HAVE: Kasutaja vajadus: kasutaja soovib näha oma teenistust nii ühe ürituse raames kui ka teatud ajaperioodi jooksul. Lahendus: Minu registreeringute aknas on link „Arvuta töötasu“, mille avanemisel on võimalik arvutada enda teenitud töötasu:

 • Ühe ürituse kohta(bruto ja neto)
 • Teatud perioodi kohta(bruto ja neto)

Tööpakkumise staatused

 • Aktiivne – kui tööpakkumine on kehtiv ning leidub veel vabu kohti.
 • Vastuvõetud – kui kasutaja on tööpakkumisele juba registreerunud ilmub pakkumise kohale kirje, et olete antud tööpakkumisele juba registreerunud. Registreerumise nupp muutub mitteaktiivseks.
 • Aegunud – tööpakkumisele ei ole enam võimalik registreeruda, kuna tähtaeg on möödunud. Tööpakkumise kohale ilmub ka kirje selle kohta.

Andmebaas

Tabelid:

 • PAKKUMINE (id, üritus, positsioon, lisainfo, alguse aeg, lõpu aeg, töötasu, staatus, sisestamise aeg, muutmise aeg)

Uue tööpakkumise salvestamisel rakenduses luuakse uus pakkumise kirje. Pakkumise ID on unikaalne identifikaator.

 • ASUKOHT (id, nimetus, muutmise aeg)

Tööde võimalikud toimumiskohad. ID on unikaalne identifikaator.

 • STAATUS (id, nimetus, muutmise aeg)

Tööpakkumiste võimalikud staatused. ID on unikaalne identifikaator.

 • ISIK (id, isikukood, nimi)

Isikute andmed salvestatakse üritustele tööle registreerimise rakenduse kaudu. ID on unikaalne identifikaator.

 • PAKKUMISEISIK (isiku id, pakkumise id)

Siin tabelis seostatakse tööpakkumise vastu võtnud isik vastuvõetud tööga. Kui isik tööpakkumisest loobub, siis isiku seos pakkumisega eemaldatakse. Ühte isikut ei saa ühe tööpakkumisega mitmekordselt siduda.

 • LOGI (isiku id, pakkumise id, tegevus, muudatuse aeg)

Logitakse tööpakkumiste vastuvõtmist ja pakkumistest loobumist.

 • Automaatprotsessid:

Teatud aja tagant kutsutakse välja protseduur PakkumiseAegumine, millega muudetakse tööpakkumiste staatust „sisestatud“ -> „aegunud“. Muuta tuleb selliste pakkumiste staatust, mille alguse aeg on möödas ja mida ükski isik pole vastu võtnud.

Retsensioon

Retsensioon meeskond OnTime projekti analüüsile

Tööde ajalugu

14.10.2016

Idee kirjapanek, vikilehe loomine (Liina, Teele)

22.10.2016

Analüüsivajaduste täpsustamine (Liina, Teele)

28.10.2016

Rakenduse sisu ja Tehnoloogia peatükkide täiendamine, Analüüsi peatüki ning "Organisatsioonisiseste tööpakkumiste haldamise moodul" analüüsi lisamine (Teele)

"Organisatsioonisiseste tööpakkumiste sirvimise moodul töötajale" analüüsi lisamine (Liina)

07.11.2016

Retsensiooni peatüki lisamine. Retsensiooni esialgse versiooni koostamine. (Teele)

08.11.2016

Retsensiooni täiendamine.(Liina)