Apache veebiserveri paigaldamine ja seadistamine: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
 
(21 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 16: Line 16:
== Enne Apache veebiserveri paigaldust ==   
== Enne Apache veebiserveri paigaldust ==   


Värskendame tarkvara nimekirja
Värskendame tarkvara nimekirja:


<pre>apt-get update</pre>
<pre>apt-get update</pre>


Uuendame operatsioonisüsteemi tarkvara
Uuendame operatsioonisüsteemi tarkvara:


<pre>apt-get dist-upgrade</pre>
<pre>apt-get dist-upgrade</pre>
Line 34: Line 34:
<pre>apt-get install apache2-doc</pre>
<pre>apt-get install apache2-doc</pre>


== Skriptimiskeelte toetamine Apache2 veebiserveris ==
Ruby, Pythoni ja Perl skriptimiskeele toetamiseks tuleb paigaldada lisa pakid.
Ruby toetamiseks:
<pre>apt-get install libapache2-mod-ruby</pre>
Perl toetamiseks:
<pre>apt-get install libapache2-mod-perl2</pre>
Python toetamiseks:
<pre>apt-get install libapache2-mod-python</pre>
= Seadistamine =
Apache seadistus failid asuvad kaustas:
<pre>/etc/apache2</pre>
Kataloogi sisu:
1. apache2.conf - Apache2 põhikonfiguratsiooni fail.
2. envvars - Sisaldab Apache2 keskkonna muutujaid
3. httpd.conf - Tühi fail. Kasutaja spetsiifilise konfiguratsiooni hoidmiseks, mis mõjutab globaalselt Apache2 veebiserverit.
4. mods-available - Sisaldab lisamoodulite(nt. Ruby)konfiguratsiooni faile.
5. mods-enabled - Sisaldab sümlinke mods-available kausta, kui mooduli konfiguratsiooni fail on sümlingiga seotud selles kaustas, siis järgmisel apache2 restardil käivitatakse moodul.
6. ports.conf -  Määrab ära milliseid TCP porte Apache kuulab.
7. sites-available - Kataloog <ins>Virtual-Host</ins> konfiguratsiooni jaoks. <ins>Virtual-Host-id</ins> lubavad Apache2 seadistada erinevate veebilehtede jaoks.
8. sites-enabled - Sisaldab sümlinke kataloogi sites-available. Käivitades uuesti Apache veebiserverit aktiveeritakse sümlingiga seotud <ins>Virtual-Host-id</ins>.
== Uue Virtual-Host-i loomine ==
Loome uue kausta kataloogi /var/www:
<pre>mkdir /var/www/www.minuveeb.ee</pre>
Loodud kataloog peaks sisaldama meie veebilehte. Antud juhul kasutame näitena Apache veebiserveri vaike veebilehte. Selleks kopeerime index.html faili kataloogist /var/www
<pre>cp /var/www/index.html /var/www/www.minuveeb.ee</pre>
Järgmisena loome uue Virtul-Host-i konfiguratsiooni faili.
Selleks liigume tagasi kausta /etc/apache2/sites-available:
<pre>cd /etc/apache2/sites-available</pre>
Antud kaustas asub fail default, mida kasutame uue Virtual-Host-i loomisel põhjana.
Kopeerime faili default samasse kausta teisenimega:
<pre>cp default www.minuveeb.ee</pre>
Muudame just loodud www.minuveeb.ee faili, selleks avame selle mõne käsurea tekstiredaktoriga(näiteks nano):
<pre>nano www.minuveeb.ee</pre>
Olulised read, mida tuleks muuta:
'''ServerAdmin webmaster@localhost''' - ei pea muutma, aga kui on soov saada teateid Apache veebiserveri vigadest peaks muutma selle oma e-maili aadresiks
'''ServerName www.minuveeb.ee''' - Selle lisame ServerAdmin rea alla. Meie veebilehe FQDN.
'''DocumentRoot /var/www/www.minuveeb.ee''' - Kataloogi asukoht, kus asuvad meie veebilehe failid. Selle väärtuseks paneme oma loodud kausta kataloogis /var/www
'''<Directory /var/www/www.minuveeb.ee>''' - Kataloogi asukoht, kus asuvad meie veebilehe failid. Selle väärtuseks paneme oma loodud kausta kataloogis /var/www
== Uue Virtul-Host-i aktiveerimine ==
Meie uue veebilehe aktiveerimiseks(loob sümlingi kausta sites-enabled) kasutame järgmist käsku(a2ensite käsu järel on Virtua-Host-i nimi mille me tegime kaustas /etc/apache2/sites-availabe):
<pre>a2ensite www.minuveeb.ee</pre>
Selleks, et uus veebileht täielikult aktiveeruks peame taaskäivitame Apache veebiserveri, selleks sisestame käsu:
<pre>service apache2 restart</pre>
== Virtual-Host-i blokeerimine ==
Olemasoleva Virtual-Host-i peatamiseks sisestame käsu:
<pre>a2dissite www.minuveeb.ee</pre>
Muudatuse aktiveerimiseks tuleb taaskäivitada Apache veebiserver:
<pre>service apache2 restart</pre>
== Apache2 moodulite aktiveerimine ja peatamine ==
Peale lisa moodulite(nt. tugi Ruby skriptimiskeele) paigaldamist, tuleb need ka aktiveerida.
Mooduli aktiveerimiseks (Ruby näitel):
<pre>a2enmod ruby</pre>
Peale aktiveerimist peab taaskäivitama Apache2 veebiserveri:
<pre>service apache2 restart</pre>
Mooduli peatamiseks:
<pre>a2dismod ruby</pre>
Peale peatamist, tuleb taaskäivitada Apache2 veebiserver:
<pre>service apache2 restart</pre>


= Kasutatud kirjandus =
= Kasutatud kirjandus =


https://library.linode.com/web-servers/apache/installation/ubuntu-12.04-precise-pangolin
https://library.linode.com/web-servers/apache/installation/ubuntu-12.04-precise-pangolin
https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/httpd.html


[[Category:IT infrastruktuuri teenused]]
[[Category:IT infrastruktuuri teenused]]

Latest revision as of 09:58, 29 May 2013

Koostaja

Randel Raidmets A21

Juhend aines IT infrastruktuuri teenused

Eeldused

Juhendis paigaldatakse apache2 veebiserver Ubuntu server 12.04 versioonile.

Teadmised mõnest käsurea tekstiredaktorist(nano, vi).

Apache tutvustus

Paigaldamine

Enne Apache veebiserveri paigaldust

Värskendame tarkvara nimekirja:

apt-get update

Uuendame operatsioonisüsteemi tarkvara:

apt-get dist-upgrade

Paigaldame apache2 veebiserveri

Apache2 paki paigaldamiseks:

apt-get install apache2

Soovi korral võib paigaldada ka apache2 dokumentatsiooni(Paigaldatud dokumentatsiooni leiab /usr/share/doc/apache2-doc):

apt-get install apache2-doc

Skriptimiskeelte toetamine Apache2 veebiserveris

Ruby, Pythoni ja Perl skriptimiskeele toetamiseks tuleb paigaldada lisa pakid.

Ruby toetamiseks:

apt-get install libapache2-mod-ruby

Perl toetamiseks:

apt-get install libapache2-mod-perl2

Python toetamiseks:

apt-get install libapache2-mod-python

Seadistamine

Apache seadistus failid asuvad kaustas:

/etc/apache2

Kataloogi sisu:

1. apache2.conf - Apache2 põhikonfiguratsiooni fail.

2. envvars - Sisaldab Apache2 keskkonna muutujaid

3. httpd.conf - Tühi fail. Kasutaja spetsiifilise konfiguratsiooni hoidmiseks, mis mõjutab globaalselt Apache2 veebiserverit.

4. mods-available - Sisaldab lisamoodulite(nt. Ruby)konfiguratsiooni faile.

5. mods-enabled - Sisaldab sümlinke mods-available kausta, kui mooduli konfiguratsiooni fail on sümlingiga seotud selles kaustas, siis järgmisel apache2 restardil käivitatakse moodul.

6. ports.conf - Määrab ära milliseid TCP porte Apache kuulab.

7. sites-available - Kataloog Virtual-Host konfiguratsiooni jaoks. Virtual-Host-id lubavad Apache2 seadistada erinevate veebilehtede jaoks.

8. sites-enabled - Sisaldab sümlinke kataloogi sites-available. Käivitades uuesti Apache veebiserverit aktiveeritakse sümlingiga seotud Virtual-Host-id.

Uue Virtual-Host-i loomine

Loome uue kausta kataloogi /var/www:

mkdir /var/www/www.minuveeb.ee

Loodud kataloog peaks sisaldama meie veebilehte. Antud juhul kasutame näitena Apache veebiserveri vaike veebilehte. Selleks kopeerime index.html faili kataloogist /var/www

cp /var/www/index.html /var/www/www.minuveeb.ee

Järgmisena loome uue Virtul-Host-i konfiguratsiooni faili.

Selleks liigume tagasi kausta /etc/apache2/sites-available:

cd /etc/apache2/sites-available

Antud kaustas asub fail default, mida kasutame uue Virtual-Host-i loomisel põhjana. Kopeerime faili default samasse kausta teisenimega:

cp default www.minuveeb.ee

Muudame just loodud www.minuveeb.ee faili, selleks avame selle mõne käsurea tekstiredaktoriga(näiteks nano):

nano www.minuveeb.ee

Olulised read, mida tuleks muuta:

ServerAdmin webmaster@localhost - ei pea muutma, aga kui on soov saada teateid Apache veebiserveri vigadest peaks muutma selle oma e-maili aadresiks

ServerName www.minuveeb.ee - Selle lisame ServerAdmin rea alla. Meie veebilehe FQDN.

DocumentRoot /var/www/www.minuveeb.ee - Kataloogi asukoht, kus asuvad meie veebilehe failid. Selle väärtuseks paneme oma loodud kausta kataloogis /var/www

<Directory /var/www/www.minuveeb.ee> - Kataloogi asukoht, kus asuvad meie veebilehe failid. Selle väärtuseks paneme oma loodud kausta kataloogis /var/www

Uue Virtul-Host-i aktiveerimine

Meie uue veebilehe aktiveerimiseks(loob sümlingi kausta sites-enabled) kasutame järgmist käsku(a2ensite käsu järel on Virtua-Host-i nimi mille me tegime kaustas /etc/apache2/sites-availabe):

a2ensite www.minuveeb.ee

Selleks, et uus veebileht täielikult aktiveeruks peame taaskäivitame Apache veebiserveri, selleks sisestame käsu:

service apache2 restart

Virtual-Host-i blokeerimine

Olemasoleva Virtual-Host-i peatamiseks sisestame käsu:

a2dissite www.minuveeb.ee

Muudatuse aktiveerimiseks tuleb taaskäivitada Apache veebiserver:

service apache2 restart

Apache2 moodulite aktiveerimine ja peatamine

Peale lisa moodulite(nt. tugi Ruby skriptimiskeele) paigaldamist, tuleb need ka aktiveerida.

Mooduli aktiveerimiseks (Ruby näitel):

a2enmod ruby

Peale aktiveerimist peab taaskäivitama Apache2 veebiserveri:

service apache2 restart

Mooduli peatamiseks:

a2dismod ruby

Peale peatamist, tuleb taaskäivitada Apache2 veebiserver:

service apache2 restart

Kasutatud kirjandus

https://library.linode.com/web-servers/apache/installation/ubuntu-12.04-precise-pangolin

https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/httpd.html