Apache veebiserveri paigaldamine ja seadistamine

From ICO wiki
Revision as of 07:03, 29 May 2013 by Rraidmet (talk | contribs) (Apache2 paki)
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Koostaja

Randel Raidmets A21

Juhend aines IT infrastruktuuri teenused

Eeldused

Juhendis paigaldatakse apache2 veebiserver Ubuntu server 12.04 versioonile.

Teadmised mõnest käsurea tekstiredaktorist(nano, vi).

Apache tutvustus

Paigaldamine

Enne Apache veebiserveri paigaldust

Värskendame tarkvara nimekirja

apt-get update

Uuendame operatsioonisüsteemi tarkvara

apt-get dist-upgrade

Paigaldame apache2 veebiserveri

Apache2 paki paigaldamiseks:

apt-get install apache2

Kasutatud kirjandus

https://library.linode.com/web-servers/apache/installation/ubuntu-12.04-precise-pangolin