Apache veebiserveri paigaldamine ja seadistamine

From ICO wiki
Revision as of 09:00, 29 May 2013 by Rraidmet (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

Koostaja

Randel Raidmets A21

Juhend aines IT infrastruktuuri teenused

Eeldused

Juhendis paigaldatakse apache2 veebiserver Ubuntu server 12.04 versioonile.

Teadmised mõnest käsurea tekstiredaktorist(nano, vi).

Apache tutvustus

Paigaldamine

Enne Apache veebiserveri paigaldust

Värskendame tarkvara nimekirja:

apt-get update

Uuendame operatsioonisüsteemi tarkvara:

apt-get dist-upgrade

Paigaldame apache2 veebiserveri

Apache2 paki paigaldamiseks:

apt-get install apache2

Soovi korral võib paigaldada ka apache2 dokumentatsiooni(Paigaldatud dokumentatsiooni leiab /usr/share/doc/apache2-doc):

apt-get install apache2-doc

Skriptimiskeelte toetamine Apache2 veebiserveris

Ruby, Pythoni ja Perl skriptimis keele toetamiseks tuleb paigaldada lisa pakid.

Ruby toetamiseks:

apt-get install libapache2-mod-ruby

Perl toetamiseks:

apt-get install libapache2-mod-perl2

Python toetamiseks:

apt-get install libapache2-mod-python

Seadistamine

Apache seadistus failid asuvad kaustas:

/etc/apache2

Kataloogi sisu:

1. apache2.conf - Apache2 põhi konfiguratsiooni fail.

2. envvars - Sisaldab Apache2 keskkonna muutujaid

3. httpd.conf - Tühi fail. Kasutaja spetsiifilise konfiguratsiooni hoidmiseks, mis mõjutab globaalselt Apache2 veebiserverit.

4. mods-available - Sisaldab lisa moodulite(nt. Ruby)konfiguratsiooni faile.

5. mods-enabled - Sisaldab sümlinke mods-available kausta, kui mooduli konfiguratsiooni fail on sümlingiga seotud selles kaustas, siis järgmisel apache2 restardil käivitatakse moodul.

6. ports.conf - Määrab ära milliseid TCP porte Apache kuulab.

7. sites-available - Kataloog Virtual-Host konfiguratsiooni jaoks. Virtual-Host-id lubavad Apache2 seadistada erinevate veebilehtede jaoks.

8. sites-enabled - Sisaldab sümlinke kataloogi sites-available. Käivitades uuesti Apache veebiserverit aktiveeritakse sümlingiga seotud Virtual-Host-id.

Uue Virtual-Host-i loomine

Loome uue kausta kataloogi /var/www:

mkdir /var/www/www.minuveeb.ee

Loodud kataloog peaks sisaldama meie veebilehte. Antud juhul kasutame näitena Apache veebiserveri vaike veebilehte. Selleks kopeerime index.html faili kataloogist /var/www

cp /var/www/index.html /var/www/www.minuveeb.ee

Järgmisena loome uue Virtul-Host-i konfiguratsiooni faili.

Selleks liigume tagasi kausta /etc/apache2/sites-available:

cd /etc/apache2/sites-availableKasutatud kirjandus

https://library.linode.com/web-servers/apache/installation/ubuntu-12.04-precise-pangolin

https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/httpd.html