Difference between revisions of "Apticron"

From ICO wiki
(Kasutatud kirjandus)
(Kokkuõte)
Line 146: Line 146:
  
 
==Kokkuõte==
 
==Kokkuõte==
 +
Lühidalt võib öelda, et apticron on väike programm, mida on lihtne paigaldada ja seadistada. Apticron  pakub automaatset meeldetuletust e-posti aadressile veel paigaldamata ja ootel olevatest uuendustest.
  
 
==Kasutatud kirjandus==
 
==Kasutatud kirjandus==

Revision as of 13:31, 29 April 2011

Sissejuhatus

Järgnev artikkel kirjeldab programmi apticron, selle paigaldamist ja seadistamist Linux operatsioonisüsteemides. Juhendi dokumentatsioon on koostatud Ubuntu 10.10 ja Ubuntu Server 2.6.35-28 põhjal. Selleks, et apticron töötaks peab olema paigaldatud ja korrektselt seadistatud postiedastusagent (ing k Mail Transport Agent) , milleks on näiteks postfix.

Programmist

Apticron on shell’i skript, mis saadab e-posti teel nimekirja kõikidest saadaolevatest uuendustest, mida saab antud süsteemis paigaldada ning kokkuvõtte muudatuste kohta kõikides pakkides. Teadete plaanipäraseks saatmiseks kasutab apticron Linuxi süsteemi protsessi cron. Algselt oli programm mõeldud ootel olevate turvauuenduste teatamiseks, kuid seda saab kasutada ka paljudes teistes situatsioonides, kus vajatakse automaatset teate saatmist uuendustest. Apticron oli algselt välja töötatud Colm MacCarthaigh poolt koos Marc Sherman abiga. Alates 2006-st aastast on seda täiendanud Tiago Bortoletto Vaz.

Paigaldamine

Apticroni paigaldamiseks tuleb käsureale sisestada juurkasutaja õigustes järgmine käsk:

apt-get install apticron

Selle tulemusena paigaldatakse apticron koos teiste programmi tööks vajalike pakkidega.

Paigaldatakse järgmised failid:

 • /etc/apticron/apticron.conf

Konfiguratsiooni fail, et seadistada e-posti aadress, kuhu teated saadetakse. Samuti saab seadistada apt-listchanges profiili, kui soovitakse seda programmi kasutada koos apticroniga, mida vaikimisi ei kasutata.

 • /etc/cron.d/apticron

Süsteemi protsessi cron töö, mis käivitab apticron'i vastavalt määratud ajakavale.

 • /etc/cron.daily/apticron

Süsteemi protsessi cron asendustoimingu skript apticron’i igapäevaseks käivitamiseks (juhul kui cron.d ei tööta või süsteem on maas cron.d’s määratud programmi käivitamise ajal).

 • /var/lib/misc/apticron.cron

Ajatempli fail

 • /usr/sbin/apticron

Programmi apticron skript

Seadistamine

Selleks, et apticron saadaks uuenduste nimekirja soovitud e-posti aadressile tuleb juurkasutaja õigustes avada tekstiredaktoriga (näites on see avatud programmiga nano) apticroni konfiguratsiooni fail.

nano /etc/apticron/apticron.conf

Konfiguratsiooni failis tuleb muuta kirje EMAIL=“root“ ning selle asemel sisestada:

EMAIL=“<e-posti aadress>“

Selle tulemusena saadetakse uuenduste nimekiri sisestatud e-posti aadressile.

Alternatiiviks eelnevale on ka käsurea käsk:

dpkg-reconfigure apticron

Selle tulemusena avaneb käsureal sinine aken kuhu saab kirjutada soovitud e-posti aadressi uuenduste nimekirja saatmiseks. Conf.jpg

Ajakava seadistamine

Vaikimisi käivitatakse apticron kord päevas. Kui on soov käsitsi määrata aeg millal süsteemi protsess cron käivitab apticron'i tuleks juurkasutaja õigustes tekstiredaktoriga (näites on see avatud programmiga nano) avada järgnev fail:

nano /etc/cron.d/apticron

Selle tulemusena kuvatakse faili sisu, kus vaikimis peaks olema kaks rida teksti, mis näeb välja järgmine:

# cron entry for apticron

6 5 * * * root test -x /usr/sbin/apticron && /usr/sbin/apticron --cron

Antud näites käivitatakse apticron iga päeva hommikul kell 05:06

Alumise rea esimesed viis sümbolit on aja parameetrid:

  6    5    *    *    *
[minut] [tund] [kuupäev] [kuu] [nädalapäev]

[minut] - saab valida väärtusi 0-59 või * mis tähendab, et see programm käivitatakse iga minut

[tund] - saab valida väärtusi 0-23 või * mis tähendab, et see programm käivitatakse iga tund

[kuupäev] - saab valida väärtusi 1-31 või * mis tähendab, et see programm käivitatakse iga päev

[kuu] - saab valida väärtusi 1-12 või * mis tähendab, et see programm käivitatakse iga kuu

[nädalapäev] - saab täpsustada millistel päevadel nädalas programm käivitatakse, kus 0=pühapäev, 1=esmaspäev, 2=teisipäev, 3=kolmapäev, 4=neljapäev, 5=reede, 6=laupäev või * mis tähendab et see programm käivitatakse iga nädalapäev

Näidis teade

Järgnevalt on välja toodud näidis, milline näeb välja apticron'i poolt e-postiga saadetud teade süsteemis ootel olevatest uuendustest.

Järgnev teade on saadetud programmi apticron poolt operatsioonisüsteemis Ubuntu Server:

apticron report [Fri, 29 Apr 2011 12:10:28 +0300] ========================================================================

apticron has detected that some packages need upgrading on:

	ubuntu-server.itcollege.ee 
	[ 127.0.1.1 10.0.2.15 ]

The following packages are currently pending an upgrade:

	ntpdate 1:4.2.4p8+dfsg-1ubuntu6.1
	rsync 3.0.7-2ubuntu1.1
	tzdata 2011g-0ubuntu0.10.10

========================================================================

Package Details:

Reading changelogs...
--- Changes for ntp (ntpdate) ---
ntp (1:4.2.4p8+dfsg-1ubuntu6.1) maverick-proposed; urgency=low

 * debian/patches/fix-noipv4.patch: support running in IPv6 only
  environments (LP: #715152).

 -- James Page <james.page@canonical.com> Wed, 06 Apr 2011 11:19:26 +0100

--- Changes for rsync ---
rsync (3.0.7-2ubuntu1.1) maverick-security; urgency=low

 * SECURITY UPDATE: denial of service and possible arbitrary code
  execution via malformed data
  - debian/patches/security-CVE-2011-1097.diff: introduce and use
   FLAG_OWNED_BY_US in flist.c, generator.c, log.c, rsync.*. 
  - CVE-2011-1097

 -- Marc Deslauriers <marc.deslauriers@ubuntu.com> Fri, 08 Apr 2011 10:05:29 -0400

--- Changes for tzdata ---
tzdata (2011g-0ubuntu0.10.10) maverick-proposed; urgency=low

 * New upstream release 2011g: (LP: #770622)
  - Egypt abandons DST in 2011 (and forward)
   (thanks to Alexander Krivenyshev)

 -- Gary Lasker <gary.lasker@canonical.com> Mon, 25 Apr 2011 21:42:07 -0400

========================================================================

You can perform the upgrade by issuing the command:

	aptitude full-upgrade

as root on ubuntu-server.itcollege.ee

--
apticron

Kokkuõte

Lühidalt võib öelda, et apticron on väike programm, mida on lihtne paigaldada ja seadistada. Apticron pakub automaatset meeldetuletust e-posti aadressile veel paigaldamata ja ootel olevatest uuendustest.

Kasutatud kirjandus

Autor

Arvi Alamaa A21