Artikli kondikava

From ICO wiki
Revision as of 02:58, 27 October 2016 by Edmund (talk | contribs)

Mõned punktid, mida viki artikli puhul tasub silmas pidada:

  • Info autori kohta: Nimi, Grupp, Artikli kirjutamise aasta
  • Teema lühitutvustus, millest artikkel räägib
  • Mulli pole vaja kirjutada, kuid on hea, kui kõik käsud on arusaadavalt lahti seletatud
  • Tehnoloogia kasutamisvõimalused reaalses elus ja võimalusel näited enda katsetustest on VÄGA oodatud!
  • Lihtsad jooniseid, mis seletavad pika jutu lühidalt, on samuti head!
  • Tekst võiks olla hea struktuuriga - alampealkirjad loogilised ning teema jaotus ka, et lugejal oleks teema kergemini loetav
  • Kasutage tehnilist informatsiooni allikatest, kuid ärge kopeerige neid täies mahus ümber

Kõikidele allikatele, mida kasutad oma artiklis, tuleb viidata!