Arvutiklassi Linux

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Arvutiklassides kasutatava Linux seadistused ja tarkvara

Kuna Margus ja Laur kavatsevad teha arvutiklasside Linux keskkonna pisut sõbralikumaks, siis toimub siin lehel arutelu antud teemal.

Hetkel eksisteerivad probleemid

 • OpenOffice org on vana ja ei oma õigekirjakontrolli.
 • Nädal algab pühapäevast ja arvuti kell on GMTs (tegelikult pole)


Installeeritav tarkvara

 • eagle - Trükkplaadi CAD programmi vaba versioon
 • avr-gcc, avr-libc, avrdude - AVR mikrokontrollerite programmeerimise tarkvara
 • minicom - Terminalirakendus
 • vim htop - Kellad viled
 • inkscape - Eestimaise Sodipodi edasiarendus, vektorgraafika rakendus
 • mc - Midnight Commander
 • amarok, libxine-ffmpeg - Amarok ja pluginad
 • kdevelop - Arenduskeskkond
 • opencv - Pilditöötlusteek
 • hugs - Haskell interpretaator
 • build-essential, gcc, g++- C ja C++ arendusvahendid
 • sdcc - Ristkompilaator sardsüsteemidele (compiler for embedded systems)
 • qt4-designer, pyqt4-tools - QT4 disainer ja pyuic4 kompilaator
 • skype - Linuxi versioon paigaldada ja testida heliväljund+mikker ja seadistada volüümid normaalseks
 • kaffeine - Threadidega filmimängija (xine decoderi threadide arv lükata 2 peale kuna meil vist enamus kahetuumalised)
 • wesnoth-all - The Battle for Wesnothi strateegiamäng, mida Kakk mõnedel kursustel õppevahendina kasutab (see on metapakk, mis kogu vajaliku kupatuse ära tirib ja paigaldab)
 • scribus (+ scribus-template) - MS Publisheri sarnane DTP-programm koos vajalike mallidega


Küsimärgiga - avaldage arvamust

 • LyX - LaTEXi frontend
 • Eclipse ja/või Lazarus - arenduskeskkonnad
 • Dia ja/või Kivio - diagrammitarkvara
 • Wine ja Dosbox - M$ tarkvara käimalaskmiseks

Väljastpoolt Ubuntu varamuid


Eemaldatav tarkvara

 • pulseaudio ja arts või mis iganes - ALSAst piisab kohalike rakenduste jaoks ja heliserverid on tavaliselt tülinaks. Skypel puudub pulseaudio tugi

Seadistused

Siin on klassi masinate seadistused

Grub alglaadur

Vaikimisi laetakse windows operatsioonisüsteemi (kuna win maailma paikamine peab öösel töimima) Alglaadimisel ooteaeg 300s

PAM ja LDAP

Pam konfiguratsioon LDAP serveriga ühendamiseks debian/ubuntu laadsetel

 • Installeerida ldap klienditarkvara
sudo apt-get install auth-client-config ldap-auth-client ldap-auth-config libnss-db libnss-ldap libpam-ldap nscd nss-updatedb ldap-utils libpam-mkhomedir
 • Seadistada /etc/ldap.conf
# The distinguished name of the search base.
base dc=itcollege,dc=ee
host 172.16.0.175
 • Seadistada /etc/nsswitch.conf
passwd:     files ldap
group:     files ldap

Kontrollimiseks kasuta järgnevaid korraldusi

getent passwd
getent group

Kui kuvatakse kasutajate ja gruppide nimekiri, siis on tulemus õige.

 • Tee /etc/pam.d/common-* failidest varukoopia. Muuda faile järgnevalt.

/etc/pam.d/common-account

# /etc/pam.d/common-account - authorization settings common to all services
account sufficient   pam_ldap.so
account [success=2 new_authtok_reqd=done default=ignore]    pam_unix.so 
account requisite    pam_deny.so
account required    pam_permit.so

/etc/pam.d/common-auth

# /etc/pam.d/common-auth - authentication settings common to all services
#auth  required    pam_group.so use_first_pass 
auth  sufficient   pam_mount.so
auth  sufficient   pam_ldap.so
auth  required    pam_unix.so nullok_secure try_first_pass
auth  requisite    pam_deny.so
auth  required    pam_permit.so
auth  optional    pam_ecryptfs.so unwrap
# /etc/pam.d/common-password - password-related modules common to all services
# here are the per-package modules (the "Primary" block)
password    sufficient   pam_ldap.so
password    required    pam_unix.so obscure sha512
password    requisite    pam_deny.so
password    required    pam_permit.so
password    optional    pam_ecryptfs.so 
# /etc/pam.d/common-session - session-related modules common to all services
session  required    pam_unix.so 
session  optional    pam_mount.so
session  optional    pam_ldap.so 
session  required    pam_mkhomedir.so 
session  optional    pam_ecryptfs.so unwrap
session  optional    pam_ck_connector.so nox11
 • Restardi nscd teenus
/etc/init.d/nscd restart
 • Kontrolli su - kasutajanimi

PAM mount

sudo apt-get install libpam-mount smbfs


Estobuntu

Fedora

#%PAM-1.0
# This file is auto-generated.
# User changes will be destroyed the next time authconfig is run.
auth    required   pam_env.so
auth    required   pam_mount.so

auth    sufficient  pam_unix.so nullok try_first_pass
auth    requisite   pam_succeed_if.so uid >= 100 quiet

auth    sufficient  pam_ldap.so use_first_pass
auth    required   pam_deny.so

account   required   pam_unix.so broken_shadow
account   sufficient  pam_localuser.so
account   sufficient  pam_succeed_if.so uid < 100 quiet
account   [default=bad success=ok user_unknown=ignore] pam_ldap.so
account   required   pam_permit.so

password  requisite   pam_cracklib.so try_first_pass retry=3
password  sufficient  pam_unix.so sha512 shadow nullok try_first_pass use_authtok
password  sufficient  pam_ldap.so use_authtok
password  required   pam_deny.so

session   optional   pam_keyinit.so revoke
session   required   pam_limits.so
session   [success=1 default=ignore] pam_succeed_if.so service in crond quiet use_uid
session   required   pam_mkhomedir.so 
session   required   pam_unix.so
session   optional   pam_mount.so
session   optional   pam_ldap.so

rm /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

PAM mount

Lingid

https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/libpam-mount/+bug/367918

https://wiki.ubuntu.com/MountWindowsSharesPermanently

http://www.hiit.fi/it/tech/config/pam_mount.html