Arvutiklassi Linux

From ICO wiki
Revision as of 10:10, 18 August 2009 by Mernits (talk | contribs) (Vaba teema)

Arvutiklassides kasutatava Linux seadistused ja tarkvara

Kuna Margus ja Laur kavatsevad teha arvutiklasside Linux keskkonna pisut sõbralikumaks, siis toimub siin lehel arutelu antud teemal.

Installeerimine

Antud jaotis kirjeldab ITK arvutiklassi Linux installeerimist. Analoogselt saab luua ITK LDAP autentimist kasutava Linux installatsiooni, millele on paigaldatud õppetööks vajalik tarkvara.

 • Paigalda Estobuntu 9.05 Installeerimisel tuleb luua ext3 kettajaod, kuna Ghost ei saa ext4'ga hakkama.
 • Uuenda süsteem
 • Paigalda subversion
 • Paigalda ruby
 • Tee väljavõte konfigureerimise skriptidest
sudo -i
aptitude install subversion ruby
svn co http://robot.itcollege.ee/svn/marcus/estobuntu-post-install/
cd estobuntu-post-install
./estobuntu.rb

Erinevate pakendamata programmide installeerimine

 • Käivita local_install.sh
  • Paigaldatakse eclipse, eagle ja Ellervee asjad


Asjad, mida on paha automatiseerida ja mis tuleb käsitsi teha

 • Installeerida vmware. Pakid on alla laetud /root kataloogi.
  • VMware-server-1.0.9-156507.tar.gz annab vea, mille parandamiseks paigalda vmware-update-2.6.27-5.5.7-2.tar.gz. Litsents on failis license.vs.1.0-00
 • Hippo_OpenSim_Viewer_v0.5.1_Linux_Setup.zip opensim jaoks on samas kataloogis
 • ITK-Estobuntu-GDM.tar.gz fail paigaldada /usr/share/gdm/themes kataloogi

Peale installeeriminst

 • Muuta ära root kasutaja parool
 • Eemaldada guest kasutaja admin grupist
 • Lisada grub parool

Vahetult enne kloonimist

 • Kustutada ära masina ssh võti (las teeb uue peale kloonimist)
 • Kustutada ära fail /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

Peale kloonimist

 • Muuta masina nimi
 • Kontrollida, et on olemas eth0 (kui pole, siis kustutada /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules fail)

Ülalmainitud skript teeg Estobuntu installatsiooni järgenvad muudatused

 • Keelab networkmanageri ja muutab /etc/network/interfaces faili lisades
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
 • Lisab ITK nemeserverite info /etc/resolv.conf faili
domain itcollege.ee
search itcollege.ee
nameserver 172.16.0.165
nameserver 172.16.0.175

Installeeritav tarkvara

 • //TODO .bashrc aliased


Haldusvahendid

 • Manpremo

Kontoritöö

 • OpenOffice.org koos Eesti õigekirja kontrolliga
 • scribus (+ scribus-template) - MS Publisheri sarnane DTP-programm koos vajalike mallidega
 • LyX - LaTEXi frontend
 • Dia ja/või Kivio - diagrammitarkvara


Graafika ja multimeedia

 • Blender - 3D joonistamine
 • Inkscape - Eestimaise Sodipodi edasiarendus, vektorgraafika rakendus
 • Amarok, libxine-ffmpeg - Amarok ja pluginad
 • Kaffeine - Threadidega filmimängija (xine decoderi threadide arv lükata 2 peale kuna meil vist enamus kahetuumalised)

Arendusvahendid

 • avr-gcc, avr-libc, avrdude - AVR mikrokontrollerite programmeerimise tarkvara
 • kdevelop - Arenduskeskkond
 • opencv - Pilditöötlusteek
 • hugs - Haskell interpretaator
 • build-essential, gcc, g++- C ja C++ arendusvahendid
 • sdcc - Ristkompilaator sardsüsteemidele (compiler for embedded systems)
 • qt4-designer, pyqt4-tools - QT4 disainer ja pyuic4 kompilaator
 • subversion - versioonihalduse klient
 • Eclipse ja/või Lazarus - arenduskeskkonnad

Mängud ja ajaviide

 • wesnoth-all - The Battle for Wesnothi strateegiamäng, mida Kakk mõnedel kursustel õppevahendina kasutab (see on metapakk, mis kogu vajaliku kupatuse ära tirib ja paigaldab)

Õppetöö

 • eagle - Trükkplaadi CAD programmi vaba versioon (robootikaklubi)

Tööriistad

 • mc - Midnight Commander
 • minicom - Terminalirakendus (robootikaklubi)
 • vim htop - Kellad viled
 • mtools
 • p7zip-full

Kommunikatsioon ja Internet

 • skype - Linuxi versioon paigaldada ja testida heliväljund+mikker ja seadistada volüümid normaalseks

Küsimärgiga - avaldage arvamust

 • Wine ja Dosbox - M$ tarkvara käimalaskmiseks

Väljastpoolt Ubuntu varamuid

Eemaldatav tarkvara

 • pulseaudio ja arts või mis iganes - ALSAst piisab kohalike rakenduste jaoks ja heliserverid on tavaliselt tülinaks. Skypel puudub pulseaudio tugi
 • Evolution JA evolution-data-server - võrguketast ei võeta küljest ära muidu

Seadistused

Siin on klassi masinate seadistused

Grub alglaadur

Vaikimisi laetakse windows operatsioonisüsteemi (kuna win maailma paikamine peab öösel töimima) Alglaadimisel ooteaeg 300s

PAM ja LDAP

Pam konfiguratsioon LDAP serveriga ühendamiseks debian/ubuntu laadsetel

 • Installeerida ldap klienditarkvara
sudo apt-get install auth-client-config ldap-auth-client ldap-auth-config libnss-db libnss-ldap libpam-ldap nscd nss-updatedb ldap-utils libpam-mkhomedir
 • Seadistada /etc/ldap.conf
# The distinguished name of the search base.
base dc=itcollege,dc=ee
host 172.16.0.175
 • Seadistada /etc/nsswitch.conf
passwd:     files ldap
group:     files ldap

Kontrollimiseks kasuta järgnevaid korraldusi

getent passwd
getent group

Kui kuvatakse kasutajate ja gruppide nimekiri, siis on tulemus õige.

 • Tee /etc/pam.d/common-* failidest varukoopia. Muuda faile järgnevalt.

/etc/pam.d/common-account

# /etc/pam.d/common-account - authorization settings common to all services
account sufficient   pam_ldap.so
account [success=2 new_authtok_reqd=done default=ignore]    pam_unix.so 
account   sufficient  pam_succeed_if.so uid < 100 quiet
account requisite    pam_deny.so
account required    pam_permit.so

/etc/pam.d/common-auth

# /etc/pam.d/common-auth - authentication settings common to all services
auth  optional    pam_group.so
auth    required   pam_env.so
auth    required   pam_mount.so

auth    sufficient  pam_unix.so nullok try_first_pass
auth    requisite   pam_succeed_if.so uid >= 100 quiet

auth    sufficient  pam_ldap.so use_first_pass
auth    required   pam_deny.so

/etc/pam.d/common-password

# /etc/pam.d/common-password - password-related modules common to all services
# here are the per-package modules (the "Primary" block)
password    sufficient   pam_ldap.so
password    required    pam_unix.so obscure sha512
password    requisite    pam_deny.so
password    required    pam_permit.so
password    optional    pam_ecryptfs.so

/etc/pam.d/common-session

# /etc/pam.d/common-session - session-related modules common to all services
session  required    pam_unix.so 
session  optional    pam_mount.so
session  optional    pam_ldap.so 
session  required    pam_mkhomedir.so 
session  optional    pam_ecryptfs.so unwrap
session  optional    pam_ck_connector.so nox11
 • Restardi nscd teenus
/etc/init.d/nscd restart
 • Kontrolli su - kasutajanimi

PAM mount

sudo apt-get install libpam-mount smbfs

Muutda PAM mount konfiguratsioonifail /etc/security/pam_mount.conf.xml


Estobuntu

Kasutusel on 9.05


PAM mount

Pooleli

Arvuti häiriva piiksumise kõrvaldamiseks eemaldada pcspkr moodul

 • sertifikaadid ÕIS, ITK, SAIS


 • 2.6.30-31 kernel
 • uued intel video X
 • ctrl+alt+bs enable

cp ITK-Estobuntu-GDM /usr/share/gdm/themes/ -R root@klass1-01:~# vim /etc/gdm/gdm.confLDAP gruppide map lokaalseteks

Vajalik heli töötamiseks

/etc/common-auth

auth	optional	pam_group.so

/etc/security/group.conf

*; *; *; Al0000-2400; audio, video, cdrom, floppy

Hetkel eksisteerivad prbleemid

 • Firefox'i ei oska lisada ITK root CA'd (lisada on kerge per kasutaja, mitte per süsteem) Firefox ei loe estobuntu CA sertifikaatide nimekirja.
  • Lahenduseks cert db profiili kopeerimine. Vanu kasutajaid see kahjuks ei aita
 • Fedora .gnome* tekitab probleeme
  • Lahenduseks kustutada .gnome* asjad ära kasutajate võrgukettalt

Lahendatud probleemid

 • NFS turvalisus (kliendi pool on OK)
 • firefox käivitub aeglaselt (viga profiilide NFS süsteemis hoidmisega)
 • OpenOffice org on vana ja ei oma õigekirjakontrolli.
 • Nädal algab pühapäevast ja arvuti kell on GMTs (tegelikult pole)

Lingid

https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/libpam-mount/+bug/367918

https://wiki.ubuntu.com/MountWindowsSharesPermanently

http://www.hiit.fi/it/tech/config/pam_mount.html

RISO vaba tarkvara raamistik

Kiiksud, mis häirisid/häirivad

 • Firefox ei loe root CA nimekirja, mis on ubuntulistel kaasa pandud. Seega ITK root CA lisamine on PITA (sama on konquerori kohta, kuid lihtsam PITA)
 • Firefox sqlite DB lukustamine võib kaasa tuua

Vaba teema

 • Wifist võivad botid spammi saata. Välja läheb asi läbi meie GW, mis on halb. - Lahendus piirata wifist ära porti 25 suunatud liiklus välja arvatud mail.edu.ee
 • WiFi on aeglane - Lahendus torrenteerijatele nuga ja piirata väljuvad torrentipordid (pole just hea lahendus, kuid pole hullu)