Difference between revisions of "AssistDesq"

From ICO wiki
(XML schema (XSD))
(XML schema (XSD))
Line 105: Line 105:
 
                 <xs:complexType>
 
                 <xs:complexType>
 
                   <xs:sequence>
 
                   <xs:sequence>
                     <xs:element name="priority"/>
+
                     <xs:element name="priority">
<xs:element name="user" type="xs:string"/>
+
<xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />
+
</xs:element>
</xs:complexType>
+
<xs:element name="user" type="xs:string">
 
+
<xs:attribute name="role" type="xs:integer" use="required" />
+
<xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />
+
<xs:attribute name="email" type="xs:string" use="required" />
+
</xs:element>
 +
<xs:element name="date" type="xs:date" use="required"/>
 +
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
 
</xs:complexType>
 
</xs:element>
 
</xs:element>
 +
<xs:element name="attachment" type="XXXXXX" use="optional" />
 
</xs:sequence>
 
</xs:sequence>
 
<xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />
 
<xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />

Revision as of 15:07, 20 March 2017

Meeskond

Anna Linskaja
Karen Grigorjan
Sergei Hristoforov
Artyom Likhachev

Idee

Kasutajatugi süsteem "Forever beta".

Ülesanne on teostada veebirakendus, mis võimaldaks hallata kasutajatoele saadetud pöördumisi. Süsteemi funktsionaalsus oleks järgmine:

• Kasutaja saab sisestada pöördumise.
• Pöördumisel peab olema kirjeldus, sisestamise aeg, lahendamise tähtaeg. Sisestamise ajaks märgitakse pöördumise sisestamise aeg, teised kohustuslikud väljad täidab kasutaja.
• Kasutajale kuvatakse aktiivsed pöördumised koos kõigi väljadega nimekirjas sorteeritult kahanevalt lahendamise tähtaja järgi.
• Pöördumised, mille lahendamise tähtajani on jäänud vähem kui 1 tund või mis on juba ületanud lahendamise tähtaja, kuvatakse nimekirjas punasena.
• Kasutaja saab nimekirjas pöördumisi lahendatuks märkida, mis kaotab pöördumise nimekirjast.

Projekt

XML

Teema

Ticket system XML

XML

DRAFT:

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

 <tickets>

    <ticket id="1" category="3">

	  <title>
	  <![CDATA[Title]]>
	  </title>

	  <description>
	  <![CDATA[Description]]>
	  </description>

	  <details>
		<priority id="H">
		High
		</priority>
		<user role="1" id="12323" email="top@kek.ee">
		chubakapra90
		</user>
		<datetime>
		20.03.2017
		</datetime>
	 </details>

     <attachments>
		<attachment id="1">
		dsdsad
		<attachment>
	 </attachments>
	</ticket>
    <ticket id="2" category="1">
      <title>
	  <![CDATA[Title]]>
	  </title>
		<description>
		<![CDATA[Description]]>
		</description>
		<details>
			<priority id="M">
			Medium
			</priority>
			<user role="2" id="3333" email="hehe@lol.ee">
			ivanka_trump
			</user>
			<datetime>
			21.03.2017
			</datetime>
		</details>
		<attachments>
		<attachment id="1">
		dsdsad
		<attachment>
		</attachments>
    </ticket>
 </tickets>

XML schema (XSD)

DRAFT:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="tickets">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="ticket">
		 <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="title" type="xs:string" />
       <xs:element name="description" type="xs:string" />
			 <xs:element name="details">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="priority">
					<xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />
					</xs:element>
					<xs:element name="user" type="xs:string">
						<xs:attribute name="role" type="xs:integer" use="required" />
						<xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />
						<xs:attribute name="email" type="xs:string" use="required" />
					</xs:element>
					<xs:element name="date" type="xs:date" use="required"/>
					 </xs:sequence>
		</xs:complexType>
		</xs:element>
		<xs:element name="attachment" type="XXXXXX" use="optional" />
	 </xs:sequence>
	 <xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />
	 <xs:attribute name="category" type="xs:integer" use="required" />
	 </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>

XSLT 1

XSLT => HTML

XSLT 2

XSLT => XML

Retsensioonid