AssistDesq

From ICO wiki
Revision as of 21:23, 20 March 2017 by Kgrigorj (talk | contribs) (XML)

Meeskond

Anna Linskaja
Karen Grigorjan
Sergei Hristoforov
Artyom Likhachev

Idee

Kasutajatugi süsteem "Forever beta".

Ülesanne on teostada veebirakendus, mis võimaldaks hallata kasutajatoele saadetud pöördumisi. Süsteemi funktsionaalsus oleks järgmine:

• Kasutaja saab sisestada pöördumise.
• Pöördumisel peab olema kirjeldus, sisestamise aeg, lahendamise tähtaeg. Sisestamise ajaks märgitakse pöördumise sisestamise aeg, teised kohustuslikud väljad täidab kasutaja.
• Kasutajale kuvatakse aktiivsed pöördumised koos kõigi väljadega nimekirjas sorteeritult kahanevalt lahendamise tähtaja järgi.
• Pöördumised, mille lahendamise tähtajani on jäänud vähem kui 1 tund või mis on juba ületanud lahendamise tähtaja, kuvatakse nimekirjas punasena.
• Kasutaja saab nimekirjas pöördumisi lahendatuks märkida, mis kaotab pöördumise nimekirjast.

Projekt

XML

Teema

Ticket system XML

XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tickets>
  <ticket id="1" category="3">
   <title><![CDATA[Title]]></title>
   <description><![CDATA[Description]]></description>
   <details>
     <priority id="H">High</priority>
     <user role="1" id="12323" email="top@kek.ee">chubakapra90</user>
     <datetime>20.03.2017</datetime>
   </details>
   <attachments>
     <attachment id="1">dsdsad</attachment>
   </attachments>
  </ticket>
  <ticket id="2" category="1">
   <title><![CDATA[Title]]></title>
   <description><![CDATA[Description]]></description>
   <details>
     <priority id="M">Medium</priority>
     <user role="2" id="3333" email="hehe@lol.ee">ivanka_trump</user>
     <datetime>21.03.2017</datetime>
   </details>
   <attachments>
     <attachment id="1">dsdsad</attachment>
   </attachments>
  </ticket>
</tickets>

XML schema (XSD)

DRAFT:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="tickets">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="ticket">
		 <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="title" type="xs:string" />
       <xs:element name="description" type="xs:string" />
			 <xs:element name="details">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="priority">
					<xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />
					</xs:element>
					<xs:element name="user" type="xs:string">
						<xs:attribute name="role" type="xs:integer" use="required" />
						<xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />
						<xs:attribute name="email" type="xs:string" use="required" />
					</xs:element>
					<xs:element name="date" type="xs:date"/>
					 </xs:sequence>
		</xs:complexType>
		</xs:element>
		<xs:element name="attachment" type="xs:string" />
	 </xs:sequence>
	 <xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />
	 <xs:attribute name="category" type="xs:integer" use="required" />
	 </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>

XSLT 1

XSLT => HTML

DRAFT:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl">
  <xsl:output method="html" indent="yes"/>
 
  <xsl:template match="/">
	<html>
    <head>
     <title>Pöördumised</title>
    </head>
		<body>
     <h1>Käesolevad pöördumised</h1>
		 
		 <xsl:for-each select="/tickets/ticket">
      <h2>
       <xsl:value-of select="name"/>
      </h2>
			<ul>
			...
			</ul>
     </xsl:for-each>
	</body>
   </html>
	</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

XSLT 2

XSLT => XML

DRAFT:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl">
  <xsl:output method="xml" indent="yes"/>
  <xsl:template match="/"> 
	
	...
	
	</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Retsensioonid