AssistDesq

From ICO wiki
Revision as of 23:06, 20 March 2017 by Kgrigorj (talk | contribs) (XML schema (XSD))

Meeskond

Anna Linskaja
Karen Grigorjan
Sergei Hristoforov
Artyom Likhachev

Idee

Kasutajatugi süsteem "Forever beta".

Ülesanne on teostada veebirakendus, mis võimaldaks hallata kasutajatoele saadetud pöördumisi. Süsteemi funktsionaalsus oleks järgmine:

• Kasutaja saab sisestada pöördumise.
• Pöördumisel peab olema kirjeldus, sisestamise aeg, lahendamise tähtaeg. Sisestamise ajaks märgitakse pöördumise sisestamise aeg, teised kohustuslikud väljad täidab kasutaja.
• Kasutajale kuvatakse aktiivsed pöördumised koos kõigi väljadega nimekirjas sorteeritult kahanevalt lahendamise tähtaja järgi.
• Pöördumised, mille lahendamise tähtajani on jäänud vähem kui 1 tund või mis on juba ületanud lahendamise tähtaja, kuvatakse nimekirjas punasena.
• Kasutaja saab nimekirjas pöördumisi lahendatuks märkida, mis kaotab pöördumise nimekirjast.

Projekt

XML

Teema

Support Ticket XML

XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tickets>
  <ticket id="1" category="3">
   <title><![CDATA[Title]]></title>
   <description><![CDATA[Description]]></description>
   <details>
     <priority id="H">High</priority>
     <user role="1" id="12323" email="top@kek.ee">chubakapra90</user>
     <date>2017-03-19</date>
   </details>
   <attachments>
     <attachment id="1">dsdsad</attachment>
   </attachments>
  </ticket>
  <ticket id="2" category="1">
   <title><![CDATA[Title2]]></title>
   <description><![CDATA[Description2]]></description>
   <details>
     <priority id="M">Medium</priority>
     <user role="2" id="3333" email="hehe@lol.ee">ivanka_trump</user>
     <date>2017-03-20</date>
   </details>
   <attachments>
     <attachment id="1">dsdsad</attachment>
   </attachments>
  </ticket>
</tickets>

XML schema (XSD)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="tickets">
   <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" name="ticket">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
           <xs:element name="title" type="xs:string" />
           <xs:element name="description" type="xs:string" />
           <xs:element name="details">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
               <xs:element name="priority" type="xs:string">
                 <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required">
                  <xs:restriction base="xs:string">
                   <xs:pattern value="[HML]"/>
                  </xs:restriction>
                 </xs:attribute>
               </xs:element>
               <xs:element name="user" type="xs:string">
                 <xs:attribute name="role" type="xs:integer" use="required">
                   <xs:restriction base="xs:string">
                   <xs:pattern value="[0-3]"/>
                   </xs:restriction>
                 </xs:attribute>
                 <xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />
                 <xs:attribute name="email" type="xs:string" use="required" />
               </xs:element>
               <xs:element name="date" type="xs:date" />
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
           </xs:element>
           <xs:element name="attachment" type="xs:string">
            <xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />
           </xs:element>
         </xs:sequence>
         <xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />
         <xs:attribute name="category" type="xs:integer" use="required" />
        </xs:complexType>
      </xs:element>
     </xs:sequence>
   </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

XSLT 1

XSLT => HTML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" version="1.0" exclude-result-prefixes="msxsl">
  <xsl:output method="html" indent="yes" />
  <xsl:template match="/">
   <html>
     <head>
      <style type="text/css">
table {
  width: 100%;
}

th {
  height: 50px;
  text-align: left;
}

tr:hover {
  background-color: #f5f5f5
}
th, td {
  border-bottom: 1px solid #ddd;
}
</style>
      <title>Tickets</title>
     </head>
     <body>
      <table>
        <caption>
         <b>Current tickets</b>
        </caption>
        <tr>
         <th>Date</th>
         <th>ID</th>
         <th>Subject</th>
         <th>Description</th>
         <th>Created by</th>
         <th>Priority</th>
        </tr>
        <xsl:for-each select="/tickets/ticket">
         <tr>
           <td>
            <xsl:value-of select="details/date" />
           </td>
           <td>
            <xsl:value-of select="@id" />
           </td>
           <td>
            <xsl:value-of select="title" />
           </td>
           <td>
            <xsl:value-of select="description" />
           </td>
           <td>
            <xsl:value-of select="details/user" />
           </td>
           <td>
            <xsl:value-of select="details/priority" />
           </td>
         </tr>
        </xsl:for-each>
      </table>
      <p>
        Total number of current tickets:
        <xsl:value-of select="count(tickets/ticket)" />
      </p>
     </body>
   </html>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

XSLT 2

XSLT => XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl">
  <xsl:output method="xml" indent="yes"/>
  <xsl:template match="/">   
   <tickets>
    <ticketstotal>
     <xsl:value-of select="count(tickets/ticket)"/>
    </ticketstotal>
     <xsl:for-each select="/tickets/ticket/">
     <xsl:sort select="/details/date" order="ascending"/>
     <ticket id ="{@id}" category ="{@category}" date="/details/date">
      <title>
      <xsl:value-of select="title"/>
      </title>
       <description>
       <xsl:value-of select="description"/>
       </description>
     </ticket>     
    </xsl:for-each>    
   </tickets>   
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Retsensioonid