Difference between revisions of "Bash quests"

From ICO wiki
(Quest 5)
Line 94: Line 94:
  
 
Lahendus: [[User:Skangsep]] -Täiendatud.  Skript peab tegema exit 0 või 1 ... echoda pole vaja
 
Lahendus: [[User:Skangsep]] -Täiendatud.  Skript peab tegema exit 0 või 1 ... echoda pole vaja
 +
 +
Python'is lahendus [[User:Uluuk#Quest 5 - Python]]
  
 
=Quest 6=
 
=Quest 6=

Revision as of 16:37, 24 May 2011

Sissejuhatus

Bash quests annab võimaluse teha bash skriptimise kodutööd ka neile, kellel teemat pole. Skript tuleb panna Tudengi enda wiki lehele. Punktid saab esimene, kes antud questi täies mahus valmis sai. Kui lahendus pole rahuldav saab punktid järgmine OK lahenduse looja.

Kui quest valmis, siis pane link questi juurde (nagu näites)

Queste tuleb pidevalt juurde.

Quest 0 - Näide

Teha skript, mis ei tee midagi asjalikku, kuid väljasta sõna BÖÖÖ

Lahendus: User:Mernits

Quest lukus (tehtud) Mernits 10:36, 10 May 2011 (EEST)

Quest 1 - Leia suured kaustad oma kodukataloogist

Probleem: Kodukaustast on vaja leida suured kataloogid ja teada, palju nendele ruumu kulub.

Luua skript suuredkaustad.sh

Väljasta kataloogid suuremad kõige alla kujul:

20MB Allalaadimised

100MB Dokumendid

hint: du -s * | sort -nr


Lahendus : Katrin Kukk

Quest lukus ja tehtud Mernits 16:27, 10 May 2011 (EEST)

Quest 2

Teha skript, mis taastab poolelijäänud tarkvarapaigalduse (apt-get baasil)

Kui näiteks kasutaja tahab midagi installeerida ja talle öeldakse, et eelmine install jäi pooleli (vool läks ära või mis iganes), siis viidaks installeerimine/konfigureerimine lõpuni.

Lahendus: User:Hvosujal

Quest lukus (tehtud) Mernits 13:37, 10 May 2011 (EEST)

Quest 3

Teha skript, mis eemaldab vanad kernelid (jätab alles kaks viimast). Tulemuseks on grub2 menüüs näha kahe viimase kerneli ridu ja vanade kernelite arvelt hoitakse kettaruumi kokku.

Lahendus: User:otuur

Lahendus: User:Metamm - Parandatud 16.05 14:24

  Rpm eemaldust kasutades ubuntu 10.10'ga saab teate "head: unrecognized option '--1'"
  peale seda teavitatakse, kasutajat, et skript kustutas kõik kernelid peale kahe viimase, ometi seda ei toimunud. Dpkg eemaldus toimib.
  Olle Tuur 13.05.2011 21:38
  Parandasin Olle välja toodud vea, nüüd skript kontrollib, kas kasutajal ikka on see paketihaldur olemas, millega skripi käivitab.
  Olle skript töötab dpkg paketihalduriga linuxites (N: Ubuntu, Debian) ilusti.
  Aga Fedoras, kus on kasutusel rpm paketihaldur ei saa kasutada apt-get remove kernelite eemaldamiseks
  Meelis Tamm 16.05.2011 14:30


Quest lukus Mernits 10:26, 24 May 2011 (EEST)

Quest 4

Teha skript, mis ühendab lahti kõik kettajaod/saalealad etteantud kettalt ja kustutab partitsioonid sellelt kettalt.

Skript peab kasutajat hoiatama, et eemaldatakse see ja too kettajagu.

Skript annab vea, kui lahtiühendamine ei õnnestu.

Skript kontrollib, kas kasutajal on piisavalt õiguseid.


Käivitamine: trash.sh <kettas>

näiteks: trash.sh /dev/sdb

Lahendus: User:Uluuk

Quest lukus ja tehtud Mernits 12:12, 12 May 2011 (EEST)

Quest 5

Teha shell funktsioon, mis kontrollib faili olemasolu ja sellele antud õiguseid

Näiteks on fail rwxrwxrwx /var/kala.txt

funktsioon välja kutsudes argumentidega /var/kala.txt 777 tagastatakse 0 Teistel juhtudel: 1 - faili pole 2 - omanikul on valed õigused 3 - grupil on valed õigused 4 - teistel kasutajatel on valed õigused

Lahendus: User:Krikko - parandatud

Lahendus: User:Skangsep -Täiendatud. Skript peab tegema exit 0 või 1 ... echoda pole vaja

Python'is lahendus User:Uluuk#Quest 5 - Python

Quest 6

Teha skript save-alias, mis töötab nagu käsk alias, kuid salvestab loodud aliase .bashrc faili ja sourceb .bashrc faili.


Juhtus, et sai valmis: Kkalder

Quest lukus (tehtud) Mernits 12:36, 10 May 2011 (EEST)

Quest 7

Looge skript mis lisab kasutaja nimetatud gruppi.

Skript peab kontrollima kas grupp on juba olemas, vajadusel grupi looma.

Skript peab kontrollima mitte ainult lokaalseid gruppe vaid ka globaalseid (LDAP).

Skript peab kontrollima ka seda, kas kasutaja on olemas, vajadusel küsib kas kasutaja luua või mitte.

nt. ./att-to-group.sh kasutajanimi grupinimi

Lahendus: User:Mlehari

Täiendused tehtud! --Mlehari 10:24, 13 May 2011 (EEST) Quest lukus Mernits 19:30, 16 May 2011 (EEST)

Quest 8

Luua skript, mis otsiks etteantud kataloogist ühesuguseid faile. Failide võrdlemine võiks toimuda md5sum tasandil. Loodav skript peaks olema suuteline leidma kõikide ühesuguste failide asukoha ja kuvama ka nende nimed.


Näideks failidel võivad olla erinevad nimed, kuid sama sisu :

fca209683890bb2a02c60535ca82f920 joujou

fca209683890bb2a02c60535ca82f920 tere

fca209683890bb2a02c60535ca82f920 hello

fca209683890bb2a02c60535ca82f920 asd

Lahendus: User:Vkolesni

Quest tehtud Mernits 12:19, 12 May 2011 (EEST)

Quest 9 Kasutajanime küsimine ja faili salvestamine

Teha skript, mis küsib kasutajanime ja salvestab selle tekstifaili /var/tmp/username

Peale nime küsimist küsib skript kinnitust, et nimi on õige.

Skript kirjutab eelneva faili üle (kui ei saa üle kirjutada, siis annab vea)

Lahendus: User:okilk Quest Lukus Mernits 10:31, 17 May 2011 (EEST)

Quest 10 - Keerukam - Mysql varukoopia tegemise skript (koos installiskriptiga)

NB: seda skripti võivad teha 3 inimest, kui iga inimene teeb ühe allosa.

Taust: on varundusarvuti ja mysql andmebaasi arvuti. Andmebaasi arvutis töötab mysql server, mille külge otse üle võrgu ühenduda ei saa. Andmevaasist on vaja teha varukoopiaid, mida igapäevalselt kopeeritakse varundusserverisse. Varundusserver algatab kopeerimise ja autentimine käib võtmete abil.


Skript koosneb kolmest osast.

  • Skript, mis on mysql serveris ja käivitatakse cron abil. Skript teeb mydqldump -A ... käsuga koopia /var/varukoopiad kausta ja failinimega <DATE>-mysql-<masinanimi>.sql.gz - seega sisaldab kuupäeva ja masina nime, ning pakitakse kokku.

Bash lahendus: User:kjogi#Quest10.1

  • Teine skript kopeerib andmebaasiserverist varukoopiad varundusserverisse ja kustutab andmebaasiserverist varukoopiad, mis on vanemad, kui üks kuu

Python lahendus: User:kjogi#Quest10.2

  • Kolmas skript on installatsiooniskript. See küsib andmebaasiserveri nime/parooli ja mysql root parooli.

Skript kopeerib esimese skripti andmebaasiserverisse ja seadistab sealse cron-i seda regulaarselt käivitama. Skript seadistab varundusserveri cron-i regulaarselt käivitama kopeerimise skripti.

Quest 11 - Skript paki installi kontrolliks

Teha skript, mis kontrollib, kas etteantud tarkvarapakk on installeeritud. Kui on installeeritud, siis tagastab 0 ja vastasel juhul 1.

is_installed.sh <pakinimi>

User:ikrustok

Väikest mööndustega on skript OK (Kui keel on Eesti, siis skript ei toimi. Skripti algusesse export LC_ALL=C oleks hea)

Quest tehtud Mernits 13:01, 12 May 2011 (EEST)

Quest 12 kasutaja/grupi olemasolu testimine

Teha skriptid is_user.sh is_group.sh mis kontrollivad, kas kasutaja või grupp eksisteerib.

is_user.sh <username>

is_group.sh <username>

Skriptid tagastavad 0, kui kasutaja/grupp on olemas ja 1 kui kasutajat/gruppi pole.

Lahendus : User:Vvinogra

Quest tehtud Mernits 12:29, 12 May 2011 (EEST)

Bash skript, mis vähendab foto lahutus: Skript, mis vähendab foto lahutus

Python skript (bash quest 12 ülesanne): User:Vvinogra#Python_kasutaja_olemasolu_testimine_skript

Quest 13 - kas kasutaja kuulub gruppi?

Teha skript user_in_group.sh mis kontrollib, kas etteantud kasutaja kuulub etteantud gruppi.

Tagastab 0, kui kuulub ja 1 kui ei kuulu.

user_in_group.sh <kasutaja> <grupp>

Lahendus: User:Amill - lahendus OK Mernits 12:55, 12 May 2011 (EEST)

Lahendus: User:Skullara - lahendus OK - kuna leitud teisest lahendusest viga, siis lähevad punktid kirja... Mernits 22:34, 12 May 2011 (EEST)

Quest lukus Mernits 12:55, 12 May 2011 (EEST)

Quest 14 IP aliase loomine ja salvestamine

Teha skript, mis loob ubuntu serverile IP aliase ja salvestab selle.


add_ip.sh <IP aadress>

Skript teeb võrgule restardi ja kontrollib, kas IP vastab. (enne võiks pingida, et ip ei vastaks)

Lahendus: User:trohumet - Siin luuakse alati alias eth0:0, samas võib see juba olemas olla ja seda tuleks kontrollida ja seejärel luua eth0:1 jne. Mernits 19:32, 16 May 2011 (EEST)

Parandused sisestatud 17.05.2011

Quest 15 - IP aliase kontroll

Skript kontrollib, kas Ubuntu serveris on seadistatud etteantud IP alias


is_ip_alias.sh <IP aadress>

return 0 - alias olemas

return 1 - aliast pole

Lahendus: User:rsepp

Quest 16 - Osta elevant ära

Teha programm, mis käivitamisel paku kasutajale "osta elevant ära" ja ootaks kasutaja sisendit. Ükskõik mida kasutaja sisestab ütleb skript "Seda ütlevad kõik, aga osta elevant ära" ja nii lõpmatuseni.

Lahendus: User:skullara

Quest tehtud Mernits 14:21, 12 May 2011 (EEST)

Quest 17 - Kas serveris on piisavalt mälu

Teha skript, mis kontrollib, kas servers on piisavalt operatiivmälu (näiteks mõne teenuse installi skript võiks seda teha)

./ram.sh <mälu MB>

./ram.sh 512

Väljund: exit 0 - mälu on piisavalt

exit 1 - mälu pole piisavalt

Lahendus : User:ttoppi | Lahendus OK, quest lukus Mernits 13:17, 19 May 2011 (EEST)

Quest 18

Tuleb tekitada skript, mis suunaks kasutaja viimati kasutatud failid nende viimase muutmise kuupäeva järgi kaustadesse.


Skript peab sisaldama: viite erinevat kausta.

Skript peab tegema seda toimingut iga 2 päeva tagant ja teavitama kasutajat sellest, et failid on ümber jagatud.

Skript peab peale failide sorteerimist ütlema mitu faili mingisse kausta tõsteti.


Kaustadesse tuleb failid sorteerida järgmiselt: esimesse kausta peavad minema failid mida on viimati muudetud vähem kui 2 päeva tagasi, teisse kausta failid mis on muudetud 2-7 päeva tagasi, kolmandasse failid mis on 8-14 päeva tagasi muudetud, neljandasse kausta 15-29 päeva tagasi muudetud failid ja viiendaks 30 päeva ning vanemad failid mis on muudetud.

Lahendus: User:Iambos

Quest lukus Mernits 10:48, 24 May 2011 (EEST)

Quest 19

Kasutaja saab määrata mis faile otsitakse (.torrent; .avi või mkv vmt.) kogusüsteemist. Kui failid on leitud peab skript kasutajale teada andma millised on failide nime.


Skript peab leidma kõik kasutaja poolt sisestatud lõpuga failid.

Skript peab failid ära nummerdama ja kasutajale nende nimesid näitama.

Skript peab võimaldama kasutajal valida numbritega failid mida soovib kustutada (Näiteks: 1-3, 9, 12, 19-20). Peab toimima valiku võimalus näiteks: 15-19

Skript peab kontrollima kas kasutajal on õigused faile kustutada. Kui õigused puuduvad tuleb anda vea teade.

Skript peab peale kasutaja poolt valitud numbreid väljastama uuesti failide nimed mis on valitud ja küsima kas valitud failid on õiged. (kui on õiged peab sisestama 0 , kui valed siis 1)

Skript peab peale failide kustutamist väljastama teate, et failid on kustutatud.

Lahendus: User:Msuursal

Quest lukus Mernits 10:49, 24 May 2011 (EEST)

Quest 20

Teha skript, mis käib läbi PATH muutuja sisu ja leiab sealt üles kataloogid, mida pole olemas. Leitud olematud kataloogid kuvatakse kasutajale.

Skript lisab uue PATH muutuja kasutaja profile faili

Lahendus: User:krvask

Quest lukus, tehtud Mernits 09:47, 24 May 2011 (EEST)

Quest 21

Teha skript, mis lisab kataloogi PATH muutujasse (ja sinna faili, kus kasutaja oma PATH muutujat hoiab)

./add_path.sh <KATALOOG>

Lahendus: User:Akannus Töötas Mac OS keskonnas. - See töötab siiski vaid root kasutaja alt (tavakasutaja ei kirjuta /etc/ kataloogi. Otsi, kus hoitakse tavakasutaja PATH väärtust, mida ta ise muuta saab. Mernits 09:22, 17 May 2011 (EEST)

Quest 22 - kontrollib, kas lokaalne kasutaja on lukus

./user_is_locked.sh <loginname>

exit 0 - kasutaja on lukus

exit 1 - kasutaja pole lukus

exit 2 - kasutajat pole üldse


User:skangsep

Quest lukus Mernits 09:46, 24 May 2011 (EEST)

Quest 23

Luua skript, mis otsib logifailist välja kasutajate ebaõnnestunud sisselogimised ja kordade arvu viimase kolme päeva jooksul, järjestades kasutajad alustades kõige rohkem ebaõnnestunud sisselogimisi teinud kasutajast ja suunab need faili vead.txt. vihjeks: faillog näitab ebaõnnestunud sisselogimisi, on käivitav käsurealt

User:Jliiva

Quest lukus (kuigi see sudo puhul ei toimi) Mernits 10:28, 24 May 2011 (EEST)

Quest 24

Teha skript, mis kontrollib, kas etteantud string on palindroom või mitte. http://et.wikipedia.org/wiki/Palindroom

./is_palindroom.sh kaak Tagastab 0

./is_palindroom.sh kala Tagastab 1

Quest lukus (Tehakse tunnis) Mernits 10:17, 24 May 2011 (EEST)

Quest 25

Skript, mis leiab lehelt google anatytics andmed ja väljastab need.

./is_google_analytics.sh veebileht

exit 0 - olemas

exit 1 - pole

Lisaks peab skript kasutajale tevitama ID

Quest 26

Kirjutada skript, mis otsib üles kõik .html failid ning kirjutab iga faili esimese rea failid.html faili. Loodud html fail (failid.html) peab sisaldama .html faile linkidena, ehk sinna klikates suunab asukohta, kus fail asub.

Quest 27

Kirjutada skript, mis kopeerib data CD-lt pilditõmmise (image) kõvakettale ning kirjutab selle sama pildi uuele plaadile. Pärast kirjutasmit küsib, kas soovib pildi (image) kõvakettalt kustutada. NB! Data plaadilt tehtud image peab olemuselt olema MD5 räsi. ( md5sum < > )

Quest - Python arvestus (saata ära 24.mai enne 12:30)

Leida etteantud failist kõik palindroomid ja kirjutada tulemus uude faili. Failinimed antakse ette käsurealt.

Seega väljundfailis on ainult palindroomid või fail on tühi.


./pal.py sisendfail väljundfail


Quest lukus Mernits 13:25, 24 May 2011 (EEST)

Quest 28

Kirjutada skript, mis eemaldab Opera veebibrauseri bookamrkidest kirjeldused (descriptionid). Skripti jaoks peaks olemas olema Opera veebibrauser ja failid asuvad ~/.opera