Bash quests 2013

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Sissejuhatus

Bash quests annab võimaluse teha bash skriptimise kodutööd ka neile, kellel teemat pole. Skript tuleb panna Tudengi enda wiki lehele. Punktid saab esimene, kes antud questi täies mahus valmis sai. Kui lahendus pole rahuldav saab punktid järgmine OK lahenduse looja. Kui quest valmis, siis pane link questi juurde (nagu näites) Queste tuleb pidevalt juurde.


Quest 0 - Näide

Teha skript, mis ei tee midagi asjalikku, kuid väljasta sõna BÖÖÖ

Lahendus: User:Mernits

Quest lukus (tehtud) Mernits 15:04, 24 January 2013 (EET)


Quest 1 - PATH (Quest lukus!)

Tee skript, mis lisab käsurealt etteantud kataloogi kasutaja PATH muutujasse, kui kataloog eksisteerib.

Tagastab 0 juhul kui kõik õnnestus.

Tagastab 1 kui kataloogi ei leitud.

Tagastab 2 kui argumentide arv ei klapi.

NB: tagastamine pole ekraanile väljastamine ja argumendi käsurealt ette andmine ei tähenda selle küsimist kasutajalt, näiteks read abil peale skirpi käivitamist. Vaata õppematerjali.

Quest 2 - Leiab kas masinas on etteantud pordid lahti või mitte (Quest lukus)

Teha skript, mis saab argumendina failinime ja kontrollitava masina IP aadressi, ning loeb failist portide nimekirja.

Skript tagastab 0, kui kõik nimekirjas olevad pordid on lahti ja teised pordid kinni

Skript tagastab 1, kui vajalikud pordid on lahti, kuid ka midagi muud on lahti

Skript tagastab 2, kui 1-n vajalikest portidest on kinni

Skript tagastab 3, kui argumentide arv ei sobi

Skript tagastab 4, kui IP aadress pole sobiv


Kontrollib porte vahemikus 1-10000


NB, see sobib ka pythoni kodutööks või arvestusena (kui saadad unikaalse lahenduse enne arvestuse päeva)


Meelis Kurnikov AK31: http://enos.itcollege.ee/~mekurnik/skriptimiskeeled/ports.py


Priit Lume AK51: https://wiki.itcollege.ee/index.php/User:Plume

Lahendus bashis. Andres Elliku A21: https://wiki.itcollege.ee/index.php/User:Aelliku

Quest lukus Mernits 16:04, 12 February 2013 (EET)

Quest 3 Võib teha, nii bashis, kui pythonis annab 5p kas arvestusse või kodutööle

Quest on tehtud!

Loo skript, mis kontrollib kas kasutajal, kes skripti käivitas on õigus kirjutada etteantud kataloogi või mitte.

Kataloogi nimi antakse ette käsurealt.


Skript tagastab 0, kui õigus on olemas.

Skript tagastab 1, kui õigust pole või kataloogi pole (näiteks on tegu failiga)

Chris Liebert A22 https://wiki.itcollege.ee/index.php/User:Cliebert

Quest tehtud Mernits 17:50, 3 March 2013 (EET)

Quest 4 - Võib teha, nii bashis, kui pythonis annab 5p kas arvestusse või kodutööle

Quest on tehtud bashis! Mernits 22:31, 3 March 2013 (EET) Python lahenduse võib veel saata...

Luua skript, mis kontrollib, kas etteantud kasutaja kodukataloogis on faile või katalooge, mis ei kuulu kasutajale.

Leitud failid kirjutatakse väljundisse.

Skript tagastab 0, kui täitmine õnnestus

Skript tagastab 1, kui kasutajat pole

Skript tagastab 2, kui kasutajal pole kodukausta

Muude vigade korral tagastab 3.

Chris Liebert A22 https://wiki.itcollege.ee/index.php/User:Cliebert