Difference between revisions of "BeerPressure"

From ICO wiki
(Nice-to-have funktsionaalsus)
(Kasutatav arendustehnoloogia)
Line 17: Line 17:
 
== Kasutatav arendustehnoloogia ==
 
== Kasutatav arendustehnoloogia ==
  
Veebiteenuse loomisel kasutame ASP.NET MVC Web API tehnoloogiat ja kursusel õpitud arendusmustreid.
+
Veebiteenuse loomisel kasutame ASP.NET Core tehnoloogiat ja kursusel õpitud arendusmustreid.
  
Klientrakenduse loomisel kasutame Node.js + Angular/Backbone/React.
+
Klientrakenduse loomisel kasutame Node.js + React'i.
  
 
== Veebiteenuse analüüs ==
 
== Veebiteenuse analüüs ==

Revision as of 12:28, 8 April 2018

Meeskond ja rollid

 • Sigrid Aasma (arendaja)
 • Evelin Jõgi (arendaja)
 • Martin Kask (projektijuht, arendaja)
 • Marko Nõu (arendaja)

Idee

Toidukohtade põhimenüüde ja päevapakkumiste teenus

Soovime pakkuda toidukohtade põhimenüüde ja päevapakkumiste teenust. On olemas mitmeid kodulehti “päevapakkumised”, kus on kirjas toidukohtade päevapraed. Kuid tavaliselt sellistel lehtedel ei ole masinloetavaid andmeid ehk siis varianti, et saad saata API pihta mingi kuupäeva koos päevapraadidega andmete uuendamiseks ja saad sama API käest küsida tänaseid päevapraade. Andmeid võiks saada küsida restorani, kuupäeva, asukoha või otsisõna/otsisõnaosa põhiselt. Selline teenus lihtsustaks ka toidukohtade päevapakkumiste haldamist, kuna praegu peavad teenuse pakkujad vastavat informatsiooni uuendama mitmes erinevas kohas - nii erinevates portaalides, kui ka enda veebileheküljel. Samuti oleks toidukohtade kogu menüü haldamine ühes kohas.

Esialgne prototüüp: navigeeritav versioon

Kasutatav arendustehnoloogia

Veebiteenuse loomisel kasutame ASP.NET Core tehnoloogiat ja kursusel õpitud arendusmustreid.

Klientrakenduse loomisel kasutame Node.js + React'i.

Veebiteenuse analüüs

Pakume toidukohtade põhimenüüde ja päevapakkumiste teenust, kuhu on kokku koondatud erinevate toidukohtade menüüd üle Eesti. Põhimenüü alla kuuluvad pikaajalised menüüd, mis kehtivad püsivalt, hooajaliselt või mingil konkreetsel nädalapäeval. Päevapakkumiste alla kuuluvad konkreetse kuupäevaga seotud päevapakkumised. Päevapakkumiste korral kuvatakse lisainfona, kas pakkumine kehtib mingis konkreetses ajavahemikus või kogu toidukoha lahtioleku aja.

Eesmärk on koguda ühte kohta kokku erinevate toidukohtade menüüd ja päevapakkumised, et kliendid saaksid mugavalt ja kiiresti oma valikuid teha. Kliendid käivad enamasti päevapakkumisi söömas lõuna ajal ja selleks ettenähtud aeg on piiratud. Sellepärast on oluline, et klient saaks teha oma valiku võimalikult kiiresti. Tänu loodavale veebiteenusele ei pea kliendid käima erinevates portaalides, et tutvuda erinevate toidukohtade pakkumistega. Kuna teenust on mugav kasutada ja klient saab oma valiku kiiresti tehtud, siis tõenäoliselt teeb klient valiku selles keskkonnas olevate toiduasutuste seast. Lisaks võimaldab teenus toiduasutustel paika panna oma pikaajalisem põhimenüü ning seda rakenduses ja võimalusel ka söögikohas kuvada. Sellepärast on ka toidukohtade huvi antud keskkonnas üleval olla ja meiega oma andmeid jagada, sest see suurendab nende klientuuri ning muudab oma menüü haldamise kergemaks.

Veebiteenuse loomisel lähtume eelkõige sellest, et kliendil oleks teenust mugav kasutada ja ta saaks oma valiku kiiresti tehtud. Arvestame, et kliendid on erinevad. Mõni eelistab mõnda kindlat toidukohta, sel juhul saab ta valida oma soovitud kohad ja võrrelda nende kohtade tänase päeva pakkumisi ning menüüsid. Mõnele inimesele on oluline pakutav söök ja ta eelistab pakkumist otsida prae nimetuses oleva sõna või sõnaosa järgi ning lähtuda seejärel valiku tegemisel toidukoha keskmisest hindest või toidu hinnast. Mõne kliendi jaoks on oluline hind ja selleks, et oma valikut teha sobivas hinnavahemikus on tal võimalik sisestada maksimum hinna piirang. Kindlasti on antud teenuse juures kõikide klientide jaoks oluline päevapakkumiste asukohapõhine eristatus. Kliendid, kes soovivad oma konto luua, võivad oma eelistatud valikud meelde jätta ja järgmisel korral kuvatakse neid talle automaatselt.

Teenuse must-have funktsionaalsus tagab teenuse toimimise ja põhifunktsioonid. Teenuse nice-to-have funktsionaalsus annab rakendusele lisandväärtust.

Arvestades pakutava teenusega, siis näeme, et aktiivseim teenuse kasutamine võib olla tööpäevadel vahemikus 11.00-15.00, kui kliendid tutvuvad päevapakkumistega. Teenus peab tekkivale koormusele vastu pidama.

Teenuse pakkumine peab olema turvaline. Selle tagamiseks tuleb sisestatavaid andmeid valideerida ja andmebaasi sisestavate andmete mahtu piirata. Toidukohtade sisestatud andmed peavad olema kaitstud, et toitude koostised ei saaks avalikuks. Põhjendatud juhtudel on võimalik kasutajaid lukku panna.

Kasutajad

 • Admin - lehe administraator, kellel on õigus lehte, kasutajaid ja nende õiguseid hallata. Tema huvi on, et teenus toimiks tõrgeteta.
 • Toiduasutus (tasuta kasutaja) - saab hoida lehel ühte põhimenüüd ja päevapakkumisi.
 • Toiduasutus (tellimusega kasutaja) - saab hoida lehel piiramatu arv põhimenüüsid ja päevapakkumisi.

Toiduasutused on teenusest huvitatud, et nende menüüde haldamine oleks kerge ja mugav ning nad saaksid oma klientide arvu suurendada.

 • Külastaja - klient, kes valib söögikohta. Tema on huvitatud eelkõige sellest, et teenust saaks kasutada mugavalt ja kiirelt ning toidukohtade valik oleks võimalikult suur.

Rakenduse must-have funktsionaalsus

 • Kasutajad saavad sisse logida
 • Kasutajatel on erinevad rollid: admin, toidukoht (tasuta ja tasulise tellimusega), klient
 • Kasutajate arvepidamine kasutajate lõikes:
  • sisselogimise kuupäev, kellaaeg
  • pakkumiste lisamine
  • pakkumiste muutmine
  • pakkumiste kustutamine
  • õiguste kehtimise periood (tasuta ja tellimusega toidukoht)
  • pakkumistele klikkimise arv
 • Kasutajaid on võimalik hallata:
  • kasutajale õiguste andmine (menüüde arvu suurendamine, tellimusega toidukohal), rolli määramine
  • Kasutajat on võimalik piirata: õiguseid piirata (piiratud menüüde arv, tasuta liitunud toidukohal) ja lukku panna
 • Päevapakkumisi/menüüsid saab küsida:
  • toidukoha järgi,
  • kuupäeva põhiselt (ainult päevapakkumisi),
  • asukoha põhiselt,
  • toidu nimetuses esineva otsisõna/otsisõna osa põhiselt,
  • hinna põhiselt (max hinna piirang).
 • Klientrakenduses realiseeritakse CRUD meetodid (menüüsid/päevapakkumisi saab sisestada, lugeda, uuendada, kustutada)
 • Toidukohale saab anda hindeid ja kuvatakse keskmist hinnet.
 • Toidule saab anda hindeid ja kuvatakse keskmist hinnet.

Nice-to-have funktsionaalsus

 • Info selle kohta, kas päevapakkumine on otsas
 • Päevapakkumisi/menüüsid saab kommenteerida ja neid kommentaare kuvatakse avalikult.
 • Söögikohtade kodulehtedelt otsimise script, mis genereerib juba olemasolevate kodulehtede baasil päevamenüüsid.
 • Toiduvaliku piiramine allergeenide/vegan/jms. koostisosade põhiselt.
 • Aruandlused ja võrdlused toidukohtadele, et võrrelda end konkurentidega.
 • Teenus soovitab toidukohtadele nende varasemate päevapraadide populaarsuse alusel uue nädala menüüd.
 • Erinevad toidukohtade/toitude pingeread klientidele, et anda valikuteks ideid.
 • Soovitused klientidele, mida teised kliendid sarnaste eelistustega on veel valinud.

Andmebaasi ülesehitus

BeerPressureAndmebaasimudel.png

Lõpptoote kasutusjuhend

TODO


Logiraamat

07.02.2018

Gupi loomine ning suhtluskanali seadistamine

24.03.2018

Trello boardi loomine

25.03.2018

Wiki lehe loomine. Esimene tõsisem projekti koosolek ning tegevuskava paika panemine.

26.03.2018

Alustasime veebiteenuse analüüsiga ja funktsionaalsuse kirjeldamisega.

27.03.2018

Täiendasime veebiteenuse analüüsi.

Esmase andmebaasi mudeli koostamine.

Postitatud esimeste analüüsi arutelude põhjal valminud algne prototüüp.

30.03.2018

Valmis andmebaasimudel.