Difference between revisions of "Bind9 nimeserver (puppet baasil)"

From ICO wiki
Line 43: Line 43:
 
</source>
 
</source>
  
 +
Serverisse tuleb luua uus fail, kus kirjeldatakse tarkvara paketid, mida soovime kliendile installeerida
 
<source lang="bash">
 
<source lang="bash">
 
+
nano /etc/puppet/manifests/classes/pakid.pp
 +
</source>
 +
Loodud faili sisu, milles luuakse uus pakett, mis installeerib Apache2 ja Bind9 paketid
 +
<source lang="bash">
 +
class pakid {
 +
package {
 +
["apache2", "bind9"]: ensure => installed;
 +
}
 +
}
 
</source>
 
</source>
  

Revision as of 23:44, 8 January 2014

Ülesande püstitus

Kliendi arvutisse bind9 nimeserveri paigaldamine kasutades puppet moodulit (https://forge.puppetlabs.com/). Enda valitud domeeninimega tsooni ja revers tsooni seadistamine. Kirjete www.minudomeen.zz, mail.minudomeen.zz, puppet.minudomeen.zz lisamine koos PTR kirjetega.

Nõuded

Lahenduskäik

Kõigepealt on mõistlik kontrollida serveri ja kliendi hostname

hostname -f

Vajadusel tuleb hostname muuta nii serveris kui ka kliendis

nano /etc/hostname

Serveri hostname võib olla näiteks puppet ja kliendil client.


Kui nimeserverit seadistatakse oma arvutis, siis tuleb serveri ja kliendi moodulid omavahel sünkroniseerida

nano /etc/puppet/puppet.conf

Main sektsiooni tuleb nii serveris kui ka kliendis lisada järgmine rida

pluginsync=true
puppet module install ajjahn/dns
apt-get install git
git clone git://github.com/ajjahn/puppet-dns.git dns

Serverisse tuleb luua uus fail, kus kirjeldatakse tarkvara paketid, mida soovime kliendile installeerida

nano /etc/puppet/manifests/classes/pakid.pp

Loodud faili sisu, milles luuakse uus pakett, mis installeerib Apache2 ja Bind9 paketid

class pakid {
	package {
		["apache2", "bind9"]: ensure => installed;
	}
}

Kokkuvõte

Viited

Autor: Liis Mironova, A32, 06.01.2014 Muudetud: