Difference between revisions of "Bind9 nimeserver (puppet baasil)"

From ICO wiki
Line 2: Line 2:
  
 
Kliendi arvutisse bind9 nimeserveri paigaldamine kasutades puppet moodulit (https://forge.puppetlabs.com/). Enda valitud domeeninimega tsooni ja revers tsooni seadistamine. Kirjete www.minudomeen.zz, mail.minudomeen.zz, puppet.minudomeen.zz lisamine koos PTR kirjetega.
 
Kliendi arvutisse bind9 nimeserveri paigaldamine kasutades puppet moodulit (https://forge.puppetlabs.com/). Enda valitud domeeninimega tsooni ja revers tsooni seadistamine. Kirjete www.minudomeen.zz, mail.minudomeen.zz, puppet.minudomeen.zz lisamine koos PTR kirjetega.
Antud juhendis, kasutatakse https://forge.puppetlabs.com/KyleAnderson/dns moodulit.
+
Antud juhendis kasutatakse https://forge.puppetlabs.com/KyleAnderson/dns moodulit.
 
= Nõuded =
 
= Nõuded =
  

Revision as of 20:28, 13 January 2014

Ülesande püstitus

Kliendi arvutisse bind9 nimeserveri paigaldamine kasutades puppet moodulit (https://forge.puppetlabs.com/). Enda valitud domeeninimega tsooni ja revers tsooni seadistamine. Kirjete www.minudomeen.zz, mail.minudomeen.zz, puppet.minudomeen.zz lisamine koos PTR kirjetega. Antud juhendis kasutatakse https://forge.puppetlabs.com/KyleAnderson/dns moodulit.

Nõuded

Lahenduskäik

Kõigepealt on mõistlik kontrollida serveri ja kliendi hostname

hostname -f

Vajadusel tuleb hostname muuta nii serveris kui ka kliendis

nano /etc/hostname

Serveri hostname võib olla näiteks puppet ja kliendil client.


Kui nimeserverit seadistatakse oma arvutis, siis tuleb serveri ja kliendi moodulid omavahel sünkroniseerida

nano /etc/puppet/puppet.conf

Main sektsiooni tuleb nii serveris kui ka kliendis lisada järgmine rida

pluginsync=true

Mooduli installeerimine (http://forge.puppetlabs.com/ajjahn/dns)

puppet module install ajjahn/dns

Programmi git installeerimine, mis on vajalik repositooriumi kloonimiseks

apt-get install git

Repositooriumi kloonimine puppet moodulite kausta

git clone git://github.com/ajjahn/puppet-dns.git dns

Serverisse tuleb luua uus fail, kus kirjeldatakse tarkvara paketid, mida soovime kliendile installeerida

nano /etc/puppet/manifests/classes/pakid.pp

Loodud faili sisu, milles luuakse uus pakett, mis installeerib Apache2 ja Bind9 paketid

class pakid {
	package {
		["apache2", "bind9"]: ensure => installed;
	}
}

Serverisse tuleb luua uus fail, mille kus kirjeldatakse ja mille abil importidakse loodud klassid

nano /etc/puppet/manifests/site.pp

Loodud faili sisu, milles kirjeldatakse sisalduvad klassid

import "classes/*"
node basenode {
	include pakid
}
node "client.planet.zz" inherits basenode {
}

Tehtud muudatuste rakendamiseks tuleb serveris puppetmasterile teha restart

service puppetmaster stop
service puppetmaster start

Kokkuvõte

Viited

Autorid: Liis Mironova, Tarmo Tüür A32, 06.01.2014 Muudetud: