Difference between revisions of "Bind9 nimeserver (puppet baasil)"

From ICO wiki
Line 3: Line 3:
 
Kliendi arvutisse bind9 nimeserveri paigaldamine kasutades puppet moodulit (https://forge.puppetlabs.com/). Enda valitud domeeninimega tsooni ja revers tsooni seadistamine. Kirjete www.minudomeen.zz, mail.minudomeen.zz, puppet.minudomeen.zz lisamine koos PTR kirjetega.
 
Kliendi arvutisse bind9 nimeserveri paigaldamine kasutades puppet moodulit (https://forge.puppetlabs.com/). Enda valitud domeeninimega tsooni ja revers tsooni seadistamine. Kirjete www.minudomeen.zz, mail.minudomeen.zz, puppet.minudomeen.zz lisamine koos PTR kirjetega.
 
Antud juhendis kasutatakse https://forge.puppetlabs.com/KyleAnderson/dns moodulit.
 
Antud juhendis kasutatakse https://forge.puppetlabs.com/KyleAnderson/dns moodulit.
 +
Kõik käsud tuleb käivitada juurkasutaja õigustes.
 
= Nõuded =
 
= Nõuded =
  

Revision as of 10:41, 14 January 2014

Ülesande püstitus

Kliendi arvutisse bind9 nimeserveri paigaldamine kasutades puppet moodulit (https://forge.puppetlabs.com/). Enda valitud domeeninimega tsooni ja revers tsooni seadistamine. Kirjete www.minudomeen.zz, mail.minudomeen.zz, puppet.minudomeen.zz lisamine koos PTR kirjetega. Antud juhendis kasutatakse https://forge.puppetlabs.com/KyleAnderson/dns moodulit. Kõik käsud tuleb käivitada juurkasutaja õigustes.

Nõuded

Lahenduskäik

Kõigepealt on mõistlik kontrollida serveri ja kliendi hostname

hostname -f

Vajadusel tuleb hostname muuta nii serveris kui ka kliendis

nano /etc/hostname

Serveri hostname võib olla näiteks puppet ja kliendil client.


Kui nimeserverit seadistatakse oma arvutis, siis tuleb serveri ja kliendi moodulid omavahel sünkroniseerida

nano /etc/puppet/puppet.conf

Main sektsiooni tuleb nii serveris kui ka kliendis lisada järgmine rida

pluginsync=true

Mooduli installeerimine (serveris)

puppet module install KyleAnderson/dns --force

Concat installeerimine (kuna antud moodul sõltub concat tarkvarast) (serveris)

puppet module install puppetlabs/concat --force

Serverisse tuleb luua uus fail, kus kirjeldatakse tarkvara paketid, mida soovitakse kliendile installeerida

nano /etc/puppet/manifests/classes/pakid.pp

Loodud faili sisu, milles luuakse uus pakett, mis installeerib Apache2 ja Bind9 paketid

class pakid {
	package {
		["apache2", "bind9"]: ensure => installed;
	}
}

Serverisse tuleb luua uus fail, kus kirjeldatakse ja mille abil importidakse loodud klassid

nano /etc/puppet/manifests/site.pp

Loodud faili sisu, milles kirjeldatakse sisalduvad klassid

import "classes/*"
node basenode {
}
node "client.planet.zz" inherits 'basenode' {
 include dns::server

 # Forwarders
 dns::server::options{ '/etc/bind/named.conf.options':
	forwarders => [ '8.8.8.8', '8.8.4.4' ]
 }

 # Forward Zone
 dns::zone { 'zumm.zz':
	soa => "ns1.zumm.zz",
	soa_email => 'mail.zumm.zz',
	nameservers => ["ns1"]
 }

 # Reverse Zone
 dns::zone { '1.168.192.IN-ADDR.ARPA':
	soa => "ns1.zumm.zz",
	soa_email => 'mail.zumm.zz',
	nameservers => ["ns1"]
 }

 # A Records:
 dns::record::a {
	'ns1':
    zone => 'zumm.zz',
 	data => ["192.168.56.101"];
	'ns2':
 	zone => 'zumm.zz',
 	data => ["12.34.56.78", "12.23.34.45"];
	'ns3':
 	zone => 'zumm.zz',
 	data => ["192.168.1.25"],
 	ptr => true; # Creates a matching reverse zone record. Make sure you've $
 }

 # MX Records:
 dns::record::mx {
	'mx,0':
 	zone => 'example.com',
 	preference => 0,
 	data => 'ASPMX.L.GOOGLE.com';
	'mx,10':
 	zone => 'example.com',
 	preference => 10,
 	data => 'ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.com';
 }

 # CNAME Record:
 dns::record::cname {'www':
	zone => 'example.com',
	data => 'huey.example.com',
 }

 # TXT Record:
 dns::record::txt {'www':
	zone => 'example.com',
	data => 'Hello World',
 }
}

Tehtud muudatuste rakendamiseks tuleb serveris puppetmasterile teha restart

service puppetmaster restart

Tuleb muuta /etc/hosts faili sisu vastavalt enda välja mõeldud domeeninimele (kliendi pool)

127.0.0.1  	localhost
127.0.1.1  	client.planet.zz  	client
192.168.56.200 puppet.planet.zz  	puppet
192.168.56.205 www.zumm.zz     	zumm
192.168.56.206 hehe.zumm.zz    	hehe
192.168.56.207 mail.zumm.zz    	mail

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 	ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

/etc/hosts faili sisu (serveris)

127.0.0.1  	puppet.planet.zz  	puppet
localhost  	puppet.planet.zz  	puppet
192.168.56.101 client.planet.zz  	client

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 	ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

Kokkuvõte

Viited

Autorid: Liis Mironova, Tarmo Tüür A32, 06.01.2014 Muudetud: