Bind9 nimeserver (puppet baasil)

From EIK wiki
Revision as of 23:33, 8 January 2014 by Lmironov (talk | contribs)

Ülesande püstitus

Kliendi arvutisse bind9 nimeserveri paigaldamine kasutades puppet moodulit (https://forge.puppetlabs.com/). Enda valitud domeeninimega tsooni ja revers tsooni seadistamine. Kirjete www.minudomeen.zz, mail.minudomeen.zz, puppet.minudomeen.zz lisamine koos PTR kirjetega.

Nõuded

Lahenduskäik

Kõigepealt oleks mõistlik kontrollida serveri ja kliendi hostname

hostname -f

Vajadusel tuleks hostname muuta nii serveris kui ka kliendis

nano /etc/hostname

Serveri hostname võiks olla näiteks Srv etc hostname.JPEG ja kliendi oma näiteks Client etc hostname.JPEG

puppet module install ajjahn/dns
apt-get install git
git clone git://github.com/ajjahn/puppet-dns.git dns

Kokkuvõte

Viited

Autor: Liis Mironova, A32, 06.01.2014 Muudetud: