Bind9 nimeserver (puppet baasil)

From ICO wiki
Revision as of 17:43, 7 January 2014 by Lmironov (talk | contribs)

Ülesande püstitus

Kliendi arvutisse bind9 nimeserveri paigaldamine kasutades puppet moodulit (https://forge.puppetlabs.com/). Enda valitud domeeninimega tsooni ja revers tsooni seadistamine. Kirjete www.minudomeen.zz, mail.minudomeen.zz, puppet.minudomeen.zz lisamine koos PTR kirjetega.

Nõuded

Server: Ubuntu Server 12.04.1 LTS (64 bit) Klient: Ubuntu Client 64bit Puppet server paigaldatud Puppet klient paigaldatud

Lahenduskäik

Kokkuvõte

Viited

Autor: Liis Mironova, A32, 06.01.2014 Muudetud: