BitTorrent Sync Linuxi Serveris

From ICO wiki
(Redirected from Bittorrent Sync)

BitTorrent Sync abil andmete tagavara koopiate tegemine kesksesse serverisse.

Autor: Robert Ohak AK31 Pildid: Robert Ohak

Sissejuhatus

BitTorrent Sync on BitTorrent Inc. poolt toodetav beta staatuses olev suletud lähtekoodiga tasuta jagatav failide peer-to-peer sünkroniseerimis tarkvara. BitTorrent Sync on multiplatvormne, toetatud on enamlevinud platvormid/operatsiooni süsteemid: Windows, MacOS, iOS, Android ja Linuxid erinevatel arhidektuuridel, kaasa arvatud NAS seadmed. BitTorrent Sync abil on võimalik sünkroniseerida faile jagatud kaustas kahe või enama seadme vahel.

Käesolev juhend aitab seadistada BitTorrent Sync-i kesksel serveril kasutamiseks. Juhend ei hõlma endas klientidele rakenduste paigaldamist, kuid võimaldab allolevat kasutada Linuxi platvormil olevate klientide lisamiseks.

Juhendile lisaks võib veel lisada näitena toodud käivitatava skripti süsteemgiga koos käivitatavaks.

Eeldused

Näitena toodud paigalduses kasutatakse Ubuntu 12.04 x64 serverit.

Serveris on kasutajate kodukataloogid /home kaustas ja kasutajate nimed on samad, mis kaustade nimed ja kasutajad kuuluvad gruppi kasutaja

Enne jätkamist loeme läbi ja nõustume BitTorrent Sync-i puudutava privaatsuspoliitika ja kasutustingimustega, mis asuvad järgrevatel aadressitel

http://www.bittorrent.com/legal/privacy
http://www.bittorrent.com/legal/terms-of-use

Ettevalmistus

Siseneme kasuta, kus asuvad kasutajate kaustad

cd /home/

Järgnevad käsud on soovtatav käivitada juurkasutaja õigustes, näitesk Ubuntus eelnevalt kasutades käsureal käsku

sudo -i

Lisame kõikidele kasutajatele/kataloogidele alamkausta sync. Eeldame, et kasutaja nimi ja kasutaja kataloog on sama nimega.

for i in $( ls ); do mkdir $i/sync; done

Muudame loodud kaustade omaniku ja gruppi. Eeldame, et kasutaja nimi ja kasutaja kataloog on sama nimega.

for i in $( ls ); do chown $i:kasutaja $i/sync; done

Lisame loodud kaustadele "sticky bit"-i [1][2]. Eeldame, et kasutaja nimi ja kasutaja kataloog on sama nimega.

for i in $( ls ); do chmod g+s $i/sync; done

Anname gruppile kirjutamis õiguse. Eeldame, et kasutaja nimi ja kasutaja kataloog on sama nimega.

for i in $( ls ); do chmod -R g+w $i/sync; done

Eelnevad 4 punkti ühe käsuna

for i in $( ls ); do mkdir $i/sync; chown $i:kasutaja $i/sync; chmod g+s $i/sync; chmod -R g+w $i/sync; done

Paigaldamine

Loome BitTorrent Sync-ile oma kasutaja. Võti -g määrab kasutajate gruppi, milles peavad olema kõik kasutajad, kellele sync võimaldatakse.

sudo useradd -g kasutaja -d /home/common -c "btsync service" -m btsync

Laeme alla vastavalt paltvormile sobiva BitTorrent Sync-i (Näites toodu sobib x64 linuxi platvormile)

wget http://download-lb.utorrent.com/endpoint/btsync/os/linux-glibc23-x64/track/stable -O btsy.tar

Loome kausta BitTorrent Sync-ile, koos õigete õigustega ja pakime ta sinna lahti

sudo mkdir /opt/btsync/
sudo chown btsync /opt/btsync/
sudo tar -xf btsy.tar -C /opt/btsync btsync

Eemaldame allalaetud fail

sudo rm btsy.tar

Loome käivitus skripti

echo 'su btsync -c "umask 002; /opt/btsync/btsync --config /opt/btsync/config.cfg"' > /opt/btsync/btsync.sh
chmod +x /opt/btsync/btsync.sh

Seadistamine

Loome konfiguratsiooni faili [3] nimega /opt/btsync/config.cfg järgneva näidise alusel:

{ 
 "device_name": "Minu BTSync server",
 "listening_port" : 56789,
 "webui" :
 {
  "listen" : "0.0.0.0:8888",
  "login" : "admin",
  "password" : "parool"
 }
}
 • device_name - määrab serverile kirjelduse.
 • listening_port - määrab pordi, mille kaudu BitTorrent Sync-i liiklus käib, kui pordi numbriks on 0, siis valitakse igal käivitamisel suvaline port.
 • webui : listen - määrab pordi, mille kaudu pääeseb ligi BitTorrent Sync-i veebiliidesele ja määrab ka võrgu mille kaudu veebiliidesele ligi pääseb
 • webui : vlogin ja password - määravad veeviliidesele ligipääsu kasutaja nime ja parooli

Võimalus 1 (lihtsam)

Esimene võimalus on kasutada Bittorrent Sync-i serveri haldamiseks tarkvaraga kaasa tulevat veebiliidest.

Esmalt käivitame BitTorrent Sync-i

/opt/btsync/btsync.sh

Avame veebilehitsejas aadressi ja logime eelnevalt konfiguratsioonis määratud kasutajanime ja parooliga sisse

http://serveri.aadress:8888/gui
Pilt 1 - BitTorrent Sync-i veebiliides


Vajutades nuppu Add Folder avatakse sünkroniseeritava kausta lisamise dialoog.

Selles aknas saab genereerida või lisada sünkroniseeritava kausta saladuse ja valida kausta asukoht.

Pilt 2 - Sünkroniseeritava kausta lisamise

Saladuste genereerimiseks on kolm võimalust:

 • 1 - Lasta veebiliidesel saladus ise genereerida vajutades Generate nuppu sünkroniseeritava kausta lisamise dialoogis.
 • 2 - Kasutades --generate-secret[3] võtit käsureal käivitades rakendust BitTorrent Sync
/opt/btsync/btsync --generate-secret
 • 3 - Kasutades enamuse linuxitega kaasas olevaid rakendusi dd ja base64
dd if=/dev/urandom bs=50 count=1 2>/dev/null | base64

Peale lisamist peaks olema esmane tulemus järgnev

Pilt 3 - Kaust lisatud

Veebiliidesele ligipääsu piiramine

Veebiliidesele ligipääsu turvalisemaks tegemiseks on vaja muuta konfiguratsiooni fails rida

"listen" : "0.0.0.0:8888",

piirates ligi lastavate aadressite vahemiku lokaalsele seadmele

"listen" : "127.0.0.1:8888",

Loome klient masinast serverisse ssh pordi suunamise[4]

ssh root@serveri.aadress -L 1234:localhost:8888 -N

Avame veebilehitsejas aadressi

http://127.0.0.1:1234/gui

Võimalus 2 (keerulisem)

Teine võimalus on kasutada konfiguratsiooni faili all olevate näidete alusel. Kasutades konfiguratsiooni faili on võimalik kasutada skripte, mis selle genereerivad ja see võimaldab suurtemate kasutajate arvu puhul kiirendada ja lihtsustada haldamist.

{ 
 "device_name": "Minu seade",
 "listening_port" : 56789,
 "shared_folders" :
 [
  {
   "secret" : "ALSVI55ABHW4FJPFH5OTSEBYE64XJ6RMU",          
   "dir" : "/home/student/sync", 
   "use_relay_server" : true,
   "use_tracker" : true, 
   "use_dht" : false,
   "search_lan" : true,
   "use_sync_trash" : true
  }
  ,
  {
   "secret" : "AQBP4JZP64EB7OHPD7QSJG3C64MSKWVT5",          
   "dir" : "/home/common/sync"
  }
 ]
}

Kui sünkroniseeritavad kaustad on konfiguratsiooni failis ette antud, siis veebiliides ei toimi ja see tõttu on webui sektsioon konfiguratsioonist eemaldatud.

Võimalus 3 (kombineeritud)

Kolmanda võimalusena saab kasutada mõlemat eelnevat. Kõigepealt tuleb kasutada teise võimalusena näidatud konfiguratsiooni faili võimalust, mille järel võib tagasi minna esimese võimaluse juurde, mis annab teise ees lisa väärtusena veebiliidesega haldamise võimaluse. Nimelt peale konfigutratsioonis määratud kaustade defineerimist ja rakenduse käivitamist lisatakse kõik jagamised BitTorrent Sync-i seadistuste faili settings.dat asukohaga /opt/btsync/.sync/settings.dat. Peale seda tuleb konfiguratsiooni failist kõik jagamise definitsioonid eemaldada ja kasutada võimalusena 1 toodud konfiguratsiooni faili näidist.

Klientide lisamine

Klientide lisamisel tuleb vastavalt platvormile paigalda BitTorrent Sync rakendus ja kasutada sünkroniseeritava kausta defineerimisel samat saladust, mis serveris seadistati.

Juhendid BitTorrent.com leheküljel:

http://www.bittorrent.com/sync/get-started

http://www.bittorrent.com/sync/help/desktop-manual

http://www.bittorrent.com/sync/help/other-platforms

http://www.bittorrent.com/sync/help/mobile-manual

Kokkuvõte

Kokkuvõttena annab Bittorrent Sync-i kasutada väikestes ja keskmise suurusega ettevõttes kasutajate arvutites olevate tähtsate dokumentide/kaustade koopiate tegemiseks peaaegu, et reaalajas. Eelisena paljude sünkroniseerimist võimaldavate tarkvarade ees võimaldab Bittorrent Sync sünkroniseerida klientide kaustu ka sisevõrgu väliselt.

Kasutatud materjal