Difference between revisions of "Bleh"

From ICO wiki
(Avalikud meetodid)
(Avalikud meetodid)
Line 297: Line 297:
 
AddWorkItem()
 
AddWorkItem()
  
IsLoggedIn()
+
IsLoggedIn(Guid sessionId)
  
Login()
+
Login(string username, string password)
  
 
==Klientrakendused==
 
==Klientrakendused==

Revision as of 19:08, 26 May 2013

Koosseis

 • Lennart Ploom
 • Kalev Kärpuk
 • Jaak Peldes

XML

XML Ülesanne

Eesmärk on teha online TODO-list ülesannete jälgimiseks, mida kaastudengid saavad vastavalt vajadusele täiendada. Nii tekib kodutööde nimekiri (midagi e-kooli sarnast).

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Tasklist>
 <Task Id ="1">
  <Aine Nimetus="Matemaatiline analüüs" Oppejoud="Kristiina Hakk">
   <Oppekava Id="1" Nimetus="ISArendus">
    <Oppevorm Id="1" Nimetus="Päevaõpe">
     <Oppeaasta Id="1">
      <Kirjeldus>
       <Ülesanne>Vihiku täitmine</Ülesanne>
       <Tähtaeg>23.03</Tähtaeg>
       <HindeSkaala>10p</HindeSkaala>
      </Kirjeldus>
     </Oppeaasta>
    </Oppevorm>
   </Oppekava>
  </Aine>
 </Task>
 <Task Id ="2">
  <Aine Nimetus="Algoritmid ja andmestruktuurid" Oppejoud ="Jaanus Pöial">
   <Oppekava Id="1" Nimetus="ISArendus">
    <Oppevorm Id="1" Nimetus="Päevaõpe">
     <Oppeaasta Id="2">
      <Kirjeldus>
      <Ülesanne>Iseseisev 5</Ülesanne>
      <Tähtaeg>23.06</Tähtaeg>
      <HindeSkaala>10p</HindeSkaala>
      </Kirjeldus>
     </Oppeaasta>
    </Oppevorm>
   </Oppekava>
  </Aine>
 </Task>
 <Task Id="3">
  <Aine Nimetus="Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika" Oppejoud ="Kristiina Hakk">
   <Oppekava Id="2" Nimetus="ISAdministreerimine">
    <Oppevorm Id="2" Nimetus="Õhtuõpe">
     <Oppeaasta Id="1">
      <Kirjeldus>
       <Ülesanne>1. Kontrolletöö</Ülesanne>
       <Tähtaeg>11.03</Tähtaeg>
       <HindeSkaala>10p</HindeSkaala>
      </Kirjeldus>
     </Oppeaasta>
    </Oppevorm>
   </Oppekava>
  </Aine>
 </Task>
 <Task Id ="4">
  <Aine Nimetus="Võrgurakendused I" Oppejoud ="Random">
   <Oppekava Id="1" Nimetus="ISArendus">
    <Oppevorm Id="1" Nimetus="Päevaõpe">
     <Oppeaasta Id="1">
      <Kirjeldus>
       <Ülesanne>Vihiku täitmine</Ülesanne>
       <Tähtaeg>23.01</Tähtaeg>
       <HindeSkaala>6p</HindeSkaala>
      </Kirjeldus>
     </Oppeaasta>
    </Oppevorm>
   </Oppekava>
  </Aine>
 </Task>
</Tasklist>

XML skeemifail

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="Tasklist">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Task">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="Aine">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="Oppekava">
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element name="Oppevorm">
              <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                <xs:element name="Oppeaasta">
                 <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                   <xs:element name="Kirjeldus">
                    <xs:complexType>
                     <xs:sequence>
                      <xs:element name="Ülesanne" type="xs:string" />
                      <xs:element name="Tähtaeg" type="xs:date" />
                      <xs:element name="HindeSkaala" type="xs:string" />
                     </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                   </xs:element>
                  </xs:sequence>
                  <xs:attribute name="Id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
                 </xs:complexType>
                </xs:element>
               </xs:sequence>
               <xs:attribute name="Id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
               <xs:attribute name="Nimetus" type="xs:string" use="required" />
              </xs:complexType>
             </xs:element>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="Id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
            <xs:attribute name="Nimetus" type="xs:string" use="required" />
           </xs:complexType>
          </xs:element>
         </xs:sequence>
         <xs:attribute name="Nimetus" type="xs:string" use="required" />
         <xs:attribute name="Oppejoud" type="xs:string" use="required" />
        </xs:complexType>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="Id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
     </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>

XSLT 1

Kuvab kõik olulise info HTML tabelina

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl"
>
  <xsl:output method="html" indent="yes"/>

  <xsl:template match="/">
   <html>
    <body>
     <table border="1">
      <tr>
       <th>Aine</th>
       <th>Töö</th>
       <th>Kuupäev</th>
      </tr>
      <xsl:for-each select="Tasklist/Task">
       <tr>
        <td>
         <xsl:value-of select="Aine/@Nimetus"/>
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="Aine/Oppekava/Oppevorm/Oppeaasta/Kirjeldus/Ülesanne"/>
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="Aine/Oppekava/Oppevorm/Oppeaasta/Kirjeldus/Tähtaeg"/>
        </td>
       </tr>
      </xsl:for-each>
     </table>
    </body>
   </html>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>


XSLT 2

Kuvab kõik 1. kursuse ülesanded

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl">
 <xsl:template match="/">
  <html>
   <body>
    Prindime välja Kõik 1. kursuse taskid.
    <ul>
     <xsl:for-each select="Tasklist/Task/Aine/Oppekava/Oppevorm/Oppeaasta">
      <xsl:if test="@Id=1">
       <li>
        <xsl:value-of select="Kirjeldus"/>
       </li>
      </xsl:if>
     </xsl:for-each>
     
    </ul>
   </body>
  </html>
 
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>


XSLT 3

Kuvatakse esmakursuslase kõik matemaatika ülesanded

<!--PILT TULEMUSEST ASUB SIIN: http://www.upload.ee/image/3150718/EsmaArendusTahabMatat.jpg-->
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl"
>
 <xsl:output method="html" indent="yes"/>
 
 <xsl:template match="/">
  <html>
   <body>
    Ma tahan teada, mis ma mat.analüüsis tegema pean.<br />
    Ma olen esmakursuslane, arenduse tudeng, päevaõppes
    <ul>
     <xsl:for-each select="Tasklist/Task">
      <xsl:if test="Aine/@Nimetus = 'Matemaatiline analüüs'">
      <span style="font:bold">
       ID <xsl:value-of select="@Id" /><br />
      </span>
       <li>
        Aine: <xsl:value-of select="Aine/@Nimetus"/><br />
       </li>
       <xsl:if test="Aine/Oppekava/@Nimetus = 'ISArendus'">
        <li>
         Oppekava: <xsl:value-of select="Aine/Oppekava/@Nimetus"/>
        </li>
        <xsl:if test="Aine/Oppekava/Oppevorm/@Nimetus = 'Päevaõpe'">
         <li>
          Oppevorm: <xsl:value-of select="Aine/Oppekava/Oppevorm/@Nimetus"/>
         </li>
         <xsl:if test="Aine/Oppekava/Oppevorm/Oppeaasta/@Id = '1'">
          <li>
           Oppeaasta: <xsl:value-of select="Aine/Oppekava/Oppevorm/Oppeaasta/@Id"/>
          </li>
          <li style="font:bold">
           Ülesanne: <xsl:value-of select="Aine/Oppekava/Oppevorm/Oppeaasta/Kirjeldus/Ülesanne"/>
          </li>
          <li style="font:bold">
           Tähtaeg: <xsl:value-of select="Aine/Oppekava/Oppevorm/Oppeaasta/Kirjeldus/Tähtaeg"/>
          </li>
         </xsl:if>
        </xsl:if>
       </xsl:if>
      </xsl:if>
      <br />
      <br />
     </xsl:for-each>
    </ul>
 
 
   </body>
  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Veebiteenus

Meie veebiteenus tegeleb Microsoft TeamFoundation serverist andmete pärimise, uuendamise ning lisamisega.

Tegime WCF rakenduse, mis kasutab Microsoft.TeamFoundation klassiteeke, et pakkuda klientrakendustele TFS teenust. Tegu on väga aktuaalse tootega, kuna tahvelarvutid ei saa vastavaid klassiteeke kasutada, kuid läbi meie WCF teenuse saavad nad väga kergesti oma TFS serveriga ühendust. Ühendada saab ennast Microsoft TFS serveriga või ka kohaliku (on-premises) TFS serveriga.

Avalikud meetodid

GetProjects()

GetWorkItems()

GetSimpleWorkItems()

GetTasksAssignedToMe()

GetBacklogItems()

GetCurrentIteration()

GetIterations()

GetProjectMembers()

AddIteration()

DeleteIteration()

EditWorkItem()

DeleteWorkItem()

AddTask()

AddWorkItem()

IsLoggedIn(Guid sessionId)

Login(string username, string password)

Klientrakendused

Retsensioonid

Retsensioon meeskonnale Laenutajad

Meeskond Laenutajad tegeleb koduse filmide laenutusega, kuhu peaks saama filme lisada ja vähemaks võtta. Juurelemendina on kasutusel <moviestore> ning edasiminek on võrdlemisi loogiline: On muusikapood, kus on filmid, mis on jaotatud žanridesse ning filmid on žanri põhjal ära kategoriseeritud. XMLi elementide nimed on loogiliselt esitatud ning otsingu läbiviimiseks väga loogiline ja lihtsalt haaratav. Pole liialt palju väiksemaid ebavajalike detaile(Näiteks <Produtsendi nimi> -> <A> ). Kuigi see lisaks veelgi funktsionaalsust ei ole see vast sellise mahuga projekti puhul esmavajalik. Üks XML element on siiski, mida pigem tahaks reaalse filmilaenutuse puhul näha ning selleks on <Hinnang>, mis väljendaks filmile antud hinnangut, mis on saadud kuskilt filmikriitikute kodulehelt. Nõue, et vähemalt kolmel tasemel oleks vaja rohkem, kui vaid „ ID“ attribuuti on napilt täidetud. XSL failide kohapealt on loodud üks pikk päring, mis väljastab kõik filmid ja filmide andmed. Kuigi see on tõenäoliselt väga funktsionaalne ja vajalik päring, oleks rohkem soovinud näha erinevate päringutega mängimist, et väljastada vaid valitud filme. Näiteks kõik action filmid, mis on odavamad, kui X. Lisaks on juhendis öeldud, et tuleks teha „paar-kolm sobivat XSL faili loodud XML failis olevate andmete transformeerimiseks HTML formaati“. Üldiselt on siiski tegemist loogilise ja lihtsa ülesehitusega XML failiga, kus küll puudub originaalsust ja on piirdutud kindla peale minekuga, mistõttu ei saa ka nuriseda, sest hädavajalik on kõik olemas.

Retsensioon meeskonnale GOW

Meeskond GOW on loonud XML faili mängude spetsifikatsioonide hoidmiseks ja kategoriseerimiseks. Tööst arusaamiseks pidime XML faili põhjalikult uurima, sest puudus igasugune sissejuhatav tekst või ülesande püstitus, rääkimata juhendist kuidas antud XML faili kasutada. Samas oli XML fail ise piisavalt lihtne ja loogiline, et selle sisu mõista.

Alustasime meeskond GOW poolt tehtud töö analüüsimist süntaksi kontrolliga, kasutades W3 Schools validaatorit. Tulemus oli veatu. Seejärel kontrollisime töö ülesandes püstitatud nõudeid. Luua tuli XML fail, skeemifail ning 'paar kolm sobivat' XSL faili. XML fail oli veatu, täidetud olid kõik nõuded XML faili struktuurile ning atribuutidele. Fail ise oli piisavalt mahukas, et demonstreerida lihtsamat funktsionaalsust. Puudu olid vaid mängude sptetsifikatsioonid, mis olid jäetud lihtsalt tühjaks. XSD skeemifail oli Visual Studio poolt automaatselt genereeritud. XSL failidest oli meeskond GOW loonud vaid ühe ning ka sellel puudus igasugune selgitus. Sidusime antud XML ja XSL faili ning saime tulemuseks html kujul mängude tabeli koos nende nime, aasta ning tootjaga. Kuna tegu oli ainult ühe XSL failiga oleks võinud välja tuua ka XML failis märgitud spetsifikatsioonid.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et töö oli tehtud hästi, kuid poolikult. Boonuspunktide saamiseks oleks võinud lisada ka DTD skeemifaili ning natukene eestikeelset teksti.