Bleh

From ICO wiki
Revision as of 23:25, 24 March 2013 by Lploom (talk | contribs) (XML skeemifail)

Koosseis

 • Lennart Ploom
 • Kalev Kärpuk
 • Jaak Peldes

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Tasklist>
 <Task Id ="1">
  <Aine Nimetus="Matemaatiline analüüs" Oppejoud="Kristiina Hakk">
   <Oppekava Id="1" Nimetus="ISArendus">
    <Oppevorm Id="1" Nimetus="Päevaõpe">
     <Oppeaasta Id="1">
      <Kirjeldus>
       <Ülesanne>Vihiku täitmine</Ülesanne>
       <Tähtaeg>23.03</Tähtaeg>
       <HindeSkaala>10p</HindeSkaala>
      </Kirjeldus>
     </Oppeaasta>
    </Oppevorm>
   </Oppekava>
  </Aine>
 </Task>
 <Task Id ="2">
  <Aine Nimetus="Algoritmid ja andmestruktuurid" Oppejoud ="Jaanus Pöial">
   <Oppekava Id="1" Nimetus="ISArendus">
    <Oppevorm Id="1" Nimetus="Päevaõpe">
     <Oppeaasta Id="2">
      <Kirjeldus>
      <Ülesanne>Iseseisev 5</Ülesanne>
      <Tähtaeg>23.06</Tähtaeg>
      <HindeSkaala>10p</HindeSkaala>
      </Kirjeldus>
     </Oppeaasta>
    </Oppevorm>
   </Oppekava>
  </Aine>
 </Task>
 <Task Id="3">
  <Aine Nimetus="Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika" Oppejoud ="Kristiina Hakk">
   <Oppekava Id="2" Nimetus="ISAdministreerimine">
    <Oppevorm Id="2" Nimetus="Õhtuõpe">
     <Oppeaasta Id="1">
      <Kirjeldus>
       <Ülesanne>1. Kontrolletöö</Ülesanne>
       <Tähtaeg>11.03</Tähtaeg>
       <HindeSkaala>10p</HindeSkaala>
      </Kirjeldus>
     </Oppeaasta>
    </Oppevorm>
   </Oppekava>
  </Aine>
 </Task>
 <Task Id ="4">
  <Aine Nimetus="Võrgurakendused I" Oppejoud ="Random">
   <Oppekava Id="1" Nimetus="ISArendus">
    <Oppevorm Id="1" Nimetus="Päevaõpe">
     <Oppeaasta Id="1">
      <Kirjeldus>
       <Ülesanne>Vihiku täitmine</Ülesanne>
       <Tähtaeg>23.01</Tähtaeg>
       <HindeSkaala>6p</HindeSkaala>
      </Kirjeldus>
     </Oppeaasta>
    </Oppevorm>
   </Oppekava>
  </Aine>
 </Task>
</Tasklist>


XML skeemifail

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="Tasklist">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Task">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="Aine">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="Oppekava">
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element name="Oppevorm">
              <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                <xs:element name="Oppeaasta">
                 <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                   <xs:element name="Kirjeldus">
                    <xs:complexType>
                     <xs:sequence>
                      <xs:element name="Ülesanne" type="xs:string" />
                      <xs:element name="Tähtaeg" type="xs:decimal" />
                      <xs:element name="HindeSkaala" type="xs:string" />
                     </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                   </xs:element>
                  </xs:sequence>
                  <xs:attribute name="Id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
                 </xs:complexType>
                </xs:element>
               </xs:sequence>
               <xs:attribute name="Id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
               <xs:attribute name="Nimetus" type="xs:string" use="required" />
              </xs:complexType>
             </xs:element>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="Id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
            <xs:attribute name="Nimetus" type="xs:string" use="required" />
           </xs:complexType>
          </xs:element>
         </xs:sequence>
         <xs:attribute name="Nimetus" type="xs:string" use="required" />
         <xs:attribute name="Oppejoud" type="xs:string" use="required" />
        </xs:complexType>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="Id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
     </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>


XSLT 1

Kuvab kõik olulise info HTML tabelina

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl"
>
  <xsl:output method="html" indent="yes"/>

  <xsl:template match="/">
   <html>
    <body>
     <table border="1">
      <tr>
       <th>Aine</th>
       <th>Töö</th>
       <th>Kuupäev</th>
      </tr>
      <xsl:for-each select="Tasklist/Task">
       <tr>
        <td>
         <xsl:value-of select="Aine/@Nimetus"/>
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="Aine/Oppekava/Oppevorm/Oppeaasta/Kirjeldus/Ülesanne"/>
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="Aine/Oppekava/Oppevorm/Oppeaasta/Kirjeldus/Tähtaeg"/>
        </td>
       </tr>
      </xsl:for-each>
     </table>
    </body>
   </html>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>


XSLT 2

Kuvab kõik 1. kursuse ülesanded

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl">
 <xsl:template match="/">
  <html>
   <body>
    Prindime välja Kõik 1. kursuse taskid.
    <ul>
     <xsl:for-each select="Tasklist/Task/Aine/Oppekava/Oppevorm/Oppeaasta">
      <xsl:if test="@Id=1">
       <li>
        <xsl:value-of select="Kirjeldus"/>
       </li>
      </xsl:if>
     </xsl:for-each>
     
    </ul>
   </body>
  </html>
 
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>


XSLT 3

Kuvatakse esmakursuslase kõik matemaatika ülesanded

<!--PILT TULEMUSEST ASUB SIIN: http://www.upload.ee/image/3150718/EsmaArendusTahabMatat.jpg-->
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl"
>
 <xsl:output method="html" indent="yes"/>
 
 <xsl:template match="/">
  <html>
   <body>
    Ma tahan teada, mis ma mat.analüüsis tegema pean.<br />
    Ma olen esmakursuslane, arenduse tudeng, päevaõppes
    <ul>
     <xsl:for-each select="Tasklist/Task">
      <xsl:if test="Aine/@Nimetus = 'Matemaatiline analüüs'">
      <span style="font:bold">
       ID <xsl:value-of select="@Id" /><br />
      </span>
       <li>
        Aine: <xsl:value-of select="Aine/@Nimetus"/><br />
       </li>
       <xsl:if test="Aine/Oppekava/@Nimetus = 'ISArendus'">
        <li>
         Oppekava: <xsl:value-of select="Aine/Oppekava/@Nimetus"/>
        </li>
        <xsl:if test="Aine/Oppekava/Oppevorm/@Nimetus = 'Päevaõpe'">
         <li>
          Oppevorm: <xsl:value-of select="Aine/Oppekava/Oppevorm/@Nimetus"/>
         </li>
         <xsl:if test="Aine/Oppekava/Oppevorm/Oppeaasta/@Id = '1'">
          <li>
           Oppeaasta: <xsl:value-of select="Aine/Oppekava/Oppevorm/Oppeaasta/@Id"/>
          </li>
          <li style="font:bold">
           Ülesanne: <xsl:value-of select="Aine/Oppekava/Oppevorm/Oppeaasta/Kirjeldus/Ülesanne"/>
          </li>
          <li style="font:bold">
           Tähtaeg: <xsl:value-of select="Aine/Oppekava/Oppevorm/Oppeaasta/Kirjeldus/Tähtaeg"/>
          </li>
         </xsl:if>
        </xsl:if>
       </xsl:if>
      </xsl:if>
      <br />
      <br />
     </xsl:for-each>
    </ul>
 
 
   </body>
  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>