BranchCache

From EIK wiki
Revision as of 16:38, 29 May 2010 by Mmogom (talk | contribs) (BranchCache)

BranchCache

Millega tegu?

BrancCache on Windows 7 vahend, mis on loodud spetsiaalselt mitmeid harukontoreid omavate ettevõtete jaoks. BranchCache eesmärk on tagada andmete kiire ja turvaline kättesaadavus kasutades andmete talletamist (caching) harukontorite Windows 7 tööjaamades ja MS Server 2008 R2 serverites. Linux ja Mac kliendid ei saa seda teenust kasutada.

Kuidas töötab?

BranchCache töötab kahel erineval moel - Hosted Cache ja Distributed Cache. Hosted Cache süsteemi puhul on harukontoris failiserver, mis hoiab koopiaid peakontorist sagedamini küsitud andmetest ja serveerib need kiirelt harukontori tööjaamadele. Distributed Cache süsteemi puhul failiserver puudub ja andmeid hoitakse harukontori tööjaamades. Andmete tuvastamiseks ja autentimiseks kasutatakse räsisid (hashes).

Hosted Cache

 • Kasutatakse suuremate harukontorite puhul.
 • Harukontori MS Server 2008 R2 pakub järgmisi võimalusi:
  • Keskne andmevara HTTP ja SMB protokollide jaoks ning krüpteeritud liikluse jaoks (SSL, IPSec jm)
  • Ei muuda protokolle, kasutab protokollide optimiseerimist
  • Seatav suurus, asukoht, säilivus taaskäivitamise järel, tühjendatav
  • Töötab üle alamvõrkude
  • Administraatorid saavad skripitidega valida hoitavaid andmeid
 • Lihtne üles seada, kasutajad seadistatakse policy abil.

Distributed Cache

 • Kasutatakse harukontorites, kus IT infrastruktuur on vähene.
 • Seatakse läbi Group Policy.
 • Tööjaamade väljalülitamise või võrgust lahkumise korral väheneb kättesaadavate andmete hulk.

Seadistamine

Hosted Cache

 • Peakontor: failiserver, MS Server 2008 R2
 1. HTTP server (IIS) - paigaldada BranchCache rakendus Server Manager abil.
 2. SMB server (failiserver) - paigaldada BranchCache rakendus failiserveri rollide hulgast Server Manager abil.
 3. Sea server-auth sertifikaadid SSL jaoks.
 • Harukontor: talletusserver (hosted cache), MS Server 2008 R2
 1. Paigalda serverisse BranchCache.
 2. Käivita järgmine käsk:
  netsh branchcache set service hostedserver
 3. Jaga klientidele läbi Group Policy ADMX failide abil või netsh käsu abil:
  netsh branchcache set service hostedclient location=<>
 • Harukontor: tööjaam, Windows 7

Distributed Cache

 • Peakontor: failiserver, MS Server 2008 R2
 1. Määratle harukontor (Active Directory site, IP aadressivahemik, mingi hulk tööjaamu)
 2. HTTP server (IIS) - paigaldada BranchCache rakendus Server Manager abil.
 3. SMB server (failiserver) - paigaldada BranchCache rakendus failiserveri rollide hulgast Server Manager abil.
 4. Jaga klientidele läbi Group Policy ADMX failide abil või netsh käsu abil:
  netsh branchcache set service distributed
 • Harukontor: tööjaam, Windows 7 või MS Server 2008 R2

Kasutatud allikad

--Mmogom 15:44, 29 May 2010 (EEST)