C++ harjutus 1

From EIK wiki
Revision as of 09:37, 27 October 2011 by Mernits (talk | contribs) (Koostada programm, mis väljastab stringi pikkuse)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Koostada programm, mis väljastab stringi pikkuse

String sisestatakse käsurea argumendina. Näiteks

./pikkus 1234
4